Znanosti koje se odnose na Kur'an

Share

Znanosti koje se odnose na Kur'an

Muslimani izučavaju znanosti čiji je predmet upravo Časni Kur'an. Vrijeme pojave ovih znanosti je sam početak Objave pa su njihova pitanja dozrela i kroz istraživanja dostigla potrebni stupanj jer su na tom planu poduzeta sigurna istraživanja i studije i napisane mnoge knjige. Ove znanosti se generalno dijele na dvije vrste: one koje istražuju formalni izraz teksta i one koje istražuju značenja. U znanosti koje istražuju formu Kur'ana spadaju melodično recitiranje i čitanje Kur'ana, a to su:

– Umijeća izgovora glasova i način upotrebe organa koji ih proizvode kao i način njihovog kombinovanja. To su jednačenje glasova, zamjena glasova, pravila zaustavljanja i otpočinjanja pri učenju (recitiranju) i pravila izjednačavanja.

– Umijeće pravilnog slijeđenja – sedam načina čitanja, zatim – tri načina čitanja, zatim načina čitanja Poslanikovih drugova i ostalih rijetkih oblika čitanja.

Tu spadaju i discipline koje se bave utvrđivanjem broja sura, ajeta, riječi i glasova i discipline koje proučavaju kur'ansko pismo i njegov razvoj.

Znanosti koje proučavaju značenja Kur'ana:

– Discipline koje proučavaju generalna značenja kao doslovno slovo Objave i njeno prvotno značenje, unutrašnju i vanjsku stranu značenja, nejasne ajete i derogirajuće i derogirane ajete.

– Disciplina koja proučava ajete – propise što je zapravo jedna grana prava.

– Disciplina koja proučava značenja Kur'ana, a koja je općepoznata kao tefsir.

Znanstvenici islama su o svim ovim znanostima napisali brojne knjige i studije.

  • 4 Februara, 2019