Izgradnja prvog imanskog jezgra

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 1
Share

Izgradnja prvog imanskog jezgra

Nakon prvog susreta s poslaničkom objavom kur'anski ajeti su počeli postepeno silaziti i kao da se, nakon što su spušteni prvi ajeti iz sure El-Muzzemmil, Poslanik, s.a.v.a., počeo spremati za naredne korake na putu širenja islamske misije i izgradnje islamskog društva, za suočavanje s mnogim teškoćama i očekivanim problemima tako što će dobro učvrstiti svoj plan i metod rada.

Prvi korak koji je poduzeo je bilo pozivanje svoje porodice. Što se tiče hazreti Hatidže, bilo je prirodno da ona potvrdi Poslanika jer je dugo vremena živjela s njim i najbolje je znala da je on vrhunac moralne uzvišenosti, duhovne čistote i povezan s “nebom”.

Poslanik, s.a.v.a., se nije morao posebno truditi oko svog amidžića i štićenika, Alija ibn Ebu Taliba, koji je u grudima nosio čisto srce neukaljano robovanjem kipovima pa je i on požurio da ga potvrdi, postavši tako prvi musliman.[1]

Poslanikov izbor Alija pokazao se dobrim i uspješnim jer je Ali i inače bio pokoran, predan, snažan i spreman pomoći, a u to vrijeme Poslanik, s.a.v.a., je imao najviše potrebe za nekim ko će ga pomoći i podržati, pa je Ali tako postao moć poslanstva u dostavljanju Poslanice, od samog početka budnih očiju i jezika tečnog za poziv.

Prema tome, prvi koji je povjerovao bio je Ali jer je bio u pratnji Poslanika u njegovim osamljivanjima u Hira, a potom i Hatidža. Njih dvoje su također prvi koji su obavili namaz uz Allahovog Poslanika nakon što su iskazali jednoću Boga kao on, prkoseći time snagama idolopoklonstva i zablude.[2] Onda im se pridružio i Zejd ibn Harise[3] i oni su postali odabrana skupina i prvo jezgro iz kojeg je niklo islamsko društvo.

[1] Es-Siretu-n-nebevijje, sv. 1, str. 245; Hiljetu-l-evlija, sv. 1, str. 61.

[2] Usdu-l-gabe, sv. 4, str. 18; Hiljetu-l-evlija, sv. 1, str. 66; Šerhu Nehdži-l-belaga, sv. 3. str. 265; El-Mustedreku ‘ala-s-sahihejn, sv. 3, str. 112.

[3] Zejd ibn Harise ibn Šerahil ibn Ke'b, iz Beni Kelba, rođen oko 43. godine prije hidžre, kao malo dijete bio je zarobljen u jednom ratu, pa ga je kupio Hekim ibn Hizam za svoju tetku Hatidžu, s.a., a ona ga je poklonila Poslaniku, s.a.v.a. Kada su mu roditelji saznali gdje se nalazi, njegov otac i amidža su došli do Muhammeda, s.a.v.a., i tražili da ga otkupe. Muhammed, s.a.v.a., je rekao da Zejd sam odluči da li da ostane ili da ide s ocem, u kom slučaju neće trebati ništa plaćati. Zejd je odabrao ostanak s Muhammedom, s.a.v.a., umjesto da ide s ocem. On je bio treća osoba koja je primila islam. Bio je hrabar borac i jedan od trojice glavnih zapovjednika islamske vojske u bici Mute, gdje je postao šehid 8. godine po hidžri.

  • 17 Decembra, 2019