Način objave Kur'ana

Share

Iz Časnog Kur'ana ukratko znamo sljedeće o načinu objave: Ova Nebeska Knjiga je objavljena u obliku govora. Uzvišeni Allah je govorio sa plemenitim poslanikom i on je primio taj govor u cjelini, ne prema svom nahođenju. Uzvišeni Allah kaže:

 

Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jedan od tri načina:

nadahnućem, ili iza zastora ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. On je, zaista, Uzvišen i Mudar. Na takav način mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je Mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove Naše koje želimo. A ti, zaista, upućuješ na pravi put.[1]

 

U citiranom ajetu su navedena tri načina obraćanja Uzvišenog Allaha. Analizom prvog ajeta zaključujemo da se prvi način objave, dakle, nadahnuće ne odnosi na neko posebno mjesto, dok se treći način objave, slanje meleka poslanika, odnosi na Poslanika, s.a.v.a. Ta tri načina ili oblika obraćanja Allaha, dž.š., ljudima klasificiraju se sljedećim redom:

  1. Obraćanje u kome nema posrednika između Allaha i čovjeka.
  2. Obraćanje koje se odvija iza zastora kakav je kur'anski primjer drvo Tur gdje je Musa, a.s., čuo Božanski Govor sa te strane.
  3. Obraćanje koje prenosi melek i dostavlja ga čovjeku. Melek taj govor čuje kao Objavu i govori govorom Allaha. Drugi ajet potvrđuje da je Kur'an objavljen Poslaniku na ovaj treći način i iz toga se zna da je objava Kur'ana tekla na način govora i usmenog obraćanja. Uzvišeni Allah kaže: “

 

Donosi ga povjerljivi Džibril, na srce tvoje, da opominješ na jasnom arapskom jeziku.[2]

 

Ko je neprijatelj Džibrilu? A on Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur'an? [3]

 

Iz ovih ajeta se zaključuje da je Kur'an u cijelosti ili jednim dijelom dostavljen posredstvom meleka Objave Džebraila, Pouzdanog Duha, a to je treći oblik Božanskog govora, kao i to da je Poslanik, s.a.v.a., Objavu primio od meleka u svoj njenoj punini i najdubljim dijelom svoga bića, a ne po svom htijenju. Uzvišeni Allah kaže:

I objavio je robu Njegovu ono što je objavio, srce nije poreklo ono što je vidio, pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio. [4]

 

Na jednom drugom mjestu Kur'an Objavu opisuje kao recitiranje ispisanih listova ili ploča:

Od Allaha Poslaniku koji čita listove čiste.[5]

[1] Eš-Šura, 51-52.

[2] El-Bekare, 193-195.

[3] El-Bekare, 97.

[4] En-Nedžm, 10-12.

[5] El-Bejjine, 2.

  • 4 Februara, 2019