Ateisti i objava

Share

Ateisti koji ne vjeruju u Uzvišenog Allaha, oni poslanstvo, Objavu, Božije zapovijedi, nagradu, kaznu, Džennet i Džehennem smatraju čistom vjerskom politikom. Oni drže da je sve ovo laž koja se iznosi radi posebnih važnih interesa u našem životu. Oni smatraju da su poslanici bili reformatori koji su se pojavili sa reformatorskim programima u vjerskoj formi. Budući da su ljudi u minulim vremenima bili ogrezli u neznanju, nasilju i praznovjerju poslanici su im postavili vjerske sisteme u sjeni serije praznovjernih učenja koja su predstavljena u pitanjima početka i kraja svijeta.

  • 4 Februara, 2019