Vrijeđanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Vrijeđanje

Vrijeđanje vjernika

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vrijeđanje vjernika je kao stajanje na ivici propasti.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vrijeđanje vjernika je razvrat, njegovo ubistvo je nevjerstvo, a jedenje njegovog mesa je nepokornost Allahu.”[2]

Zabrana vrijeđanja

Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore Allaha grdili. Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se, na kraju, Gospodaru svome vratiti, pa će ih On o onom što su radili obavijestiti.[3]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne psujte vjetrove jer oni ispunjavaju obavezu. Ne psujte planine, niti sate, niti dane, niti noći, da ne biste počinili grijeh i da se vama samima to ne vrati.”[4]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne grdi ljude da time ne stekneš među njima neprijatelje.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim, obraćajući se Kanberu kada je ovaj htio izgrditi onoga ko je njega uvrijedio: “Polahko, Kanber! Ostavi onog ko te vrijeđa poniženog, zadovoljit ćeš Milostivog, naljutit ćeš šejtana i kaznit ćeš svog neprijatelja. Tako mi Onoga koji rascjepljuje sjemenku i stvara stvorenja bez uzora, rob ničim ne zadovolji svoga Gospodara kao što to učini postojanošću, ničim ne naljuti šejtana kao što to uradi šutnjom i ničim glupak ne bude kažnjen kao šutnjom na njegovo vrijeđanje.”[6]

4. Imam Kazim, mir s njim, kada je vidio dvojicu koji se međusobno vrijeđaju: “Onaj koji je otpočeo je nepravedniji i odgovornost i grijeh sagovornika su na njemu sve dok ne pretjera onaj kome je učinjena nepravda.”[7]

5. Imam Kazim, mir s njim: “Nikada se dvojica međusobno ne vrijeđaju, a da onaj koji više vrijeđa ne padne na niži stepen.”[8]

Kazna za onoga koji vrijeđa poslanike i njihove nasljednike

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onoga ko vrijeđa nekog od poslanika, ubijte, a onaj ko vrijeđa njegova nasljednika zapravo vrijeđa i poslanika!”[9]

2. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje o položaju onoga koji grdi Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: “Neka ga ubije ko mu se od vas nađe bliži, prije nego što ga odvedu na presudu kod Imama.”[10]

Dozvoljeno grđenje

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada neko od vas grdi svoga brata, neka ne grdi njegovu porodicu, niti oca i majku njegovu, već neka kaže: ‘Ti si škrtac, ti si strašljivac, ti si lažljivac’, ako zna da je to istina u vezi s njim.”[11]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 8093.

[2] El-Bihar, 75/148/6.

[3] El-En‘am, 108.

[4] ‘Ilelu-š-šerai‘, 577/1.

[5] El-Kafi, 2/360/3.

[6] Emali-l-Mufid, 118/2.

[7] Tuhafu-l-‘ukul, 412.

[8] A‘lamu-d-din, 305.

[9] Emali-t-Tusi, 365/769.

[10] El-Kafi, 7/259/21.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 8134.

  • 24 Novembra, 2022