Značenje Kur'ana

Autor: Murteza Mutahari
Izvor: Objava i vjerovjesništvo
Share

Značenje Kur'ana

 

Pitanje nadnaravnosti Kur'ana u pogledu značenja zahtijeva širu raspravu, u najmanju ruku traži zasebnu knjigu, ali se može ukratko ponuditi uvodna slika o tome. Prije svega, trebamo znati kakva je Kur'an knjiga. Da li je filozofska, naučna? Da li je književno djelo, historijska ili je umjetničko djelo?

Odgovor je da Kur'an nije ništa od toga. Isto kao što Časni Poslanik, štaviše, svi poslanici imaju zaseban profil: nisu filozofi, ni naučnici, ni književnici, ni historičari, ni umjetnici, niti zanatlije, a istovremeno imaju odlike svega toga – i uz to i neke druge odlike – i Kur'an kao nebeska Knjiga nije ni filozofska, ni naučna, ni historijska, ni književna, niti je umjetničko djelo, ali istovremeno ima odlike svih njih, pored niza drugih odlika.

Kur'an je Knjiga za uputu čovjeka i ustvari je Knjiga čovjeka, ali čovjeka na način na koji ga je Bog stvorio i poslanici su došli da ga upoznaju sa njim samim, da mu pokažu put sreće.

Budući da je Kur'an Knjiga čovjeka, onda je i Knjiga Boga, jer čovjek je upravo ono biće čije stvaranje počinje prije Ovoga svijeta i završava na onome što dolazi poslije Ovoga svijeta. Znači, čovjek je, sa stanovišta Kur'ana, dah božanskog duha i, htio to ili ne, vraća se svome Gospodaru. Zbog toga, spoznaja Boga i spoznaja čovjeka nisu međusobno odvojive. Sve dok čovjek ne spozna sebe, ne može pravilno spoznati Boga. Sa druge strane, jedino uz spoznaju Boga čovjek otkriva svoju pravu suštinu.

 

Izvor – Objava i vjerovjesništvo, Murteza Mutahari

  • 23 Februara, 2019