Trud Imama Bakira i Imama Sadika, a.s.

Autor: Murteza Mutahari
Izvor: Hikmetha va andarzha, str. 199-202.
Share

Trud Imama Bakira i Imama Sadika, a.s.


Na sebi je nosio grubu radničku odjeću bio je s lopatom u ruci radeći u svome vrtu. Imam Sadik, a.s., je toliko radio da je bio potpuno mokar. U takvom stanju nailazi čovjek po imenu Ebu Amr Šejbani, i zatiče Imama kako naporno radi. Pomislio je da vjerovatno Imam lično radi s lopatom jer nije mogao naći nikoga drugog, zato mu je prišao i rekao: „Dajte meni lopatu, da ja to radim.“
Imam ne htjede, i reče da mu ne da. Zatim da bi mu dao do znanja da to ne radi jer je mora, reče mu: „Volim da se čovjek namuči na suncu na putu obezbjeđivanja opskrbe.“
U drugom stoljeću islamske povjesti pojavili su se ljudi s nakaradnim shvatanjima. Jedno od shvatanja bilo je i to da su rad i napor u suprotnosti sa takvalukom i pobožnošću. Kada bi takvi ljudi vidjeli nekod og Imama da radi i da se muči, da se bavi poljoprivredom ili trgovinom, kopa bunar ili sadi voćku, to bi smatrali njegovim nedostatkom.
Jednog dana je ljetnje sunce žestoko peklo bašče i njive u okolo Medine. U toj situaciji jedan od ljudi takvih shvatanja slučajno je došao u okolno područje Medine. Iznenada ugleda krupnog čovjeka, koji je, bilo je jasno, došao u bašču da radi i da je usljed toga jer je bio krupan a i umoran, hodao tako što mu je pomagalo nekoliko njegovih ljudi. Onaj čovjek, koji bijaše posvećen zuhdu u sebi pomisli, ko li je ovaj krupni čovjek što je zbog ovosvjetske zarade sred ove vreline izišao raditi na njivu? Prišao je bliže kad vidje da je to Imam Bakir, a.s.
Čovjek, po svom mišljenju htijaše naružiti Imama, prišao mu je, poselamio ga i dobio odgovor na selam.
Zatim reče: „Zar dostoji da neko poput tebe izlazi iz kuće zbog ovosvjetskih poslova? Šta ćeš reći Bogu ako ti u takvom stanju dođe smrt?“
Imam se nasloni na zid i reče mu: „Ukoliko mi u ovom stanju dođe smrt, bit ću sretan jer sam s dunjaluka otišao čineći ibadet. Ja sam porodičan čovjek, imam život i troškove, ukoliko ne budem radio onda ću morati tražiti od ljudi poput tebe.“
Kada je zahid čuo te logične riječi, reče: Istinu zboriš, htio sam te posavjetovati ali uvidio sam da ja zapravo griješim i da si me ti lijepo nasavjetovao.“

  • 29 Juna, 2019