Svestrana škola mišljenja

Autor: Murteza Mutahari
Izvor: Čovjek i vjerovanje Monoteistički svjetonazor
Share

Islam, sveobuhvatna i svestrana škola mišljenja

Islam, koji je utemeljen na ovakvom svjetonazoru, jedna je sveobuhvatna i realistička škola mišljenja. U islamu se obraća pažnja na sve vidove ljudskih potreba, bilo da se tiču ovosvjetskih ili onosvjetskih, tjelesnih ili duhovnih, umnih i misaonih ili osjećajnih i emocionalnih, individualnih ili društvenih pitanja.

Cjelokupno islamsko učenje, gledano iz jednog ugla, sačinjavaju tri dijela:

  1. Načela vjerovanja, tj. ona pitanja za koja je svaki pojedinac dužan da se zalaže kako bi stekao uvjerenje u vezi s njima. Rad koji čovjek treba obaviti na ovom polju je istraživački i naučni.
  2. Moralna pitanja, tj. one osobine kojima se musliman dužan okititi, kao i drugim dobrima, a sebe treba držati podalje od onoga što je suprotno njima. Rad koji čovjek treba obaviti na ovom polju je samoposmatranje (posmatranje vlastite duše) i samoizgradnja.
  3. Propisi, tj. pravila koja su u vezi sa vanjskim i očitim djelatnostima čovjeka, uključujući i životne, ovosvjetske i onosvjetske, pojedinačne i društvene.

Načela islamskog vjerovanja po učenju šiijskog pravca čini sljedećih pet stvari: tevhid (Božija jednoća), pravda, poslanstvo, vodstvo i proživljenje.

Kada je riječ o načelima vjerovanja – a dužnost je svakog pojedinca da usvoji pravilna uvjerenja o njima – islam ne smatra dovoljnim slijeđenje i pobožnost, već smatra potrebnim da svaki pojedinac samostalno i slobodno dođe do ispravnosti tih uvjerenja. Sa stanovišta islama, ibadet se ne svodi samo na tjelesne ibadete, kao što su namaz i post, ili finansijske, kao što su hums i zekat. Postoji i druga vrsta ibadeta, a to je misaoni ibadet. Promišljanje ili misaoni ibadet, ako se bude kretalo u pravcu trezvenosti i buđenja čovjeka, bit će bolje i uzvišenije od godina tjelesnog ibadeta.

 

  • 6 Decembra, 2019