Kurejšije optužuju Poslanika da se bavi magijom

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 1
Share

Kurejšije optužuju Poslanika da se bavi magijom

Kurejšije nisu željeli izgubiti svoje jedinstvo i položaj u borbi protiv islamske Poslanice, a u isto vrijeme željeli su spriječiti da ona uđe u duše ljudi. Kako se približavalo vrijeme hadždža, oni su nakanili pronaći nešto čime će svoj položaj u mnogobožačkoj sredini prikazati velikim, a ulogu i položaj novog poslanika malima. Velid ibn Mugejre imao je iskustvo godina i širinu spoznaje, pa su se okupili kod njega da odluče šta im je činiti. Jedni su tvrdili da je Poslanik vrač, drugi da je lud, treći da je pjesnik, četvrti da je bolestan, peti da šuruje sa šejtanima, a šesti da je čarobnjak pa su se obratili Velidu da on odredi ko je u pravu. On im je rekao: “Tako mi Boga, doista u njegovom govoru ima posebna slast. Korijen tog govora je jak, a grane su plod i vi protiv njega ne možete reći ništa, a da svima ne bude jasno da je to laž. Doista, najbliže istini je da kažete da je on čarobnjak, koji je donio govor koji je sama čarolija jer razdvaja sina od oca, brata od brata, muža od žene.” Potom su se ovi razišli i uvukli među ljude šireći zlobne glasine.[1]

[1] Ibid.

  • 22 Decembra, 2019