46. Njegovo moljenje na dan prekida posta i petkom