Komšija

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Komšija

Lijep komšiluk

I Allahu se klanjate i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i saputnicima.[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjeku je svetost komšije kao svetost majke.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim, pred svoju smrt: “Bojte se Allaha, i opet, bojte se Allaha u pogledu vaših komšija, jer su oni oporuka Vjerovjesnika! Toliko je oporučivao lijepo ophođenje s njima da smo pomišljali da će učiniti da jedan drugoga nasljeđuju.”[3]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Dobrosusjedski odnosi grade civilizacije i produžavaju živote.”[4]

4. Imam Kazim, mir s njim: “Dobrosusjedski odnosi nisu u tome da ne činiš neprijatnosti, već u tome da se budeš strpljiv pri neprijatnostima.”[5]

 

Uznemiravanje komšije

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, ne uznemirava svoga komšiju.”[6]

2. Imam Rida, mir s njim: “Nije od nas onaj od čijeg nasilja nije siguran komšija.”[7]

 

Raspitivanje komšije za komšiju

1. Imam Ali, mir s njim: “Lijep komšijski odnos je raspitivanje za stanje komšije.”[8]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Nije uzvjerovao u mene onaj ko prenoći punoga stomaka, dok mu je komšija gladan.’ Rekao je: ‘Na Sudnjem danu Allah neće obratiti pažnju na stanovnike naselja koji prenoće, a među njima bude gladan čovjek.’”[9]

 

Pravo komšije

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a: “Prava komšije su: ako bude tražio od tebe pomoć, da mu pomogneš; ako bude tražio od tebe zajam, da mu pozajmiš; ako osiromaši, da mu pomogneš; ako ga zadesi nesreća, da ga utješiš; ako ga zadesi dobro da mu čestitaš; ako se razboli, da ga obiđeš; ako umre, da mu ispratiš dženazu. Ne gradi kuću višu od njegove da mu ne zaklanjaš vjetar, osim s njegovom dozvolom; kada kupiš voće, i njemu odnesi; ako to ne učiniš, skriveno ga unesi u kuću; ne izvodi dijete vani sa voćem u ruci da njegovo dijete to vidi i bude mu neprijatno, ne uznemiravaj ga mirisom tvoga jela, osim ako ćeš mu poslati dio hrane.”[10]

 

Granica komšiluka

1. Imam Ali, mir s njim: “Područje džamije je četrdeset lakata, a komšiluka četrdeset kuća sa četiri strane.”[11]


[1] En-Nisa, 36.

[2] Mekarimu-l-ahlak, 1/274/834.

[3] Nehdžu-l-belaga, pismo 47.

[4] El-Kafi, 2/667/8.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 409.

[6] El-Kafi, 2/667/6.

[7] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, mir s njim, 2/24/2.

[8] Tuhafu-l-‘ukul, 85.

[9] El-Kafi, 2/668/14.

[10] Musekkinu-l-fuad, 105.

[11] El-Hisal, 544/20.

  • 16 Novembra, 2022