Bogosluženje, sredstvo napretka i uzdizanja za vjernike

Autor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi
Izvor: Poputnina
Share

Bogosluženje, sredstvo napretka i uzdizanja za vjernike

Mora se priznati da je dragulj čovječnosti skriven u obožavanju Boga i robovanju Njemu. Čovjek bez robovanja nema prednost nad životinjama koja bi bila posljedica njegovog slobodnog izbora i posjeduje samo prednosti po stvaranju, bez da ih ispoštuje. Osoba koja se suzdržava od robovanja Bogu, zapravo zatvara pred sobom put ljudskog savršenstva, zato što je ostvarivanje čovjekovih savršenstava moguće jedino ovim putem.

Ako bismo se osvrnuli na način življenja velikana, vidjeli bismo da je robovanje Bogu jedno od temeljnih načela u njihovom životu. Svi oni koji su bili dostojni da pronađu put do položaja “Kelimullah”, “Halilullah”, “Habibullah” samo su kretanjem ovim putem i prolaskom kroz tegobna i mučna iskušenja stigli do ovih visokih položaja. Ne može se naći ni jedna osoba koja je bez robovanja Bogu stigla do nekog od ljudskih savršenstava koja se stiču posredstvom slobodnog izbora. Pored navedenog, stizanje do položaja kao što su položaji zadovoljstva i položaj čvrstog uvjerenja (jekin) treba tražiti u robovanju i obožavanju Boga.

Allah, dž.š., u Kur'anu poručuje:

Gospodaru svome se klanjaj dok ne postigneš položaj čvrstog uvjerenja (jekina)!

A u vezi s položajem zadovoljstva kaže se:

…I veličaj uz zahvalu Gospodara svoga prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i u noćnim časovima veličaj, i na krajevima dana – da bi dostigao položaj zadovoljstva.

Poruka svih poslanika bila je upućivanje ljudi klanjanju Bogu, naređivanje bogosluženja i odvraćanje od obožavanja taguta:

Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte, a taguta se klonite!

Jedno od pitanja koje Kur'an potencira jeste i to da je sve što postoji, htjelo to ili ne, zauzeto hvaljenjem i robovanjem Njemu:

Ono što je na Nebesima i ono što je na Zemlji veliča Allaha… (El-Džumu‘a, 1)

Međutim, ovo je bogosluženje na temelju stvaranja i ne igra ulogu u čovjekovom savršenstvu. Ono što ima učinka i igra ulogu u savršenstvu čovjeka jeste bogosluženje zasnovano na slobodnom izboru; u suprotnom bi i kamen i brdo, na osnovu svojih bogosluženja po stvaranju, stizali do krajnjeg savršenstva.

  • 23 Oktobra, 2019