Značaj zijareta

Share

Značaj zijareta

 

Kratkim osvrtom na kur'anske ajete vidi se da su međusobna povezanost, međusobno nasljeđivanje, međusobni mir, međusobna ljubav i međusobno susretanje generacijama monoteista specifičnosti ove vjere (…), jasno nam je da sredstva, putem kojih se kristaliziraju ovi susreti među generacijama i koja odražavaju osjećaje prošlih naraštaja spram budućih, ulaze u samu bit metode islamskog odgoja, radi ostvarenja ovog cilja.

Stoga, posjete/zijareti mezara poslanika i njihovih nasljednika, mir s njima, te mezara Allahovih miljenika (evlija) i dobrih Božijih robova, slanje selama njima i učenje dova za njih te svjedočenje da su obavljali namaz, davali zekat, naređivali dobro, a odvraćali od zla, kristalizira taj susret među pokoljenjima vjernika.

U ovim posjetama mezarima Allahovih miljenika (evlija) i mezarima vjernika – na koje su vjernici navikli – te u onom što ide uz njih: od nazivanja selama, preko učenja dova, do svjedočenja njihove vjere, vjernici izražavaju sva ta osjećanja spram onih vjernika koji su ih pretekli u vjerovanju, obavljanju namaza, davanju zekata i naređivanju dobra, a i u odvraćanju od zla, i koji su nosili poslanicu poziva u vjeru u Jedinog Boga prije njih, i koji su njima prokrčili put ka Allahu i ljude podučili kako će Allaha obožavati, i koji su još davno uzdigli riječ tevhida među ljudima.

Na ovo dobro treba uzvratiti vjernošću, a zijaret je jedan od najboljih načina da se izrazi ta vjernost. Vjernost sinova očevima. Isto tako, mora se posvjedočiti ova vodeća uloga u pozivanju u vjerovanje u Jedinost Allaha, u obavljanju namaza, u davanju zekata, a zijaret jeste izraz osjećanja mira i ljubavi između prijašnjih i potonjih naraštaja.

Zijaret je, zapravo, izražavanje mira i ljubavi između potomaka i predaka te otjelovljenje održavanja međusobnih veza za koje je Allah naredio da se održavaju, kao i milosti i prijateljstva s dobrim ljudima, održavanja spomena na njih, ugledanja na njih i njihovog hvaljenja.

Vjernici su sve to iskonski zavoljeli i na sve to se navikli tokom svojih života, posjećujući mezare vjerovjesnika i dobrih ljudi, čak i mezare svih vjernika.

Vjerodostojno je preneseno da su ashabi zijaretili mezare šehida Uhuda i mezar Hamze, mir s njim, kao što su vjerodostojne i predaje o tome da je Fatima, mir s njom, kćerka Poslanikova, redovno posjećivala Hamzin mezar. Ovi zijareti uglavnom su popraćeni namazom i dovom, zikrom i predanošću Allahu. Tekstovi koji govore o zijaretima prepuni su svega navedenog.

U tekstovima prenesenim o zijaretu Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, i čistih Imama Ehli bejta nailazimo na sve što smo spomenuli.

Ovdje ćemo navesti tekstove koji su preneseni za učenje prilikom posjete mezarima Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, i Ehli bejta, mir s njima, a mogu se učiti i izdaleka, jer navedene koristi i plodovi mogu se postići učenjem ovih časnih tekstova odakle bilo. U predajama od Ehli bejta, mir s njima, stoji da je onome ko nije u stanju doći na mezar preporučeno da prouči zijaret iz svog mjesta.

  • 14 Februara, 2019