Gostoprimstvo Imama Ride, a.s.

Share

Gostoprimstvo Imama Ride, a.s.

 

Ismail Bazanti kaže:

Imao sam jedno vjersko pitanje i došao sam kod Imama Reze u Merv da mi da odgovor na njega. Pokucao sam na vrata. Kada je Imam otvorio vrata rekao sam:

“O sine Božijeg poslanika, imam pitanje. Hoćete li mi ovdje dati odgovor.”

Imam je rekao:

“Ne može pred vratima, uđi unutra.”

Imam me uveo u kuću. Postavio sam mu pitanje i on je odgovorio.

Potom sam rekao:

“Ako dopuštate ja bih išao.”

 Imam je odgovorio:

“A ja bih volio da večeras ostaneš kod mene u mojoj kući. Mi se poželimo naših sljedbenika i osjećamo se usamljeno kada oni ustanu i odu.”

Rekao sam:

“Ja ću se pokoriti vašoj naredbi.”

Donijeli su nam večeru, ali ne u dvije već u jednoj posudi.

Imam je rekao:

“Želim da jedemo iz jednog tanjira.”

Kada smo završili jelo Imam je pozvao slugu i rekao mu:

“Kada sam krenuo iz Medine u Merv sa sobom sam ponio poseban dušek i poseban pokrivač. Večeras to prostri Ismailu.”

Ismail dalje pripovijeda: 

“Pripremili su mi Imamovu posebnu postelju. Kada sam legao u nju samo što nisam pomislio da je Imam meni ukazao posebno poštovanje. Kroz srce mi je brzo prošla misao da sam ja taj kojem je on dopustio da  legne u njegovu postelju. 

Odjedanput je Imam otvorio vrata sobe i rekao:

‘Pazi se da se ne uobraziš. Naši sljedbenici nisu uobraženi. Oni ne ističu svoje ja, jer znaju da sve što imaju imaju od Boga.’” 

  • 9 Jula, 2020