Čuvanje obraza

Share

Čuvanje obraza

El Jasa’ ibn Hamze kaže:

Bio sam na skupu kod Imama Reze i razgovarali smo sa njim.

Velika skupina ljudi je bila prisutna i pitali su ga o halalu i haramu. Odjednom se pojavio čovjek visokog stasa, prišao je Imamu, a.s. i rekao:

“Selam tebi o sine Božijeg poslanika. Ja sam jedan od tvojih prijatelja, prijatelja tvojih očeva i djedova. Vraćam se sa Hadža. Izgubio sam sve što sam imao sa sobom i nemam nikakvih sredstava kojim bi mogao nastaviti put. Ako možeš da mi pomogneš da dođem do kuće.  Meni je Bog dao mnogo blagodati. Ako živ i zdrav dođem kući sve što mi ti budeš dao ja ću podijeliti kao sadaku u tvoje ime, jer ja nisam od onih kojima se treba dati milostinja.

Imam je rekao:

“Da ti se Allah smiluje, sjedi.“

Imam se okrenuo prema ljudima i nastavio je da razgovara sve dok se nisu razišli. Ostao je mali broj ljudi. Pored tog čovjeka ostali smo Sulejman Džaferi, Hasime i ja.

Imam je rekao:

“Ako dopuštate da odem u sobu?”

Ustao je i ušao u sobu. Zadržao se neko vrijeme, a onda je izašao. Stao je iza vrata podigao ruke iznad vrata i rekao:

“Gdje je onaj iz Horasana?”

Čovjek je odgovorio:

“Ovdje sam.”

Imam mu je rekao :

“Uzmi ovih dvijesto dinara, troši ih za svoje potrebe i putem njih traži bereket. Nemoj da daješ sadaku u moje ime. A sad izađi iz kuće da ja tebe ne vidim i da ti mene ne vidiš.”

Čovjek je otišao, a Sulejman je rekao Imamu:

“Žrtvovao bih se za tebe, učinio si dobro djelo, bio si darežljiv i ljubazan prema njemu, ali zašto si sakrio svoje lice od njega?”

Odgovorio je:

“Iz straha da mu ne bih na licu vidio poniženje od traženja, budući da sam mu ispunio njegovu potrebu i riješio problem. Zar nisi čuo hadis od Božijeg poslanika u kojem on kaže da djelo one osobe koja skriva svoje dobročinstvo vrijedi koliko sedamdeset Hadževa.  Onaj ko objelodanjuje i pokazuje ružne stvari ponižen je i prezren, dok je osoba koja sakriva ružne stvari obuhvaćena oprostom od Gospodara.

Zar nisi čuo riječi drevnih ljudi kada u stihu kažu:

Kada će doći dan da potrebu svoju tražim

Pa se kući obraza očuvanog vratim?”[1]

 

 

 

 

[1] Kafi, sv. 23, str. 4.

  • 2 Jula, 2020