Stepeni razuma i inteligencije

Autor: Muhemmed Taqi Falsafi
Izvor: Dijete sa stanovišta naslijeđa i odgoja
Share

Mjerenjem koeficijenta inteligencije djece i mladih i poređenjem s njihovim kalendarskim godinama, mladi i djeca su razvrstani na tri osnovne skupine: prosječno inteligentni, natprosječno inteligentni i s koeficijentom inteligencije ispod prosjeka.

Skupina prosječnih; to je skupina ljudi čije razumske godine otprilike odgovaraju njihovim kalendarskim godinama i koji se uz određene, male razlike nalaze u zajedničkim okvirima i granicama. Niti su u pogledu razuma i inteligencije napredni, niti zaostaju. U svakom razdoblju svoga života u stanju su uspješno odgovoriti na testove razuma i inteligencije predviđene za uzrast u kojem se nalaze.

Skupina nadprosječnih; to oni ljudi čiji razum je ranije dostigao zrelost, a nivo njihove spoznaje i razumijevanja je iznad nivoa njihovih kalendarskih godina. Ova skupina se, zavisno od nivoa naprednosti razuma i inteligencije, dijeli na različite stepene. Kod nekih od njih blistavost razuma i inteligencije je tako snažna da su u stanju uspješno položiti testove inteligencije predviđene za dvostruko stariju dob ili čak i više.

Skupina ispodprosječnih; to su ljudi čiji je razum na nivou ispod njihovih kalendarskih godina. Oni pate od maloumnosti i zaostalosti u intelektualnom razvoju. Ponekad je zaostalost nekih osoba tako snažna da nisu u stanju položiti test inteligencije predviđen za djecu koja su dvostruko mlađa od njih.

“Maloumnost posjeduje razine. U slučajevima gdje je maloumnost iznimno izražena, moguće je da petnaestogodišnje dijete nije u stanju obavljati poslove koje obavlja jedno prosječno četverogodišnje dijete.”[1]

Sada, uz uvažavanje različitih razumskih i intelektualnih nivoa i uzimajući u obzir činjenicu da ogromna većina mladih u svim zemljama svijeta spada u skupinu prosječno inteligentnih i skupinu ispodprosječnih, analiza tjelesnog i razumskog stanja mladih u postpubertetskom razdoblju čini nam se interesantna i vrijedna pažnje.

U cilju što bolje samospoznaje mladih i njihovog upoznavanja s mogućim opasnostima koje ih prate tokom puberteta, ukratko ćemo pojasniti tjelesno i umno stanje sve tri skupine, ne bi li se mladi, bolje nego prije, pripremili na predanost učenju Božijih izaslanika odgajatelja i slušanju mudrih mišljenja i stavova naučnika, te kako bi stvorili neophodne uvjete za sretan i uspješan život.

Tjelesno stanje:

U trenutku kada uzročnici puberteta započnu svoje skrivene aktivnosti u tijelu djeteta, događa se snažan, gotovo eksplozivan rast svih tjelesnih organa, kostiju, mišića i svih unutrašnjih organa. Cijelo tijelo brzo raste i napreduje prema snazi, i u veoma kratkom razdoblju slabost i nemoć vremena djetinjstva ustupa mjesto mladalačkoj snazi i moći.

Ova sveobuhvatna prirodna promjena, brzi i preobražavajući rast podjednako je prisutan kod sve tri skupine. Sva djeca – bilo da su prosječna, nadprosječna ili ispodprosječna, pa čak i umno poremećena – pod utjecajem su činilaca puberteta i njihovi slabi dječiji organi postaju snažni i moćni, tako da je svakome uočljiva razlika između aktivne tjelesne snage šesnaestogodišnjeg mladića i dvanaestogodišnjeg dječaka.

Mentalno stanje:

Neki mladi posjeduju ranije dozreo razum i urođenu genijalnost. Snaga njihovog razuma i inteligencije je izvanredna, tako da u dobi od šestnaest godina posjeduju inteligenciju i razum na nivou odraslih osoba u dobi od dvadeset šest godina. Ustvari, njihova razumska dob je deset godina veća od njihove kalendarske dobi. Ova skupina je zbog naprednog umnog razvoja i urođene inteligencije u stanju do određenog stepena raščlaniti i analizirati životna pitanja i situacije te još u svojoj ranoj mladosti na manje-više ispravan način razlučiti dobro od zla i svoja djela i postupke usaglasiti s društvenim koristima. Oni su u stanju procijeniti svoje ponašanje i svoj govor, odbaciti pokuđeno i nerazumno ponašanje i govor i ne zloupotrebljavati svoje mladalačke moći i tjelesnu snagu. Međutim, uprkos svojoj urođenoj genijalnosti i umnoj blistavosti koju posjeduju, oni zbog nedovoljnog životnog iskustva posjeduju i mnoge slabe tačke i zasigurno se, u situacijama kada je to nužno, trebaju okoristiti mišljenjem ljudi koji su iskusili život i koji posjeduju potpun razum, kako bi se sačuvali od opasnosti i spasili od stranputice i krivog puta.

Posebno nadarena skupina ljudi: Ovo je istaknuta i posebna skupina u društvu. To su oni koji su umnom blistavošću i snažnom inteligencijom spoznali tajne prirode, skinuli zastor sa skrivenih istina i pod okriljem nauke i znanja unijeli u čovječanstvo velike promjene. Nažalost, broj genijalaca u odnosu na druge dvije skupine u svakom društvu je uvijek bio manji.

Većina mladih ljudi posjeduje prosječan razum i inteligenciju. Njihov razum odgovara njihovim kalendarskim godinama – niti je napredniji, niti je zaostao, nego se u dobi od šesnaest godina njihov nalazi na nivou običnih i prosječnih šesnaestogodišnjaka. Iako je u pogledu svog umnog razvoja ova skupina potpuno zdrava i prirodna, u principu, razum prosječno inteligentnog šesnaestogodišnjih mladića još uvijek nije potpun. Zbog nezrelosti razuma i adolescentne krize oni nisu u stanju ispravno razumijevati životna pitanja te razlučiti dobro od zla i korist od štete. Proći će još mnogo godina dok njihov razum dozre, postepeno se upotpuni i dostigne svoj krajnji stepen razvoja i savršenstva.

 

 

[1] Usūl-e ravānšenāsi Man, str. 47.

  • 25 Oktobra, 2019