Ja sam dokaz Božiji

Share

Ja sam dokaz Božiji

Sulejman, jedan od ashaba Imama Ride, a.s., kaže: Imam Rida je imao vrt izvan grada. Ponekad bi išao da se odmori. Jednog dana sam zajedno sa imamom otišao u vrt. Bližilo se vrijeme podneva kada je sa grane doletio jedan mali uplašeni vrabac. Mahao je krilima i sletio pored imama. Stalno je otvarao i zatvarao kljun, a do mojih ušiju je dolazio neki nerazumljiv zvuk. Kako da je svojim cvrkutom nešto govorio.

Imam,a.s., se okrenuo prema meni i rekao: “Sulejmane, ovaj vrabac ima gnijezdo ispod te i te nastrešice. Zmija otrovnica je napala njegove mlade vrapčice. Požuri pomozi im.”

Čuvši te imamove riječi ostao sam začuđen, ali sam ustao uzeo dugačak štap i što sam mogao brže otrčao do nastrešice i spasio vrapčiće.

Kada sam se vratio upitao sam imama: “Otkud ste vi znali šta govori onaj vrabac?”

Imam, a. s. je odgovorio: “Ja sam dokaz Božiji,… Zar to nije dovoljno?!”

  • 18 Jula, 2019