Iblis i Allahova dobrota

Share

Iblisovo okorištavanje Božijom dobrotom

Nalazimo se u mjesecu milosti Božije. Ne smijemo propustiti priliku da isprosimo milost Božiju. Zapravo trebamo maksimalno iskoristiti Božiju milostivost, dobrotu i plemenitost. Pogledajmo kako je to Iblis vješto iskoristio pa ako treba i od njega naučimo.
Kada je Iblis odbio poslušnost Gospodaru počeo je da se raspravlja sa Njim. Jedna od stvari koju je progovorio bila je sljedeća:
Bože, ja sam ti robovao toliko godina. Na onom svijetu neću imati ništa osim kazne. Oduži mi se bar na ovom svijetu.
Allah mu je odgovorio:
Reci šta želiš?
Iblis je znao koliko je Allah plemenit pa je neskromno zatražio tri stvari i uputio tri molbe.
Prva molba: tražim da mi za svakog Ademovog potomka podariš dva moja potomka.
Druga molba: želim da mi daš dug život.
Treća molba: hoću da kolam venama Ademovih sinova.
Allah mu je udovoljio, a prokleti je rekao:
Bože, ovo je bilo ono što sam ja sam tražio. Sad mi daj od Svoje dobrote.
Allah mu je odgovorio:
Ja ću učiniti tvoj utjecaj takvim da kada čovjek zapadne u vesvesu ne prepozna da si to ti što mu došaptavaš. Mislit će da je to od njega samog.
Šejtan se jako razveselio.
Adem, a. s., vidjevši taj prizor požalio se Gospodaru:
Bože ovom mom neprijatelju koji se lažno zaklinjao sve dok me nije prevario dao si sve te mogućnosti!
Allah mu je odgovorio:
Ne plaši se, TI IMAŠ MENE.

Povjerujmo duboko u riječi Uzvišenog kada kaže:
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا
Spletke su šejtanove, doista, slabe! (Nisa’, 76.)

  • 9 Maja, 2019