Odgađanje poslova

Autor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi
Izvor: Savjeti Božijeg poslanika, s.a.v.a., Ebu Zerru, r.a.
Share

Odgađanje poslova

 

Poslanik, s.a.v.a., savjetuje Ebu Zerra u vezi sa odgađanjem poslova pa kaže:

“Jer samo ovaj dan imaš, i sutra nije sa tobom.”

Poslanik, s.a.v.a., Ebu Zerra savjetuje da današnje obaveze ne odgađa za sutra, jer ne može biti siguran da će sutra doći. Pored toga, ukoliko i doživi sutra, u tom danu za njega postoje druge obaveze. Ako izvršiš obaveze koje danas imaš, nedolazak dana sutrašnjeg neće ti prouzrokovati nikakvo kajanje, ali ako odgodiš svoje obaveze a sutra ne dođe da bi izvršio odgođene obaveze, ovo kajanje i žaljenje ponijet ćeš na Drugi svijet.

Stoga treba upravo o ovom trenutku razmišljati, koristiti svaki trenutak i udaljavati se od odgađanja poslova sa nadom u obavljanje nečega sutra. U vrijeme kada trebamo proučavati i istraživati, ne kazujmo sebi da ima dosta vremena, da ćemo sutra proučavati jer budućnost nosi svoje obaveze:

“Ako ti dođe sutra, i sutra kao u današnjem danu izvršavaj svoje obaveze, a ako ti sutra ne dođe, nećeš se kajati zbog kratkoće današnjeg dana.”

Moguće je da neko, bez obzira što izvršava svoje svakodnevne obaveze, osjeća i kajanje zbog toga što nije više uradio, ali uzimajući u obzir ograničenost moći čovjeka i to da je on svoje dužnosti izvršio u granicama svojih mogućnosti, ipak se ne treba kajati.

Poslanik, s.a.v.a., s ciljem upotpunjavanja prethodnog kazivanja i naglašavanja činjenice da se ne može skrštenih ruku čekati dolazak dana sutrašnjeg, poručuje:

“O Ebu Zerre, kako je mnogo onih koji osvanu ne dočekajući noć i kako je mnogo onih koji očekuju sutra, ali ga ne dočekaju!”

Gledajte kako Poslanik, s.a.v.a., svojim odgojnim riječima priprema um svoga sagovornika da bi sagovornik izvukao najveću korist iz svakog trenutka svoga života. Na početku ga podstiče na razmišljanje o tome u kojoj mjeri može imati nadu u budućnost, da bi mogao odgoditi neki posao za nju. Ako nije siguran u svoju budućnost, zašto onda odgađa poslove? Kada dođe prvo vrijeme podne-namaza, kako može biti siguran da će za sahat vremena biti živ da bi odgodio svoj namaz? Jasno je ako obavi svoj namaz odmah, na početku vremena, da se kasnije neće kajati. Pored toga, može stići obaviti i druge poslove.

  • 6 Novembra, 2019