Share

Zastori

“Poslanik se vratio s puta! Poslanik se vratio!”, vikao je radosno jedan musliman iz Medine, obavještavajući tako ostale o Poslanikovom dolasku. Medina se ispunila radošću i s Poslanikovim prisustvom kao da je život ponovo počeo teći gradom. Poslanik je, dok su se ljudi kao leptiri okupljali oko njega, ušao u džamiju nošen valovima ljudi i ubrzo potom je krenuo prema Fatiminoj kući. Prije nego što je otišao na put, posljednja osoba s kojom se poselamio bila je Fatima Zehra.

Fatimina kuća je bila uz džamiju i njena vrata su se otvarala prema džamiji. Kada je Fatima ugledala oca kako se približava njenoj kući, radosno mu je istrčala ususret. Ali odjednom, Poslanika kao da je nešto iznenadilo, zastade pred vratima i odusta od ulaska. Fatima se rastužena zamislila. “Zbog čega li je Poslanik zastao? Zašto ne uđe kao i uvijek?” i odjednom se dosjetila zastora pred vratima: “Je li se Poslanik oneraspoložio ugledavši zastore?” Bez oklijevanja, pozvala je svoje sinove Hasana i Husejna, skinula zastor i dala ga jednom od njih. Potom je srebrene narukvice koje je imala na ruci skinula i dala ih drugom sinu. To je bila kupila za stvari što joj je hazreti Ali donio kao ratni plijen. Međutim, ona se tada pokajala zbog kupovine, jer je mislila da se otac rastužio kad je to ugledao.

Hasan i Husejn su otišli u džamiju noseći zastor i narukvice i prenijeli dedi majčinu poruku. “Majka nam je rekla: ‘Idite dedi, prenesite mu selam i recite da smo mi poslije njegovog odlaska na put samo ovo kupili, a ti sada učini s ovim šta želiš.’” Poslanik je uzeo u krilo svoje unuke, poljubio ih, a onda ih je stavio na ramena. Po njegovoj naredbi, narukvice su odnesene siromasima, a zastore koji su bili od dugog i uzanog platna dao je muslimanima koji nisu imali odgovarajuću odjeću da međusobno podijele. Poslanik je potom proučio dovu za Fatimu i rekao: “Uzvišeni Bog će zbog ovog zastora obući Fatimu u džennetsku odjeću, a namjesto onih narukvica podarit će joj džennetski nakit.”

  • 23 Februara, 2019