Nesreća

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Nesreća

Osobine nesretnika

1. Imam Ali, mir s njim: “Nesretan je onaj koji je podložan strastima i svojoj zaslijepljenosti.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nesretnik je onaj ko je uskraćen za ono što se daruje kroz razum i iskustvo.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zaustavite se pred grijesima i duše svoje suzdržite pred njima. Nesretnik je onaj ko svoj povodac prepusti grijesima.”[3]

Neretnik je nesretnik još u utrobi majke

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sretnik je sretnik još u utrobi majke, a nesretnik je nesretnik još u utrobi majke.”[4]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Allah, dž.š., je stvorio sreću i nesreću prije stvorenja. Zato, koga Allaha zna kao sretnika, nikada ga neće mrziti, i ako učini loše djelo, On mrzi njegovo djelo, a ne njega. A ako Allah zna čovjeka kao nesretnika, nikada ga neće voljeti, i ako učini dobro djelo, On voli njegovo djelo, a njega mrzi zbog onoga što će ga zadesiti.”[5]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Allah, Uzvišeni i Slavljeni, Svoga roba premješta iz nesretnika u sretnike, a ne premješta ga iz sretnika u nesretnike.”[6]

4. Imam Kazim, mir s njim, na pitanje Ibn Ebi ‘Umejra o Poslanikovim riječima: “Sretnik je sretnik još u utrobi majke, a nesretnik je nesretnik još u utrobi majke”: “Nesretnik je onaj za koga Allah zna još u utrobi majke da će činiti djela nesretnika, a sretnik je onaj za koga Allah zna još u utrobi majke da će činiti djela sretnika.”[7]

Ono što donosi nesreću

1. Imam Ali, mir s njim: “Uzrok nesreće je ljubav prema Ovom svijetu.”[8]

2. Imam Husejn, mir s njim, u dovi na Dan Arefata: “Allahu moj! Učini me takvim da strahujem od Tebe kao da Te vidim! Učini me sretnim bogobojaznošću prema Tebi! Ne učini me nesretnikom nepokoravanjem Tebi!”[9]

Najnesretniji od ljudi

1. Isa, a.s.: “Najnesretniji od ljudi je onaj koji je poznat među njima po znanju, a nepoznat po djelu.”[10]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najnesretniji od nesretnika je onaj u kome se objedinilo siromaštvo Ovoga svijeta i kazna Budućeg.”[11]

3. Imam Ali, mir s njim, na pitanje o tome ko je najnesretniji čovjek: “Ko proda svoju vjeru za tuđi Dunjaluk.”[12]

Znakovi nesreće

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Znakovi nesreće su: oči bez suza, nemilosrdnost srca, velika pohlepa u traženju opskrbe i ustrajavanje na grijehu.”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Jedan od znakova nesreće je i obmanjivanje prijatelja.”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “Jedan od znakova nesreće je i činiti zlodjela dobrima.”[15]


[1] Nehdžu-l-belaga, govor 86.

[2] Isto, pismo 78.

[3] Gureru-l-hikem, 4499.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 491; El-Mu‘džemu-l-evsat, 2631.

[5] Et-Tevhid, 357/5.

[6] Isto, 358/6.

[7] Isto, 356/3.

[8] Gureru-l-hikem, 5516.

[9] El-Bihar, 98/218/3.

[10] Isto, 2/52/19.

[11] Kenzu-l-‘ummal, 16683.

[12] Emali-s-Saduk, 322/4.

[13] El-Hisal, 243/96.

[14] Gureru-l-hikem, 9297.

[15] Isto, 9307.

  • 28 Novembra, 2022