Ajetullah allame Muhammed Taki Misbah Jezdi

Share

Ajetullah allame Muhammed Taki Misbah Jezdi

Muhammed Teki Misbah Jezdi rodio se 1313, hidžretske godine po sunčevom kalendaru u gradu Kavir u Jazdu. On je završio početno obrazovanje u houzi u gradu Jazdu. Da bi upotpunio svoje obrazovanje u islamskim naukama otišao je u Nedžef, ali je zbog brojnih financijskih problema poslije godinu dana doselio u Kom kako bi nastavio školovanje. Od 1331. do 1339. hidžretske godine pratio je časove Imama Homeinija i iste godine je išao na časove tefsira Kur’ana, Šifaa od Ibn Sine i Asfara od Mulla Sadre kod allame Tabatabaija. On je otprilike petnaest godina prisustvovao časovima fikha ajetullaha Behdžeta. Nakon što je prekinut njegov ciklus predavanja koja je pratio kod Imama Homeinija zbog Imamovog progona on se posvetio istraživanju društvenih pitanja islama, kao što su pitanje džihada, sudstva i islamske vlasti. Bio je aktivno prisutan u suprotstavljanju svrgnutom pahlevijskom režimu. Tu je sarađivao sa doktorom šehid Beheštijem, šehid Bahonarom, hudžetu-l-islamom Hašemijem Rafsandžanijem. Između ostalog je imao ulogu u izdavanju dva časopisa po imenu Ba’s i Entekam. On je bio zadužen za sve poslove vezane za izdavanje drugog časopisa. Potom je imao aktivnosti u upravljanju medresom Hakkani, zajedno sa ajetullahom Džennetijem, šehid Beheštijem i šehid Kuddusijem. Otprilike deset godina je tu predavao filozofiju i kur’anske znanosti. Poslije toga, a prije i poslije veličanstvene islamske revolucije, uz pomoć i hrabrenje Imama Homeinija pokrenuo je i otvorio nekoliko fakulteta, medresa i instituta, a kao najvažniji među njima mogu se spomenuti odjel za edukaciju u medresi Dar rahe hakk, ured za saradnju houze i fakulteta i fondacija za kulturu Bakiru-l-ulum.

Do preseljenja je vodio institut za edukaciju i istraživanje Imam Homeini na čije čelo ga je postavio ajetullah Homeini. Njegova ekselencija je 1369. godine izabrana za predstvanika u drugom krugu za Vjeće eksperata vođstva iz provincije Huzestan. Nakon toga je također u trećem i četvrtom krugu ovog vijeća izabran za predstavnika od strane naroda Teherana. Autor je mnogih djela na polju islamske filozofije, teologije, morala i akaida.

http://www.mesbahyazdi.ir/node/833

 

  • 2 Januara, 2021