Allah

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Allah

A da ih upitaš: “Ko je stvorio Nebesa i Zemlju?” – sigurno bi rekli: “Allah!”[1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Allah znači Obožavani, On je Onaj pred Kojim su stvorenja ostala zbunjena i Kojem se utječu. Allah je Onaj Koji je sakriven od pogleda i zaklonjen od mašte i misli.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Allah je najuzvišenije od Božijih imena, to je ime koje ne treba nikome drugome, mimo Njega, niti se može nadjenuti ikome od stvorenja.”[3]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Allah znači Obožavani, pred Kojim su stvorenja ostala zbunjena u pogledu spoznaje Njegovog štastva i obuhvatanja Njegove kakvoće.”[4]

4. Imam Rida, mir s njim: “Zaista se spominjanjem Allaha priznaje Njegovo gospodstvo i jednoća.”[5]

5. Imam Askeri, mir s njim: “Allah je Onaj Kojem se utječe svako stvorenje u vremenima potrebe i teškoća i kada nestane nade u bilo koga drugoga.”[6]


[1] Lukman, 25; Ez-Zumer, 38.

[2] Et-Tevhid, 89/2.

[3] Isto, 231/5.

[4] Isto, 89/2.

[5] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/93/1.

[6] El-Bihar, 3/41/16.

  • 10 Novembra, 2022