Dozvoljeno

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Dozvoljeno

Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci: “Dozvoljavaju vam se čiste stvari.”[1]
Ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i čisto, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni![2]
  1. Imam Ali, mir s njim: “Čvrsto se drži dozvoljenog, dobročinstva prema porodici i sjećanja na Allaha u svim stanjima.”[3]

 

Teškoća sticanja dozvoljenog

1. Imam Sadik, mir s njim: “Boriti se protiv sablje lakše je od sticanja dozvoljenog imetka.”[4]

 

Imetkom vjernika dozvoljeno je koristiti se samo sa njegovim odobrenjem

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nikome nije dozvoljen imetak brata, izuzev sa njegovim odobrenjem.”[5]


[1] El-Maide, 4.

[2] El-Bekare, 168.

[3] Gureru-l-hikem, 6131.

[4] El-Kafi, 5/161/1.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 30345.

  • 17 Novembra, 2022