Istihara

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Istihara[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada naumiš nešto učiniti, traži od Allaha dobro u tome sedam puta, potom pogledaj šta će ti prvo na srce doći – dobro je upravo u tome, pa postupi tako.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Neće se pokajati onaj ko je tražio za sebe dobro od Allaha (činio istiharu).”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Traži od Allaha dobro i bez toga ne odabiri posao. Koliko li je samo ljudi, ne pitajući Allaha, odabralo nešto, a to ih je uništilo.”[4]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Nije rob vjernik tražio od Allaha, dž.š., istiharom dobro, a da mu ga On nije dao, čak i kroz ono što on ne voli.”[5]

5. Imam Sadik, mir s njim, Ibn Ebi Ja‘furu o traženju dobra istiharom od Allaha: “Prvo veličaj i slavi Allaha, donesi salavat na Poslanika, s.a.v.a., i njegovu porodicu, a potom reci: ‘Moj Bože, tražim od Tebe zato što Ti znaš skriveno i otkriveno, Milostivi i Svemilosni si, Ti si Onaj koji poznaješ sve tajne. Tražim od Allaha dobro Njegovom milošću.’”[6]

6. Imam Sadik, mir s njim, obraćajući se onome koji mu je rekao: “Želim istiharom neku stvar i od Allaha zatražim dobro u tome, ali mi ništa ne naumpadne.” Imam reče: “Otvori Kur'an, i na šta ti prvo padne pogled, kako Allah bude htio, prihvati se toga, ako Bog da.”[7]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Klanjaj dva rekata i traži istiharom dobro od Allaha. Tako mi Allaha, nije musliman od Allaha tražio dobro, a da mu Allah nije sigurno dao dobro.”[8]


[1] Riječ “istihara” dolazi od riječi “hajr” i znači “tražiti dobro”.

[2] El-Bihar, 91/265/19.

[3] Gureru-l-hikem, 9453.

[4] Isto, 2346.

[5] El-Bihar, 91/224/3.

[6] Isto, 91/256/1.

[7] Et-Tehzib, 3/310/960.

[8] El-Kafi, 3/470/1.

  • 19 Novembra, 2022