Namaz noći ukopa

Share

Namaz noći ukopa

 

Mustehab je prve noći po ukopu mejjita obaviti namaz, koji će biti poklon umrlom. U hadisu od Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, stoji: „Umrlom neće biti težeg vremena od prve noći, pa smilujte se vašim umrlim davanjem sadake, a ako nemate, neka neko od vas obavi dva rekata namaza.“

Po spomenutom hadisu ta dva rekata se obavljaju tako što se na prvom rekatu prouči Bismila, Fatiha pa Kul huvallah (s Bismilom) dva puta, a na drugom rekatu Bismila, Fatiha i sura El-Hakumu-t-tekasur deset puta (s Bismilom). Nakon što se preda selam prouči se:

اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى رُوحِ فُلَانٍ بْنِ فُلَان

„Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, i sevab ova dva rekata dostavi duši toga sinu toga.“ (umjesto „toga sinu toga“ spomenuti ime umrlog i ime njegovog oca).
Tada će Svevišnji Allah njegovom kaburu poslati hiljadu meleka, i po svakom odjeću i ogrtač, i proširit će mu se mjesto u kaburu do Dana puhanja u rog. Osoba koja obavi ovaj namaz imat će nagrade koliko je svega što je sunce obasjalo i uzdići će se za četrdeset stupnjeva.

Po drugoj predaji preneseno je da se taj namaz obavi tako što se na prvom rekatu prouči Bismila, Fatiha pa Bismila i Ajetu-l-kursi jednom, a na drugom Fatiha (s Bismilom) pa Inna enzelnahu fi lejleti-l-kadr (s Bismilom) deset puta. Poslije namaza proučiti:

اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى رُوحِ فُلَانٍ بْنِ فُلَان

Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, i sevab ova dva rekata dostavi duši toga sinu toga.“ (umjesto „toga sinu toga“ spomenuti ime umrlog i ime njegovog oca).
Najbolje je da se namaz obavi na oba načina. Dovoljan je jedan namaz za jednog umrlog. Iz predaje se može zaključiti da se ovaj namaz može obaviti tokom cijele prve noći, iako je bolje na samom njenom početku.[1]

[1] Tehriru-l-vesile, sv. 1, str. 96.

  • 14 Februara, 2019