Šehadet Jezida ibn Zijada ibn Muhasira

Autor: Mustafa Kamali
Izvor: Sunce pod kopitama
Share

Šehadet Jezida ibn Zijada ibn Muhasira

Jezid[1] ibn Zijad ibn Muhasir bio je u vojsci Omera ibn Sa'da i došao je da ratuje protiv imama Husejna. Nakon što je čuo Imamove riječi na dan Ašure i kad je uvidio da Omer ibn Sa'd nema nikakvog odgovora, prešao je na Imamovu stranu. Pošto je bio vješt strijelac, kleknuo je pred Imama i počeo gađati strijelama. Od stotinu strijela koje je ispalio, samo je pet promašio. Imam bi svaki put kada bi on ispalio strijelu, proučio dovu:

“Bože, učini ga postojanim u gađanju i učini da Džennet bude njegova nagrada.”

On je bio jedan od prvih Imamovih prijatelja koji je postao šehid.[2]
Desilo se to ovako: Jezid ibn Ma'kil je izašao iz Omer ibn Sa'dove vojske i povikao:

“O, Burejre, vidi šta je Allah učinio s tobom!”

Burejr, jedan od velikana Imamove vojske, je odgovorio:

“Tako mi Boga, On je sa mnom učinio najbolje, a s tobom najgore!”

Jezid je primijetio: “Slagao si, a prije nisi bio lažljivac. Sjećaš li se kada smo bili u zajedničkom društvu u Beni Lavzanu i ti si govorio: taj i taj je u zabludi i poziva u zabludu, a istinski vođa je Ali ibn ebi Talib?” Burejr je potvrdio: “Svjedočim da su mi stav i ubjeđenje takvi.”

Jezid ibn Ma'kil je zatim rekao: “A ja svjedočim da si ti od zalutalih.”

Burejr je onda predložio: “Jesi li spreman da pristupimo mubaheli (međusobno proklinjanje) i da tražimo od Allaha da ubije lažljivca, a zatim da se borimo?” Ovaj je pristao pa su njih dvojica istupili, podigli ruke u molitvi i molili Allaha da proklinje zalutalog i lažljivca i da ga ubije rukom onog koji je u pravu. Zatim su se počeli boriti. Jezid je prvi zadao udarac, ali Burejru nije ništa bilo. Burejr je potom uzvratio, a njegova sablja je poderala Jezidovu kacigu i zarila mu se u glavu pa je pao s konja, sa sabljom u glavi. Radij ibn Munkiz je onda napao Burejra i počeo se hrvati s njim. Poslije nekog vremena, Burejr ga je oborio i sjeo na njegova prsa. Radij je zapomagao. Iznenada, Ka'b ibn Džabir s leđa je zabio koplje u Burejrova leđa pa je Radij iskoristio priliku te zubima jako Burejra ugrizao za lice. Tada je Ka'b Burejra udario sabljom, bacio ga na zemlju i s više udaraca sabljom ga ubio.

Kada se poslije Ka'b ibn Džabir nakon rata vratio kući, njegova supruga[3] mu je rekla:

“Ti si išao u rat protiv Fatiminog sina i ubio si učitelja učača Kur'ana, Burejra ibn Hudejra, te time počinio veliki grijeh. Nikad više s tobom neću ni riječ progovoriti.”[4]

 


[1]Jezid ibn Zijad ibn Muhasir ibn en-Nu'man el-Kindi ebu-š-Še'sa

[2]Ensabu-l-enšaf, sv. 3, str. 198; Taberi, sv. 5, str. 448; El-Kamil, sv. 4, str. 74.

[3]U knjizi Ensabu-l-enšaf stoji da je osoba koja je tako reagovala bila njegova sestra Nevar bint Džabir.

[4]Ensabu-l-enšaf, sv. 3, str. 192; Taberi, sv. 5, str. 443; El-Kamil, sv. 4, str. 68.

  • 7 Septembra, 2019