Samo ove četiri su Poslanikove

Share

Samo ove četiri su Poslanikove


Čovjek koji je bio potomak jednog od ensarija došao je kod Imama Ride. Sa sobom je nosio srebrenu kutiju. Uručio ju je Imamu i rekao: “Gospodine, donio sam vam poklon kakav vam niko do sad nije donio.”
Potom je otvorio poklopac kutije i iz nje izvadio nekolike dlake.
“Ovih sedam dlaka su Poslanikove dlake. Do mene su došle preko mojih djedova.”
Imam Rida, a.s., je uzeo dlake i odvojio četiri.
“Samo ove četiri su Poslanikove.” – rekao je.
Čovjek je začuđeno i pomalo zabrinuto gledao u Imama, ali nije ništa govorio. Kada je Imam primjetio njegovu zabrinutost uzeo je te tri dlake i zapalio ih. Sve tri su izgorile. Potom je uzeo preostale četiti ali kada su došle u kontakt sa vatrom počele su da isijavaju takvu svjetlost da je obasjala lice tog arapa.

  • 15 Jula, 2019