Od kad se prikriva hadis Sekalejn?

Autor: Abdullah Dešti
Izvor: Prikrivene istine i svjedočenja 1
Share

————————

Četvrto znamenje

المعلم الرابع

Kada je počelo skrivanje spominjanja časnog Poslanikovog Ehli bejta kao druge teške, dragocjene stvari?

—————————————–

———————————

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je u hadisu o dvije teške stvari stalno ponavljao da je zaštita od zablude uvjetovana čvrstim držanjem do dvije stvari, prva je Kur'an, a druga je njegovo potomstvo – njegov Ehli bejt, a.s. Pa kada vidimo da on u bolesti, koja je završila njegovim preseljenjem, traži od muslimana da im pismeno potvrdi ono što će ih zaštiti od zablude i kaže, kao što ćemo vidjeti u sljedećim svjedočenjima: „Donesite sredstvo za pisanje da vam napišem pismo poslije kojeg nikad nećete otići u zabludu“, postaje nam jasno da je on zapravo htio pismeno utvrditi i potvrditi ono što je stalno ponavljao riječima: „Doista, ostavljam među vama dvije teške stvari, sve dok budete držali do njih nećete otići u zabludu: Božiju Knjigu i svoje potomstvo – svoj Ehli bejt.“

Još jedna važna potvrda o tome jeste činjenica da je onaj koji nije dao Poslaniku, s.a.v.a., da piše, odnosno ko ga je spriječio da izdiktira oporuku, zapravo rekao: Dovoljna nam je prva od dvije teške, dragocjene stvari i ne želimo drugu, s obzirom na to da tekst njegove izjave, kako je prenesena u sahihima, glasi: „Dovoljna nam je Božija Knjiga“! Kao da je on znao da će ono što će se napisati biti dvije stvari, pa je želio spriječiti drugu i zato rekao: dovoljna nam je prva, nema potrebe da se spominje i pismeno potvrđuje druga.

Tu su svjedočenja…

—————————————

————————————

1. Sahihu-l-BuhariBuharijeva zbirka hadisa

Muhammed ibn Ismail El-Buhari

Prijevod: Hasan Škapur i Hasan Makić

Drugo cjelovito izdanje

Svezak II

Sarajevo, 1432. h.g./2011. godine

——————————————————

 

Neki ljudi su spriječili pismeno potvrđivanje uloge Ehli bejta, a.s., kao vjerskog autoriteta  i mjesta obraćanja muslimana, pred smrt Božijeg odbranika Muhammeda, s.a.v.a., kako je  Buhari zabilježio u svom Sahihu, ali ovdje vidimo da su zaboravili treću oporuku koju je ostavio Božiji Poslanik, s.a.v.a.

Str. 762 i 763, hadis 3053.

 

 

 

3053 – Pričao nam je Kabisa, a njemu je prenio Ibn Ujejne od Sulejmana Ahvela, (on) od Seida b. Džubejra, a (ovaj) od Ibn Abbasa, r.a., koji je kazao: „…četvrtak, a kakav je to četvrtak?“ Potom je zaplakao, suze su mu pokvasiše pijesak, i on reče:

– U četvrtak je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., stegla bolest, pa je rekao: „Donesite mi papir da vam napišem oporuku, poslije čega nećete nikada zalutati!“

Tada su se ashabi međusobno prepirali, a prepiranje ne dolikuje Vjerovjesniku.

[Prevodilac nije bio vjeran tekstu. Tačan prijevod dijela koji se odnosi na prepirku ashaba glasi: „… nije dozvoljeno prepiranje pred (ijednim) vjerovjesnikom.“]

U to su ashabi upitali: „Govori li Allahov Poslanik, s.a.v.s., u bunilu?“

[Izjava „Govori li Allahov Poslanik u bunilu“ u arapskom tekstu nije upitna, ali se po svaku cijenu pokušava odbraniti ispad ashaba.]

Ostavite me“, reče Resulullah, s.a.v.s. „Ono u čemu sam ja bolje je od onoga čemu me vi zovete“ i pred svoju smrt oporuči troje: „Protjerajte idolopoklonike s Arabijskog poluotoka, darujte svaku delegaciju kao što sam ih ja darivao“, a treće sam zaboravio (kaže prenosilac hadisa).“

 

 

2. Muslimova zbirka hadisa

Muslim ibn El-Hadždžadž El-Kušejri En-Nišaburi, (261. po H.)

Prevod i komentar: dr. Šefik Kurdić, dr. Semir Rebronja.

Knjiga V

Zenica – N. Pazar, 2015

——————————————————

 

Muslim je, također u svom Sahihu zabilježio predaju koja je slična onoj u Buhariji. Ali od zbilja i činjenica tih dešavanja nije ostalo ništa osim izjave Omerovog sina (Abdullaha): „Posljednja stvar koju je Božiji Poslanik, s.a.v.a., izgovorio bilo je: „Slijedite me preko mog Ehli bejta“, kako je Et-Taberani zabilježio u El-Mu'džemu-l-evset, sv. 3, str. 58.

Str. 212, hadis 20. (1637)

 

 

 

20 (1637) – Kazivali su nam Se'id ibn Džubejr (…) da je Ibn Abbas, r.a., rekao: Četvrtak! Šta se desi u četvrtak?! Zatim je zaplakao toliko da su mu suze pokvasile kamenčiće.

Upitao sam: Ibn Abbase, šta se desilo u četvrtak?

Rekao je: Taj dan pogoršalo se stanje Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa je rekao: Donesite mi da napišem oporuku, da poslije mene ne zalutate.

Počeli su se sporiti, a sporenje u prisustvu Poslanika, s.a.v.s., nije dozvoljeno.

Upitali su: Šta mu je, da ne bunca? Provjerite!

[Šta je to Božiji Poslanik rekao „neuobičajeno“ i čudno da ga na ovakav način uvrijede?]

Rekao je: Ostavite me, ja sam dobro. Oporučujem vam troje. Protjerajte idolopokonike s Arapskog poluostrva. Dočekujte i ugošćavajte izaslanstva kako sam ih ja dočekivao.

Prešutio je treće – ili je rekao – pa sam ja zaboravio.

[Ili je to nešto zbog čega su ga povrijedili kada je htio zapisati, pa je usmeno rekao, a oni…?]

 

 

3. Sahihu-l-BuhariBuharijeva zbirka hadisa

Muhammed ibn Ismail El-Buhari

Prijevod: Hasan Škapur i Hasan Makić

Drugo cjelovito izdanje

Svezak I

Sarajevo, 1432. h.g./2011. godine

——————————————————

 

Ova predaja, zabilježena u Buharijevom Sahihu, jasno otkriva da je Omer ibn Hattab bio prvi koji je spriječio Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da napiše svoju posljednju oporuku i to pravdao riječima: „Imamo Božiju Knjigu i dosta nam je“, a poslije ovih Omerovih riječi izbila je prepirka među prisutnim ashabima jer u predaji stoji: „(…) pa su se razišli u mišljenju i počeli vikati i galamiti!“

Str. 107. hadis 114.

 

 

 

 

 

114 – Pričao nam je Jahja ibn Sulejman, njemu Ibn Veheb, a njemu Junus, prenoseći od Ibni Šihaba, (ovaj) od Ubejdullaha b. Abdullaha, (a on) od Ibn ‘Abbasa da je kazao:

– Kada se Vjerovjesniku, s.a.v.s., pogoršala njegova bolest, rekao je: „Donesite mi sredstva za pisanje da vam dām napisati pismo poslije koga nećete zalutati!

Omer je tada kazao: „Vjerovjesnika, s.a.v.s., savladala je njegova bolest, a mi imamo Allahovu Knjigu i ona nam je dovoljna.“

Ashabi se oko toga raziđoše i žagor se povećao. Muhammed, sallallahu aleji ve sellem, reče: „Idite od mene! Kod mene (ta) prepirka nije potrebna!“

[U prijevodu stoji: „Kod mene ta prepirka nije potrebna“, međutim, Poslanik, s.a.v.a., ih, aludirajući na drugi ajet sure El-Hudžurat, napominje da nije dozvoljeno prepiranje kod Poslanika, a ne da je dozvoljeno a nepotrebno, kakav se dojam ovdje stiče.]

Kasnije je izašao Ibn Abbas govoreći: „Zaista šteta, i to opća šteta, što je Allahov Poslanik spriječen da napiše svoju knjigu (pismo).“

Bosanski prijevod u fusnoti 3 stoji: … Sastanku je prisustvavao i Omer. On je bio akelovidan i znao je da se u Kur'anu može naći rješenje za sva aktuelan pitanja. U Kur'anu je rečeno: U ovoj knjizi mi nismo ništa izostavili i Kur'an je objašnjenje za svaku stvar. Omer, r.a., dao je gornju primjedbu imajućiu vidu propise Kur'ana i teško stanje bolesnika, a ne zato što je sunjao u ispravnost odluke Muhammeda, s.a.v.s., Većina učenjaka smatra, da je Muhammed, s.a.v.s., bio nepogrešiv samo u poslovima vezanim direktno za Objavu, a ovozemaljskim poslovima da je mogao pogriješiti i zaboraviti kao i svaki čovjek…

[U fusnoti ovog prijevoda, komentar nastavlja sa vrijeđanjem Božijeg Poslanika, s.a.v.a., uzdižući Omera iznad njega i time potvrđuje njegovu uvredu.]

 

Zaključak

Prema tome, sprječavanje spominjanja Ehli bejta, a.s., kao druge teške, dragocjene stvari i kao parnjaka Časnoga Kur'ana, počelo je iz tog skupa, ali se nastavilo i do danas.

Zašto se uporno nastavlja s tim?

Zato što je ummet odgojen u duhu apsolutnog veličanja generacija ashaba i uz tvrdnju da je nemoguće da neko od njih počini ovakve pogubne greške, dok su neki od ashaba – kao što ćemo vidjeti u sljedećim svjedočenjima – ne samo počinili pogubne greške, već će neki od njih sigurno ući u Vatru, što otkrivaju predaje zabilježene u Sahihima Buharije i Muslima, prenesene od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i on ih neće izbaviti iz nje iz razloga navedenog u predajama: zbog njihovog otpadništva nakon preseljenja Božijeg Odabranika, s.a.v.a. Oni su bili primjer za časni ajet: Muhammed je samo poslanik, i prije njega dosta poslanika minu, pa ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se svojim pređašnjim stopama vratili? A ko se vrati stopama svojim pređašnjim, Allahu taj nikakve štete neće učiniti, a Allah će zahvalne nagraditi! (Ali Imran, 144).

Čak se u predaji Muslima u Sahihu može vidjeti da je Poslanik, s.a.v.a., jasno obznanio da među njegovim ashabima ima i licemjera…

 

 

4. Sahihu-l-BuhariBuharijeva zbirka hadisa

Muhammed ibn Ismail El-Buhari

Prijevod: Hasan Škapur i Hasan Makić

Drugo cjelovito izdanje

Svezak IV

Sarajevo, 1432. h.g./2011. godine

——————————————————

 

Ovdje ćemo predstaviti svjedočenja iz Buharijevog Sahiha koja pokazuju da su se neki od ashaba ponovo udaljili od Istine.

Str. 657 – 658, hadis 6582, 6585 i 6586

[U sva tri hadisa, izraz `novo radili` u prijevodu nije adekvatan i ostavlja dojam da ashabi nisu činili teške i strašne stvari. Međutim, ovdje se radi o uvođenju novotarija u vjeru, a to je zabluda koja zaslužuje Vatru.]

 

 

 

 

6582 – Pričao nam je Muslim b. Ibrahim, njemu Vuhejb, a ovom Abdulaziz, prenoseći od Enesa, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Doći će mi na Havd neki moji drugovi, i kada ih prepoznam, bit će odvedeni od mene.“ „To su moji drugovi“, reći ću ja. `Ne znaš ti šta su oni novo poslije tebe radili`, bit će mi rečeno.“

 

6585 – Ahmed ibn Šebib ibn Se'id Habeti veli da im je pričao njegov otac, prenoseći od Junusa, on od Ibn Šihaba, ovaj od Se'id b. Musejjeba, a on od Ebu Hurejre, a ovaj od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Doći će mi na Sudnjem danu skupina mojih drugova, ali će biti spriječeni da dođu do Havda. ‘Gospodaru,’ reći ću ja, ‘to su moji drugovi‘. ‘Ti, zaista, ne znaš‘, reći će On, ‘šta su oni novo poslije tebe radili. Oni su se, zaista, odmetnuli natraške.'“

 

6586 – Pričao nam je Ahmed ibn Salih, njemu Ibn Vehb, a ovom Junus, prenoseći od Ibn Šihaba, on od Ibn Musejjeba, a ovaj od drugova Vjerovjesnikovih, s.a.v.s., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Doći će mi na Havd neki moji drugovi, ali će biti spriječeni da dođu do njega. ‘Gospodaru’, reći ću ja, ‘to su moji drugovi.’ ‘Ti, zaista, ne znaš‘, reći će On, ‘šta su oni novo poslije tebe radili. Oni su se, zaista, odmetnuli natraške.‘“

 

 

5. Muslimova zbirka hadisa

Muslim ibn El-Hadždžadž El-Kušejri En-Nišaburi, (261. po H.)

Prevod i komentar: dr. Šefik Kurdić, dr. Semir Rebronja.

Knjiga V

Zenica – N. Pazar, 2015

——————————————————

 

Svjedočenje iz Muslimovog Sahiha koje otkriva da su neki od ashaba nakon Božijeg Poslanika, s.a.v.a., zastranili.

Str. 1796, hadis 2297.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 (2297). – Kazivali su nam Ebu Bekr b. ebi Šejbe, Ebu Kurejb i Ibn Numejr, njima Ebu Mu'avija, od El-A'meša, on od Šekika, on od Abdullaha, r.a., da je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: Ja ću među prvim stići do Havda. Raspravljat ću se zbog nekih ljudi i bit ću savladan, a onda ću kazati: ‘Gospodaru, moji ashabi, moji ashabi!’ Bit će rečeno: ‘Ti ne znaš kakve su oni novine nakon tebe uveli.’

 

 

 

 

6. Muslimova zbirka hadisa

Muslim ibn El-Hadždžadž El-Kušejri En-Nišaburi, (261. po H.)

Prevod i komentar: dr. Šefik Kurdić, dr. Semir Rebronja.

Knjiga V

Zenica – N. Pazar, 2015.

——————————————————

 

Svjedočastvo iz Muslimovog Sahiha da su neki od ashaba munafici (licemjeri) i njegova riječ: „Među mojim ashabima je dvanaest licemjera.“

Str. 206, hadis 9. (2779).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – (2779). – Kazivao nam je Ebu Bekr ibn Ebu Šejbe, (…) ali me je Huzejfe obavijestio da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Među ljudima koji se izdaju za moje ashabe ima dvanaest licemjera, među njima su osmerica koji neće ući u Džennet sve dok deva ne prođe kroz iglene uši. Od njih osmerice, zaštitit će te dubejla (vatrena svjetiljka), a četverici Ne sjećam se šta je o njima rekao Šu'be.

 

 

I na kraju


Napominjemo svim prijateljima da je uputiti se Pravom Putu i Vjeri koja je spuštena posljednjem poslaniku Muhammedu, s.a.v.a., najuzvišeniji cilj kojem svi moramo stremiti. Izlaganjem ovih svjedočenja mi nismo imali na umu ništa drugo osim tog cilja, pa ako se neko okoristio njima – dobro je i sretno. U svakom slučaju, u nama ostaje ljubav prema svakom ko svjedoči kelime šehadet i ko se svjesno ne oholi prema istini ili je poriče, kao kamen temeljac odnosa među svim muslimanima.

  • 13 Decembra, 2019