Ideologija, postojanost i promjenljivost

Autor: Murteza Mutahari
Izvor: Čovjek i vjerovanje Monoteistički svjetonazor
Share

Da li ideologijom vlada načelo postojanosti ili načelo promjenljivosti?

Na drugom mjestu je bilo riječi o pitanju da li je ideologija različita u različitim vremenima i na različitim mjestima. Razmatralo se pitanje derogacije i promjene ideologije, ali sada se razmatra drugo pitanje, a to je pitanje promjene i preinake ideologije.

Pitanje je da li je ideologija, bilo da je u pogledu sadržaja opća ili posebna, apsolutna ili relativna, s obzirom da je pojava – a pojave su promjenljive i usavršavajuće – neprekidno u procesu promjene i razvoja?

Da li se zbílja jedne ideologije razlikuje u vrijeme njenog nastanka od zbílje u doba razvoja?

Znači, da li ideologija nužno treba neprestano biti u stanju brušenja, popravljanja, uređivanja i ukrašavanja te predmetom preispitivanja od strane predvodnika i ideologa – kao što vidimo u materijalističkim ideologijama našeg vremena – jer u suprotnom će brzo postati stara i istrošena i izgubit će svoju valjanost?

Ili je moguće da jedna ideologija bude tako uređena i tako oslonjena na glavne pravce kretanja čovjeka i društva da nema nikakve potrebe za preispitivanjem, brušenjem i ispravljanjem od strane predvodnika? Da li je uloga predvodnika i ideologa samo objašnjenje značenja i sadržaja te su ideološka usavršavanja samo u oblasti objašnjenja, a ne u tekstu ideologije?

Odgovor na ovo pitanje postaje jasan iz prethodnih pitanja i odgovora.

Podsjećanja radi, već smo ranije raspravljali o sveobuhvatnosti i apsolutnosti islamske ideologije i ulozi idžtihada (tumačenja i objašnjavanja) u usklađivanju sa različitim uvjetima mjesta i promjenljivim vremenskim okolnostima te objasnili da je ono što prihvata promjenu i usavršavanje islamski idžtihad, a ne islamska ideologija.

  • 6 Decembra, 2019