Obraćanje Burejr ibn Huzejra vojnicima Omera ibn Sa'da

Share

Burejr ibn Huzejr je bio starac od tabiina isposnik i učač Kurana. Bio je jedan od uvaženih učača Masdžidu-l-džame'e u Kufi. U svom plemenu u Hamedanu je imao poseban položaj. Zatražio je od Imama, a.s., da malo razgovara sa vojskom Omera ibn Sa’da. Nakon što mu je Imam dozvolio približio im se i glasno rekao:

„O ljudi Bog je poslao Muhameda, s.a.v.a., kao opominjatelja i donositelja radosnih vijesti, kao pozivatelja ka Bogu i kao bliješteću svjetiljku. Ovu vodu Eufrata što vidite piju sve životinje, pustinjske zvijeri pa čak i svinje, ali vi ste nju zabranili sinu kćerke Božijeg Poslanika. Pa je li to što činite Poslanikovoj djeci nagrada za njegov trud?!“

Neki su iz Omerove vojske podigli svoj glas i rekli:

„Burejre nemoj više ništa da govoriš. Prestani! Tako mi Gospodara Husejn treba trpiti žeđ kao što su trpili i neki prije njega.” (mislili su na Osmana)

Burejr je nakon što su oni završili svoj govor nastavio:

„O ljudi, sada se Poslanikovo dragocjeno dijete nalazi ispred vas. Ovo su Poslanikovi sinovi, kćerke i porodica, njegov Ehli Bejt. Recite šta želite uraditi sa njima.“

Omerovi vojnici su u odgovoru Burejru rekli:

„Naša odluka je da ga predamo Ubejdullahu ibn Zijadu i on je taj koji se treba izjasniti po tom pitanju.“

Burejr je upitao:

„Ne dozvoljavate li da se Poslanikov Ehli Bejt vrati odakle je i došao? Teško vama o stanovnici Kufe, zar ste zaboravili pisma poziva koja ste napisali? Zar ste zaboravili zavjet i ugovor koji ste sklopili sa njim, a Boga ste za svjedoka uzeli?! Zar vi niste bili ti koji ste pozvali Poslanikovu porodicu i odlučno rekli da ćete svoje duše žrtvovati za njih? On je sada došao kod vas, a vi ste mu zabranili pristup vodi Eufrata i želite ga predati Ibn Zijadu. Kako ste loše postupili nakon vašeg Poslanika sa njegovom porodicom. Šta je vama, da vam Bog uskrati vodu na Sudnjem danu jer ste vi zaista loš narod.“

Kada je to rekao, nekolike osobe su odgovorile:

„Mi ne razumijemo šta ti govoriš.“

Burejr je odgovorio:

„Hvala Gospodaru Koji mi je uvećao shvatanje kako bi vas spoznao.“

Potom je digao ruke i odričući se od njihovih djela rekao:

„Bože, ubaci među njih sablju u kojoj će biti njihova smrt i na koju ceš biti srdit.“

U tom trenutku su vojnici Omer ibn Sa’da ispalili strijele na njega i on je bio primoran da se povuče.

  • 12 Oktobra, 2019