Odlike mjeseca ša'bana

Autor: Abbas Komi
Izvor: Srž ibadeta
Share

Odlike mjeseca ša'bana

 

Mjesec ša'ban je veoma častan mjesec i pripada Muhammedu, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom. On je post u ovom mjesecu spajao s postom mjeseca ramazana i govorio: “Ša'ban je moj mjesec, a onome ko u njemu posti jedan dan, Džennet je zajamčen.”

Također se od Imama Sadika, mir s njim, prenosi kako bi, kada bi nastupio mjesec ša'ban, Imam Zejnu-l-abidin, mir s njim, okupio svoje drugove i govorio im: “O drugovi moji, znate li koji je ovo mjesec? Ovo je mjesec ša’ban. Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, govorio bi: ‘Ša'ban je moj mjesec, pa postite u ovom mjesecu iz ljubavi prema svome Poslaniku i da se približite svome Gospodaru.’ Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život, doista sam svog oca Husejna ibn Alija, neka je Božiji mir s njim, čuo kako govori da je čuo Zapovjednika vjernika, mir s njim, kako kaže: ‘Ko bude postio mjesec ša’ban iz ljubavi prema Božijem Poslaniku i s ciljem približavanja Bogu, Bog će ga voljeti i učinit će ga bliskim Svojoj plemenitosti na Sudnjem danu i priznat će mu Džennet.’”

Šejh Tusi, Bog mu se smilovao, prenosi od Safvana Džemmala da je rekao kako mu je Imam Sadik, mir s njim, poručio: “Podstiči one koji su oko tebe i u tvom kraju na post u ša’banu!” On ga je na to upitao: “Žrtvujem se za tebe, ima li za to neka posebna nagrada?”, a Imam Sadik mu je odgovorio: “Da, zaista bi Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, kada god bi vidio mlađak ša’bana, naredio glasniku da se oglasi u Medini: ‘O Medinjani, ja sam izaslanik Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom. On vam poručuje: ‘Pazite, zaista je ša’ban moj mjesec, pa neka se Bog smiluje onome ko mi pomaže u mome mjesecu, tj. isposti ga.’” Zatim je naveo još i to da je Zapovjednik vjernika, mir s njim, imao običaj reći: “Nisam propustio ša’banski post otkad sam čuo glasnika Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, kako se oglašavao u ša’banu i neću ga propustiti dok sam živ, ako Bog da.” Nakon toga je poručio: “Post dva uzastopna mjeseca, ša’bana i ramazana, pažnja je i primanje pokajanja od Boga.”

Ismail ibn Abdulhalik kaže: “Bio sam kod Imama Sadika, mir s njim, i spomenu se post u ša’banu. Imam, mir s njim, o vrijednosti ovog posta rekao je dosta toga, između ostalog i to da će čak i osoba koja je prolila nedozvoljenu krv, a onda ispostila ša’ban, imati korist od tog posta i bit će joj oprošteno.”

  • 10 Februara, 2019