Šta nam je potrebno za noć Kadra?

Share


Za noć Kadra nam je najvažnije da imamo spremno srce, a to je srce koje posjeduje sljedeće karakteristike:

 1. Srce koje nema u sebi zlobe
 2.  Srce koje je ispunjeno zadovoljstvom Allahovim odredbama
 3.  Srce koje ima visoke ambicije
 4.  Srce koje ne vidi svoju prošlost dobrom i želi da je popravi
 5.  Srce koje ne vidi i ne nalazi oslonac za svoju budućnost ni u kom osim u Allahu
 6.  Srce koje gaji ljubav prema Božijim prijateljima
 7.  Srce koje zazire od Božijih neprijatelja
 8.  Srce koje je skrušeno pred Božijom veličinom
 9.  Srce koje ima veliku nadu u Allaha
 10.  Srce koje ima strah od kazne i čežnju za sevapom
 11.  Srce koje se čuva i pazi da u njega ne uđe oholost
 • 12 Maja, 2020