Objava časnog Kur'ana

Share

Časni Kur'an o Objavi i načinu njenog dolaska govori više od drugih nebeskih svetih knjiga, Tevrata i Indžila. U njemu nalazimo ajete koji govore čak o načinu dolaska Objave. Većina muslimana vjeruje da je Kur'an doslovni govor Uzvišenog Allaha koga je On objavio poslaniku Muhammedu, s.a.v.a., posredstvom jednog od odabranih meleka. Taj melek se zove Džibril ili Pouzdani Duh. On je sa Govorom Uzvišenog Allaha dolazio Poslaniku u različitim periodima u trajanju od 23 godine. Poslanikova zadaća je bila da ljudima recitira – uči te ajete, da ih učvršćuje u njihovu razumijevanju i poziva ih da spoznaju vjerske, društveno-etičke, pravno-civilizacijske i osobne dužnosti iz njih. Poslanik je doslovno provodio ono što mu je bilo naređeno, nije se po svome nahođenju ponašao u stvarima Božanske Objave. Nije joj ništa dodavao niti je od nje što oduzimao, ni u čemu nije niti preuranio niti zakasnio u onome što mu je Allah dž.š. povjerio.

  • 4 Februara, 2019