Dan ašure – prva strijela

Autor: Mustafa Kamali
Izvor: Sunce pod kopitama
Share

Dan ašure – prva strijela

Omer ibn Sa'd je zatim sa svojom vojskom krenuo prema Imamu: zatražio je od svog sluge Zuvejda[1] da prinese zastavu, stavio je strijelu u luk, ispalio je prema imamu Husejnu i uzviknuo:

“Posvjedočite kod zapovjednika da sam ja bio prva osoba koja je ispalila strijelu.”[2]

Tada su se ljudi počeli sukobljavati i izašli su da se bore.

 


[1]Ime ove osobe je zabilježeno različito: Durejd, Zejd, Zuvejd.

[2]Ensabu-l-enšaf, sv. 3, str. 191; El-Bidajetu ve-n-nihaje, sv. 8, str. 182; Taberi, sv. 5, str. 430; El-Futuh, sv. 5, str. 101; El-Kamil, sv. 4, str. 66; El-Luhuf, str. 100; Biharu-l-envar, sv. 45, str. 12.

  • 7 Septembra, 2019