Šta su učinci posta?

Share

Šta su učinci posta?

 

U četrdeset i četvrtoj dovi Sahife Sedžadije Imam Sedžad mubarek mjesec ramazan, između ostalog, naziva i mjesecom posta:

“I hvala Bogu Koji je odredio među tim putevima Svoj mjesec, mjesec ramazan – mjesec posta, mjesec pokornosti – islama, mjesec čistote, mjesec ispitivanja, mjesec stajanja na molitvi.

O suštini i zbilji posta i njegovim učincima se može mnogo toga reći. Jedan od vrlo zanimljivih i veoma važnih hadisa o postu je hadis od Poslanika, s.a.v.a., u kojem on kaže:

“Post je Moj i Ja sam nagrada za njega.”

Šta su učinci posta?

Post uništava strasti, nefsanske želje i prohtjeve.

Post glača ogledalo srca i čisti čovjekovu vanjštinu i nutrinu.

Post čovjeka čini zahvalnim naspram Božijih blagodati.

Post stvara osjećaj suosjećanja prema siromašnim i nemoćnim.

Post budi osjećaj poniznosti i skrušenosti i potiče suze.

Post usmjeravanja pažnju roba na Gospodara i u tom smislu je jedinstveno sredstvo usmjeravanja pažnje.

Post potiče čovjeka na slabljenje veza sa stvorenjima i jačanja veze sa Gospodarom.

Post odvraća čovjekove ambicije od svega što nije u skladu sa Istinom.

Post motiviše čovjeka da čini mnoga dobra djela i da se udalji od mnogih loših djela.

U postu se kriju brojne koristi, a za razumne je navedeno dovoljno.

  • 14 Maja, 2020