Strah od prenosa revolucije u inostranstvu

Share

Strah od prenosa revolucije u inostranstvu

Imam Homeini, r.a.

Pored toga što su izgubili svoje interese u Iranu-a, ako Bog da, izgubili su ih zauvijek – plaše se da se to ne prenese dalje i da ovaj pokret i revolucija ne budu preneseni odnosno izvezeni u inostranstvo, u  druge zemlje. Nakon što su shvatili da u ovoj regiji islama mora biti, pošto su shvatili dakakv je položaj islama, plaše se da se i tamo ne desi isto što i u Iranu, da njihov tagutski aparat, malo po malo, ne oslabi, a on, ako Bog da, svakako slabi. (04.01. 1981.)

Sahifeje Imam, sv. 13. str. 475.

  • 27 Februara, 2019