Mudro stvaranje sa mjerom

Autor: Muhammed Taqi Falsafi
Izvor: Dijete sa stanovišta naslijeđa i odgoja
Share

Mudre mjere i veličine koje postoje u cjelokupnom sistemu Stvaranja, jedan su od Božijih znakova, a Časni Kur'an to pripisuje Uzvišenom Bogu i kaže:

Mi sve s mjerom stvaramo.[1]

…u Njega sve ima mjeru.[2]

Allah je svemu već rok (mjeru) odredio.[3]

Mufaddal, jedan od prijatelja imama Sadika, a.s., zatražio je od njega da mu pojasni sve stadije razvoja ljudskog tijela tokom različitih razdoblja ljudskog života, sve do puberteta i konačnog stadija u razvoju. Imam je potom rekao: “Prvi stadij razvoja je rast u majčinoj utrobi. Na tom mjestu gdje oko nije u stanju vidjeti ga, a ruka dotaći ga, on raste i razvija se sve dok se u simetričnom i skladnom obliku ne rodi. To je čovjek koji posjeduje sva potrebna sredstva i životne sposobnosti, sve tjelesne organe i činioce života, kosti, meso, moždanu srž, nervni sistem, sistem vena i krvnih sudova, hrskavicu. U trenutku kada se rađa, ponovno stupa na stazu rasta i razvoja, koji obuhvataju cjelokupno tijelo i sve organe. Cijelim tokom procesa rasta njegov ljudski oblik, sklad tjelesnih organa i udova je stabilan i konstantan. Tijelo u svim svojim veličinama i aspektima raste u potpunom skladu. Niti se šta dodaje, niti oduzima njegovom skladu, sve dok konačno ne dostigne krajnji stadij rasta. Je li nastanak svih ovih mnogobrojnih organa, kao i njihov simetričan i skladan rast išta drugo do rezultat blagodarnog i mudrog božanskog plana i upravljanja?”[4]

Harmonija i sklad u rastu različitih organa i udova ljudskog tijela temelji se na zakonu stvaranja. Ovaj zakon, koji svoje postojanje crpi iz mudre volje Tvorca svijeta, prirodnim putem i sam po sebi uključuje sve stadije ljudskog razvoja, od fetusa, preko novorođenčeta i djeteta, do mladića.

Odrasle osobe, koje su zdrave i čija tjelesna građa je normalna, imale su simetričan i skladan rast i razvoj. Međutim, oni koji boluju od poremećaja rada žlijezda s unutrašnjim lučenjem pate od raznih neželjenih posljedica. Jedna od njih je asimetričan rast različitih dijelova njihovog tijela.

“Veći dio podataka koje posjedujemo o žlijezdama s unutrašnjim lučenjem rezultat su promatranja stanja bolesnika koji pate od poremećaja u radu jedne ili nekoliko ovih žlijezda. Bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem dijele se na dvije skupine:

  1. Bolesti koje uništavaju žlijezde i ometaju njihov rad,
  2. Bolesti koje ubrzavaju rad žlijezda.

Rezultati postignuti tokom istraživanja i praćenja stanja ovih bolesnika gotovo su isti kao rezultati koji su dobiveni tokom opita sa životinjama.”[5]

Hormon rasta, koji je nužan za rast i razvoj sisara, ostvaruje neposredan utjecaj na sve organe i dijelove tijela. Ukoliko se dogodi da proizvodnja hormona rasta bude veća od normalne, pojavit će se bolest koju nazivamo akromegalija, a koja se očituje u općoj uvećanosti koštanog tkiva i mekanih dijelova tijela, posebno u predjelu gornjih ekstremiteta, nadlaktice i dijelova lica. Povećano lučenje hormona rasta dijete pretvara u diva jer svi dijelovi njegova tijela zajedno rastu, međutim, kako i na koji način ovaj hormon djeluje, za nas je jedna potpuna nepoznanica.”[6]

 

 

[1] El-Qamer, 49.

[2] Er-Ra'd, 8.

[3] Et-Talâq, 3.

[4] Bihāru-l-envār, tom 2, str. 21.

[5] Badane insān, str. 126.

[6] Isto, str. 129.

  • 26 Oktobra, 2019