Duša

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Duša

Pitaju te o duši. Reci: “Šta je duša – samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.[1]

1. Imam Sadik, mir s njim: “Duša nije izmiješana sa tijelom niti se oslanja na njega, nego je nježan veo za tijelo koji ga obuhvata.”[2]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Duša je suptilna supstanca zaodjenuta zgusnutim kalupom (tijelom).”[3]

Duše su vojnici spremni za pohod

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Duše su pripravne vojske. One koje se prepoznaju međusobno, zbližuju se, a one koje osjete međusobnu odvratnost, razilaze se.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ljubav je uzajamna naklonost srca kroz bliskost duša.”[5]

3. Šekik ibn Seleme: “Neki čovjek je došao do Alija i tokom razgovora sa njime reče mu: ‘Ja te volim.’ Ali mu reče: ‘Lažeš.’ Čovjek reče: ‘Zašto to, o Zapovjedniče pravovjernih?!’ Ali reče: ‘Zato što ja ne vidim da te moje srce voli.’ Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Zaista se duše u prostoru susreću i jedna drugu mirišu. One koje se prepoznaju, zbliže se, a one koje osjete odvratnost jedna prema drugoj, razilaze se.’”[6]

Stanja duše

1. Imam Ali, mir s njim: “Tijelo ima šest osobina: zdravlje, bolest, smrt, život, san i budnost. Duša isto tako: znanje joj je život, neznanje joj je smrt, sumnja joj je bolest, čvrsto uvjerenje joj je zdravlje, nemar joj je san, oprez joj je budnost.”[7]

Duša u stanju sna

1. Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru na pitanje Ebu Besira da li duša u snu napušta tijelo: “Ne, o Ebu Besir! Jer kada duša napusti tijelo, ne vraća mu se. Duša je poput Sunca na sredini neba, a zrake mu se prostiru na Ovaj svijet.”[8]

2. Imam Kazim, mir s njim: “Kada čovjek zaspe, životinjska duša ostaje u njemu, a napušta ga duša razuma.”[9]


[1] El-Isra, 85 (Pogledati: Ez-Zumer, 42).

[2] El-Bihar, 61/40/11.

[3] Isto, 61/34/7.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 24660; Sahihu Muslim, 4773.

[5] Gureru-l-hikem, 2057.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 25560.

[7] El-Bihar, 61/40/10.

[8] Džami‘u-l-ahbar, 488/1360.

[9] El-Bihar, 61/43/19.

  • 23 Novembra, 2022