Posebna djela ša'bana

Autor: Abbas Komi
Izvor: Mefatihu-l-džinan
Share

Prva noć

U Ikbalu se spominju brojni namazi, a među njima i namaz od dvanaest rekata u kojem se na svakom rekatu uči Fatiha i jedanaest puta sura El-Ihlas.

 

 

Prvi dan

 

  1. Post

Post u ovom danu ima veliku vrijednost. Od Imama Sadika, mir s njim, prenosi se da će onaj ko isposti prvi dan ša’bana sigurno ući u Džennet. Sejjid ibn Tawus prenosi od Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, da postoji mnoštvo nagrada za onoga ko isposti prva tri dana ovog mjeseca i u njihovim noćima klanja dva rekata namaza, učeći na svakom rekatu jednom Fatihu i jedanaest puta suru El-Ihlas.

  1. Značajan govor Božijeg Poslanika

U tefsiru Imama Hasana al-Askerija, mir s njim, nalazi se predaja o vrijednosti mjeseca ša’bana i o njegovom prvom danu. Naš šejh Nuri, Allah mu kabur prosvijetlio, predaju koju ćemo navesti preveo je (na perzijski) i zabilježio na kraju knjige Kelimeje tajjebe. Budući da se radi o veoma dugoj predaji koja nadilazi mogućnosti prostora koji nam je na raspolaganju, mi ćemo je prenijeti u sažetom obliku.

Prenosi se da je Zapovjednik vjernika, mir s njim, prvog dana mjeseca ša'bana prolazio pored skupine ljudi koji su sjedili u mesdžidu i raspravljali o Božijem predodređenju (kader) i sličnim stvarima, ali povišenim tonom, tvrdoglavo se prepirući. Imam, mir s njim, stade i uputi im selam, na koji su oni odgovorili i ustali na noge da mu ukažu poštovanje, zamolivši ga da im se pridruži. On im nije udovoljio, već reče: “O skupino koja priča o stvarima koje ih se ne ne tiču i korist im ne donose, zar ne znate da Uzvišeni Allah ima robove koje je strah učinio šutljivim, a nisu nemoćni, niti nijemi. Već im se, kada god se sjete Božijeg veličanstva, jezici slome, srca raspuknu, razum zbuni, a razboritost smete iz poštovanja prema Bogu, uzdizanja i veličanja Njega. Kada dođu sebi iz ovog stanja, žure Bogu, čistim djelima, ubrajajući sebe među nepravednike i grešnike, ali se odriču onih koji svjesno griješe i pretjeruju. Znajte da se oni ne zadovoljavaju time da učine nekoliko djela radi Boga, niti smatraju da su puno uradili brojnim takvim djelima, zbog čega su stalno zauzeti. Pa kad ih vidite, oni stoje u ibadetu, uplašeni, u strahu, bojazni, i u strepnji. Gdje ste onda vi u odnosu na njih, o skupino inovatora? Zar ne znate da su najučeniji o predodređenju (kaderu) oni koji o njemu najviše šute, i da najveće neznalice u pogledu predodređenja jesu oni koji najviše o njemu govore? O skupino inovatora, danas je prvi dan plemenitog ša'bana. Naš ga je Gospodar tako nazvao zbog toga što se u njemu dobra granaju na sve strane. Zaista je vaš Gospodar u njemu otvorio vrata Svojih bašči, i ponudio vam njihove dvore i dobra za najneznatniju cijenu i najlakše usluge, pa kupite ih. Prokleti Iblis nudi vam razne grane svojih zala i svojih nesreća. Vi neprestano istrajavate u zalutalosti i obijesti, čvrsto se hvatate za Iblisove grane, a okrećete se od grana dobra, čija su se vrata otvorila za vas. Ovo je prvi dan mjeseca ša'bana, a grane njegovih dobara su namaz, post, zekat, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, dobročinstvo roditeljima, rodbini i komšijama, izmirenje zavađenih te udjeljivanje siromašnima i onima koji su pali u bijedu. Opterećujete sebe onim što je od vas sklonjeno (pitanjem predodređenja) i onim u što vam je zabranjeno da se udubljujete, a to je razotkrivanje Božijih tajni. Ko god ih istražuje – propast će. Pazite, kada biste saznali za ono što je Gospodar Moćni i Uzvišeni u ovom danu pripremio za pokorne među robovima Svojim, sigurno biste pustili to čime se bavite i započeli biste raditi ono što vam je naređeno.”

Onda ga upitaše: “O Zapovjedniče vjernika, šta je to što je Bog u ovom danu pripremio za one pokorne Njemu?”

Tada je Imam Ali, mir s njim, prenio kazivanje o jednoj četi koju je Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, poslao u borbu protiv nevjernika. Neprijatelji su ih iznenada napali u noći, veoma tamnoj i mračnoj, a muslimani su spavali i niko nije bio budan osim Zejda ibn Harisea, Abdullaha ibn Ravaheta, Kutada ibn Nu‘mana i Kajsa ibn Asima Minkarija; svaki je od njih u nekom ćošku klanjao ili učio Kur'an. Zamalo da muslimani budu istrijebljeni, jer su bili u tmini, nisu mogli vidjeti neprijatelje da bi se od njih odbranili. Međutim, odjednom je iz usta njih četverice zasjala svjetlost koja je osvijetlila muslimansku vojsku, što im je dalo snagu i hrabrost. Muslimani su isukali sablje i neprijatelje ubili, ranili ili zarobili. Kada su se vratili i ovaj događaj ispričali Božijem Poslaniku, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, on je rekao: “Ta su svjetla od djela vaše braće u prvom danu ša'bana.”

Zatim je jedno po jedno objasnio koja su to djela, da bi na kraju rekao:

“Doista, kada nastupi prvi dan ša'bana, Iblis šalje svoju vojsku oko Zemlje do najudaljenijih krajeva i kazuje im da se trude da u ovom danu povuku neke Božije robove na svoju stranu. S druge strane Allah, nek je moćan i uzvišeni On, šalje meleke oko Zemlje do najudaljenijih krajeva i poručuje im: ‘Vodite na pravi put Moje robove i uputite ih, svi će oni postati sretni – osim onog ko odbija i prkosi. Jer taj je prešao na Iblisovu stranu i u njegovu vojsku.’ Zaista, kada nastupi prvi dan mjeseca ša'bana, Allah, nek je moćan i uzvišeni On, naredi džennetskim kapijama da se otvore i drvetu Tuba da približi svoje grane Ovom svijetu, pa uhvatite se za njih da bi vas uzdigle ka Džennetu. A tu su i grane drveta Zekkum, pa izbjegavajte ih da vas ne bi odvelo ka Džehennemu.”

Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, rekao je: “Tako mi Onog Koji me je s istinom poslao za vjerovjesnika, onaj ko u ovom danu učini neko dobro djelo, uhvatio se za jednu od grana drveta Tuba koje će ga povući prema Džennetu, a onaj ko učini neko zlo u ovom danu, uhvatio se za jednu od grana drveta Zekkum koje će ga onda odvući prema vatri.”

Potom je rekao: “Ko u ovom danu dobrovoljno obavi neki namaz Allahu, on se uhvatio za jednu od grana drveta Tuba, ko u ovom danu posti, uhvatio se za jednu od tih grana, ko pomiri muža i ženu, oca i sina, rođaka s rođakom, komšiju s komšijom, stranca sa strancem, uhvatio se za jednu od tih grana. Ko olakša dug onom koji je u oskudici ili mu ga otkloni, on se uhvatio za jednu od tih grana. Ko preispita svoje račune, pa primijeti zastarjeli dug kojem se davalac više i ne nada, pa ga isplati, on se uhvatio za jednu od tih grana. I ko se brine o siročetu, on se uhvatio za jednu od tih grana. I ko odvrati bezumnika od časti vjernika, on se uhvatio za jednu od tih grana. I ko uči Kur'an ili njegov dio, on se uhvatio za jednu od tih grana. I ko se sjeti Boga i blagodati Njegove da Mu zahvali, on se uhvatio za jednu od tih grana. Onaj ko obiđe bolesnika, on se uhvatio za jednu od tih grana. I ko čini dobro svojim roditeljima ili jednom od njih u ovom danu, on se uhvatio za jednu od tih grana. I ko ih je ranije rasrdio, pa im u ovom danu udovoljio, on se uhvatio za jednu od tih grana. I ko ode na dženazu u ovom danu, on se uhvatio za jednu od tih grana. I ko tješi osobu pogođenu nesrećom, on se uhvatio za jednu od grana drveta Tuba. Svako ko obavi neko dobro djelo u ovom danu uistinu se uhvatio za jednu od grana njegovih.”

Zatim je Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, rekao: “Tako mi Onog Koji me s istinom poslao za vjerovjesnika, ko učini neko zlo i grijeh u ovom danu, zaista se uhvatio za jednu granu drveta Zekkum i ono će ga odvući prema Vatri.”

Potom je rekao: “Tako mi Onog Koji me s istinom poslao za vjerovjesnika, ko u ovom danu bude nemaran prema svom obaveznom namazu i upropasti ga, on se uhvatio za jednu od grana drveta Zekkum. I onaj kome dođe slabašan siromah čije mu je teško stanje poznato, a on ga može promijeniti bez štete po sebe, i ne postoji niko drugi ko bi to uradio, a on ga pusti da bude upropašten i uništen i ne pomogne mu, taj se zaista uhvatio za jednu od njegovih grana. I onaj kome se izvinjava neko ko je loše postupio, a on odbije prihvatiti izvinjenje, i ne uzvrati mu po mjeri njegovog postupka, već više od toga, uhvatio se za jednu od njegovih grana. I onaj ko razdvaja muža i ženu ili oca i sina, brata od brata, dva rođaka ili dvojicu komšija, ili dva prijatelja, ili dvije sestre, uistinu se uhvatio za jednu od njegovih grana. I ko otežava dužniku, a zna za njegovu oskudicu i dodaje bijes na njegovu nevolju, uhvatio se za jednu od njegovih grana. I onaj ko je dužan, a porekne to svoje dugovanje zajmodavcu i napada ga sve dok mu ne poništi njegov zajam, uhvatio se za jednu od njegovih grana. I onaj ko čini nasilje nad siročetom, povređuje ga i upropaštava njegovu imovinu, uhvatio se za jednu od njegovih grana. I onaj ko vrijeđa čast svoga brata vjernika i druge potiče na to, uhvatio se za jednu od njegovih grana. I onaj ko pjeva pjesme koje potiču na grijeh, uhvatio se za jednu od njegovih grana. I onaj ko sjedi i nabraja ružna djela koja je počinio u ratovima i razna nasilja koja je činio nad Božijim robovima i time se ponosi, zaista se uhvatio za jednu od grana drveta Zekkum. I onaj čiji se komšija razboli, a on ga ne obiđe prezirući njegovo pravo, uhvatio se za jednu od njegovih grana. I onaj čiji je komšija preselio, a ovaj mu nije otišao na dženazu olahko je uzimajući, on se uhvatio za jednu od njegovih grana. I onaj ko okreće lice od nevoljnika i provodi nad njim nasilje jer ga smatra prezrenim i malim, uhvatio se za jednu od njegovih grana. I onaj ko je nepokoran prema roditeljima ili jednom od njih, uhvatio se za jednu od njegovih grana. I ko im je prije učinio neposluh, a u ovom ih danu nije učinio zadovoljnim, iako je u stanju to učiniti, zaista se uhvatio za jednu od njegovih grana. Također, svako ko učini neko od drugih zlodjela, uhvatio se za jednu od njegovih grana. A tako mi Onog Koji me s istinom poslao za vjerovjesnika, one koji su se uhvatili za grane drveta Tuba, te će grane uzdići prema Džennetu.”

Potom Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, pogled usmjeri prema Nebu i nasmija se radostan. Onda pogled usmjeri prema zemlji, skupi svoje mubarek čelo i snuždi lice.

Zatim se okrenu prema svojim ashabima i reče: “Tako mi Onoga Koji je Muhammeda s istinom za vjerovjesnika poslao, vidio sam drvo Tuba kako diže grane svoje i kako uzdiže one koji su se uhvatili za njih prema Džennetu. I vidio sam kako su se neki od njih uhvatili samo za jednu njegovu granu, a neki za dvije ili više grana, na osnovu njihovih dobrih djela. I doista, vidim Zejda ibn Harisea da se uhvatio za sve grane, pa one ga uzdižu prema najvišim stepenima. Zbog toga sam se nasmijao i bio radostan. Zatim sam pogledao prema zemlji i zaklinjem se Onim Koji me je s istinom poslao za vjerovjesnika, vidio sam i drvo Zekkum čije su grane išle prema dolje i vodilo je prema Džehennemu one koji su se uhvatili za njih. Vidio sam da su se neki od njih uhvatili za jednu granu, a neki od njih za dvije ili više grana na osnovu njihovih ružnih djela. Zaista vidim neke od licemjera kako su se uhvatili za sve grane koje ih vuku prema najdubljim provalijama Džehennema. Zbog toga sam snuždio lice i skupio čelo.”

 

Treći dan

 

Ovo je dan u kojem se rodio Imam Husejn ibn Ali, mir s njim, i lijepo je da se u ovom danu posti. Lijepo je, također, učiti dovu koju je on običavao učiti. Ovo je posljednja dova koju je učio u danu svoga šehadeta, tj. na Dan ašure:

اللَّـٰهُمَّ أَنْتَ مُتَعَالِي الْمَكَانِ، عَظِيمُ الْجَبَرُوتِ، شَدِيدُ الْمِحَالِ، غَنِيٌّ عَنِ الْخَلَايِقِ، عَرِيضُ الْكِبْرِيَاءِ، قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَاءُ، قَرِيبُ الرَّحْمَةِ، صَادِقُ الْوَعْدِ، سَابِغُ النِّعْمَةِ، حَسَنُ الْبَلَاءِ

“Bože, Ti si položaja uzvišenog, moći veličanstvene, snage žestoke, od stvorenja Nezavisan, veličanstva sveobuhvatnog, u onom što hoćeš Moćan, milosti bliske, obećanja istinitog, blagodati mnogobrojne, iskušenja lijepog.

قَرِيبٌ إِذَا دُعِيتَ، مُحِيطٌ بِمَا خَلَقْتَ، قَابِلُ التَّوبَةِ لِمَنْ تَابَ إِلَيْكَ، قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَدْتَ، وَمُدْرِكٌ مَاطَلَبْتَ، وَشَكُورٌ إِذَا شُكِرْتَ، وَذَكُورٌ إِذَا ذُكِرْتَ

Blizu si kada Te zovu, ono što stvorio si obuhvataš, onome ko kaje Ti se pokajanje prihvataš, sve što želiš možeš, što tražiš postižeš, kada Ti se zahvaljuju, zahvalu primaš, one koji Te spominju spominješ.

أَدْعُوكَ مُحْتَاجًا، وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقِيرًا، وَأَفْزَعُ إِلَيْكَ خَائِفًا، وَأَبْكَى إِلَيْكَ مَكْرُوبًا، وَأَسْتَعِينُ بِكَ ضَعِيفًا، وَأَتوَكَّلُ عَلَيْكَ كَافِيًا، أُحْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا

Dozivam Te potrebit, hrlim Ti siromašan, utočište kod Tebe tražim uplašen, Tebi plačem ožalošćen, od Tebe pomoć tražim slabašan, i na Tebe se oslanjam zadovoljan. Presudi između nas i našeg naroda.

فَإِنَّهُمْ غَرُّونَا، وَخَدَعُونَا، وَخَذَلُونَا، وَغَدَرُوا بِنَا، وَقَتَلُونَا، وَنَحْنُ عِتْرَةُ نَبِيِّكَ، وَوُلْدُ حَبِيبِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، الَّذِي اصْطَفَيْتَهُ بِالرِّسَالَةِ، وَائْتَمَنْتَهُ عَلَى وَحْيِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Jer oni su nas varali, i obmanjivali, i bez pomoći nas ostavili, i iznevjerili nas, i ubijali, a mi smo Vjerovjesnika Tvoga potomstvo, sinovi miljenika Tvoga, Muhammeda ibn Abdullaha, koga si poslanstvom odabrao i povjerenikom Objave Svoje učinio, pa nam u našem poslu olakšanje i izlaz daj, milošću Svojom, O Najmilostiviji od svih milostivih.”

Trinaesta noć

Mustehab je u svakom od tri ova mjeseca – redžebu, ša'banu i ramazanu – u trinaestoj noći klanjati dva rekata namaza, tako da se na svakom rekatu prouči jednom Fatiha i po jednom Jasin, sure El-Mulk i El-Ihlas. U četrnaestoj noći klanjaju se četiri rekata (po dva rekata) na isti način, a u petnaestoj noći šest rekata (po dva rekata) na isti način.

 

 

 Noć polovine ša'bana

 

Značaj ove noći

Ovo je veoma blagoslovljena noć. Preneseno je od Imama Sadika, mir s njim, da je rekao: “Pitali su Imama Bakira, mir s njim, o odlikama noći polovine ša'bana, pa je odgovorio: ‘Ova je noć, nakon noći Kadra, najbolja od svih noći. U njoj Bog robovima Svojim daje iz Svoga obilja i oprašta im dobrotom Svojom, pa potrudite se i nastojte postići blizinu Uzvišenog Boga u njoj. To je noć za koju se Bog zakleo Svojom svetom Biti da neće praznih ruku vratiti nikoga ko od Njega traži, sve dok ne zatraži griješenje. To je noć koju je Uzvišeni Allah odredio za nas spram noći Kadra, koju je odredio za našeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom. Zato istrajte u molitvi i hvaljenju Uzvišenog Allaha.’”

Jedan od velikih blagoslova ove časne noći je sretno rođenje Imama vremena, obećanog Mehdija, mir s njim, koje se desilo u zoru ove noći 255. godine po Hidžri u gradu Samari, što joj je uvećalo čast.

Djela ove noći

Postoji nekoliko djela koja se obavljaju u ovoj noći. To su:

  1. Gusul, koji olakšava teret grijeha
  2. Noćno bdijenje

Provoditi vrijeme u noćnom namazu, dovama i istigfaru, kao što je Imam Zejnu-l-abidin, mir s njim, to činio. U predaji se nagovještava da onome ko ovako provodi ovu noć srce neće umrijeti u Danu kada srca budu umirala.

  1. Zijaret Imama Husejna, a.s.

Zijaret Imama Husejna, mir s njim. To je najbolje djelo u ovoj noći i donosi praštanje grijeha. Ko želi da se s njim rukuju duše sto dvadeset i četiri hiljade vjerovjesnika, nek obavi zijaret Imama Husejna u ovoj noći. Najmanje čime se može obaviti zijaret je to da se čovjek popne na neko uzvišenje pa pogleda desno i lijevo, potom podigne glavu prema nebu i uputi Imamu Husejnu, mir s njim, ove riječi:

السَّلامُ عَلَيْكَ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

“Mir tebi, o Ebu Abdullah! Mir tebi i Božija milost i Njegov blagoslov!”
  1. Zijaret Imama Mehdija, a.s.

Učiti ovu dovu koju su zabilježili šejh i sejjid i koja se smatra kao zijaret Imama Mehdija, mir s njim:

اللَّـٰهُمَّ بِحَقِّ لَيْلَتِنَا وَمَوْلُودِهَا، وَحُجَّتِكَ وَمَوْعُودِهَا، الَّتِي قَرَنْتَ إِلَى فَضْلِهَا فَضْلًا، فَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

“Bože, tako Ti prava noći ove i onoga ko se u njoj rodio i dokaza Tvog i njegovog obećanog, noći čiju si vrlinu ovim porodom povećao, pa se riječ Tvoja istinom i pravdom upotpunila.

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِكَ، وَلَا مُعَقِّبَ لِآيَاتِكَ، نُورُكَ الْمُتَأَلِّقُ، وَضِيَاؤُكَ الْمُشْرِقُ، وَالْعَلَمُ النُّورُ فِي طَخْيَاءِ الدَّيْجُورِ، الْغَائِبُ الْمَسْتُورُ، جَلَّ مَوْلِدُهُ، وَكَرُمَ مَحْتِدُهُ

Nema onoga ko bi riječi Tvoje izmijenio, niti onoga ko bi poslije znakova Tvojih šta donio. (On je) svjetlost Tvoja sjajna, i sjaj Tvoj blistavi, i znamenje svjetlosti u noći tamnoj, skriven i zaklonjen od pogleda, rođenje mu je veliko i porijeklo plemenito.

وَالْمَلَائِكَةُ شُهَّدُهُ، وَاللهُ نَاصِرُهُ وَمُؤَيِّدُهُ، إِذَا آنَ مِيعَادُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ أَمْدَادُهُ، سَيْفُ اللهِ الَّذِي لَا يَنْبوُ، وَنُورُهُ الَّذِي لَا يَخْبوُ، وَذُو الْحِلْمِ الَّذِي لَا يَصْبوُا، مَدَارُ الدَّهْرِ، وَنَوَامِيسُ الْعَصْرِ، وَوُلَاةُ الْأَمْرِ

A meleki su mu svjedoci, i Allah mu je pomagač i podržavatelj kada vrijeme njegovo dođe, a meleki mu potporu daju, sablja je Božija koja ne otupljuje, i svjetlost Njegova koja se ne gasi, blagi koji ne djeluje nepostojano. (Ehli bejt) Osovina su doba, pouzdanici vremena i upravitelji stvari.

وَالْمُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مَا يَتَنَزَّلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَأَصْحَابُ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، تَرَاجِمَةُ وَحْيِهِ، وَوُلَاةُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ

I oni su kojima se spušta što spušta se u noći Kadr, ovlašteni za obračun po proživljenju, Objave Njegove tumači i naredbi Njegovih i zabrana provoditelji.

اللَّـٰهُمَّ فَصَلِّ عَلَى خَاتِمِهِمْ، وَقَائِمِهِمُ الْمَسْتُورِ عَنْ عَوَالِمِهِمْ، اللَّـٰهُمَّ وَأَدْرِكَ بِنَا أَيَّامَهُ وَظُهُورَهُ وَقِيَامَهُ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِهِ، وَاقْرِنْ ثَارَنَا بِثَارِهِ، وَاكْتُبْنَا فِي أَعْوَانِهِ وَخُلَصَائِهِ

Bože, blagoslovi posljednjeg od njih, postojećeg od njih, skrivenog od vremena njihovih. Bože, daj nam da doba njegovo dočekamo, pojavu njegovu i njegov ustanak, smjesti nas među pomagače njegove, krv nam s krvlju njegovom sjedini, i među pomagače njegove i pristalice vjerne nas upiši.

وَأَحْيِنَا فِي دَوْلَتِهِ نَاعِمِينَ، وَبِصُحْبَتِهِ غَانِمِينَ، وَبِحَقِّهِ قَائِمِينَ، وَمِنَ السُّوءِ سَالِمِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Daj nam da u vlasti njegovoj blagodati uživamo i sabesjedništvom se njegovim okoristimo, i prava njegova izvršavamo, i od zla se sačuvamo, o Najmilostiviji od svih milostivih. Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.

وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ،خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الصَّادِقِينَ، وَعِتْرَتِهَ النَّاطِقِينَ، وَالْعَنْ جَمِيعَ الظَّالِمِينَ، وَاحْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ

Neka su Njegovi blagoslovi našem prvaku Muhammedu, pečatu vjerovjesnika i poslanika, njegovoj porodici istinoljubivoj i potomstvu rječitom. Udalji od milosti Svoje sve koji nepravdu čine i između nas i njih presudi, o Ti Koji presuđuješ najbolje.”
6. Dova Imama Sadika, a.s.

Od imama Džafera Sadika, mir s njim, prenosi se i ova dova koja se uči u noći polovine ša‘bana:

اللَّـٰهُمَّ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، الْخَالِقُ الرَّازِقُ، الْمُحْيِى الْمُمِيتُ، الْبَدِیءُ الْبَدِيعُ، لَكَ الْجَلَالُ، وَلَكَ الْفَضْلُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْمَنُّ، وَلَكَ الْجُودُ، وَلَكَ الْكَرَمُ، وَلَكَ الأَمْرُ، وَلَكَ الْمَجْدُ

“Bože, Ti si Živi i Samoopstojni, Uzvišeni, Veličanstveni, Stvoritelj, Opskrbnik, Koji život daje, Koji smrt daje, Koji započinje, Koji bez primjera prethodnog u postojanje dovodi. Tebi pripada uzvišenost, i Tebi pripada dobrota, i Tebi pripada hvala, i Tebi pripada dobročinstvo, i Tebi pripada velikodušnost, i Tebi pripada plemenitost, i Tebi pripada zapovijed, i Tebi pripada slava.

وَلَكَ الْشُّكْرُ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، يَا وَاحِدُ، يَا أَحَدُ، يَا صَمَدُ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Tebi hvala, Ti, Jedini Koji sudruga nema. O Jedan, Jedini, Neovisni, Koji rodio nije, niti je rođen i Kome niko ravan nije, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu.

وَاْغفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي، وَاقْضِ دَيْنِي، وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي، فَإِنَّكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ تَفْرُقُ، وَمَنْ تَشَاءُ مِنْ خَلْقِكَ تَرْزُقُ، فَارْزُقْنِى، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Oprosti mi, i smiluj mi se, i od briga me mojih zaštiti, i dug mi izmiri i opskrbu mi uvećaj. Zaista Ti u noći ovoj svaku odredbu mudru rješavaš i koga od stvorenja Svojih hoćeš opskrbljuješ, pa opskrbi me, jer Ti si Opskrbitelj Najbolji.

فَإِنَّكَ قُلْتَ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَائِلِينَ النَّاطِقِينَ، وَاسْأَلوُا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَمِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ، وَإِيَّاكَ قَصَدْتُ، وَابْنَ نَبِيِّكَ اعْتَمَدْتُ، وَلَكَ رَجَوْتُ، فَارْحَمْنِي، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Zaista si rekao, a Ti si Najbolji od onih kojih kazuju i koji govore: Tražite od Allaha iz Njegove dobrote, pa ja ištem iz dobrote Tvoje, i samo sam Tebi naumio, i na sina se Vjerovjesnika Tvoga oslonio i od Tebe se nadam, pa mi se smiluj, o Najmilostiviji od svih milostivih.”
7. Dova Božijeg Poslanika

Također, učiti dovu koju je Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, učio u ovoj noći. To je obuhvatna i potpuna dova. Također, veoma je dobro učenje ove dove i u drugim prilikama. Prenosi se da je Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, stalno učio:

اللَّـٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ رِضْوَانَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يَهُونُ عَلَيْنَا بِهِ مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا

“Bože, strah nam od Tebe udijeli, što spriječit će neposlušnost našu Tebi, i pokornost Tebi, čime odvest ćeš nas do zadovoljstva Svoga, i uvjerenje što olakšat će nam nevolje ovosvjetske.

اللَّـٰهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا

Bože, daj nam naš sluh, vid i snagu dok držiš nas živima, pa onda i nasljednicima našim, a krv našu na teret stavi onome ko nepravdu nam učini.

وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَل الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Pomozi nam protiv neprijatelja naših, ne daj nam u vjeri nesreću, ne učini svijet Ovaj brigom našom najvećom, ni granicom znanja našeg krajnjom, i ne daj da nama ovlada onaj ko prema nama milostiv nije, tako Ti Tvoje milosti, o Najmilostiviji od milostivih.”
  1. Učiti salavat koji se uči svakog dana u podne

Ovaj salavat je naveden u zajedničkim djelima ša'bana.

  1. Kumejlova dova

Učiti Kumejlovu dovu koju je preporučeno učiti ove noći i u noćima uoči petka.

  1. Tesbih

Onome ko sto puta prouči tesbih:

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ

“Slava Allahu, hvala Allahu, Allah je najveći, nema boga osim Allaha.”
Uzvišeni Bog će oprostiti prijašnje grijehe i udovoljit će mu i ovosvjetskim i onosvjetskim potrebama.

11. Najbolja dova

Prenosi se da je neko upitao Imama Sadika, mir s njim, koja je najbolja dova u ovoj noći. Odgovorio je: “Kada završiš jaciju, klanjaj dva rekata, na prvom rekatu prouči Fatihu i suru El-Kafirun, a na drugom rekatu prouči Fatihu i suru El-Ihlas. Kada završiš s namazom, trideset i tri puta prouči subhanallah, trideset i tri puta elhamdulillah i trideset i četiri puta Allahu ekber, a zatim sljedeću dovu:

يَا مَنْ إِلَيْهِ مَلْجَأُ الْعِبَادِ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَإِلَيْهِ يَفْزَعُ الْخَلْقُ فىِ الْمُلِمَّاتِ، يَا عَالِمَ الْجَهْرِ وَالْخَفِيَّاتِ، وَيَا مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِرُ الْأَوْهَامِ، وَتَصَرُّفُ الْخَطَرَاتِ

“O Ti kod Koga je robova u brigama utočište, i Kojem stvorenja u nedaćama bježe! O Znalče javnog i skrivenog! O Ti Kome putevi misli i promjene ideja skriveni nisu.

يَا رَبَّ الْخَلَايِقِ وَالْبَرِيَّاتِ، يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ الْأَرَضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ، أَنْتَ اللهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَمُتُّ إِلَيْكَ بِلَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ

O Gospodaru stvorenja i ljudi! O Ti u Čijoj je ruci nad Zemljom i Nebesima vlast! Ti si Allah, osim Kojeg božanstva nema, nastojim Ti se približiti riječima da nema božanstva osim Tebe.

فَيَا لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اجْعَلْنِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِمَّنْ نَظَرْتَ إِلَيْهِ فَرَحِمْتَهُ، وَسَمِعْتَ دُعَائَهُ فَأَجَبْتَهُ، وَعَلِمْتَ اسْتِقَالَتَهُ فَأَقَلْتَهُ، وَتَجَاوَزْتَ عَنْ سَالِفِ خَطيئَتِهِ وَعَظِيمِ جَرِيرَتِهِ

O Ti osim Kojeg božanstva nema, učini u ovoj noći da budem jedan od onih na koje si pogledao, pa im se smilovao, čiju si dovu čuo pa je uslišao, za čije si pokajanje znao i primio ga i prešao preko njihovih grešaka prijašnjih i preko njihovih grijeha velikih.

فَقَدِ اسْتَجَرْتُ بِكَ مِنْ ذُنُوبِي، وَلَجَأْتُ إِلَيْكَ فِي سَتْرِ عُيُوبِي، اللَّـٰهُمَّ فَجُدْ عَلَيَّ بِكَرَمِكَ وَفَضْلِكَ، وَاحْطُطْ خَطَايَايَ بِحِلْمِكَ وَعَفْوِكَ، وَتَغَمَّدْنِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ بِسَابِغِ كَرَامَتِكَ

Utječem Ti se od grijeha svojih i Tebi se obraćam da nedostatke mi pokriješ. Bože, plemenitošću Svojom i dobrotom budi prema meni Velikodušan, i blagošću Svojom i oprostom očisti mi grijehe i plemenitošću Svojom velikom u noći ovoj obaspi me.

وَاجْعَلْنِي فِيهَا مِنْ أَوْلِيَائِكَ، الَّذِينَ اجْتَبَيْتَهُمْ لِطَاعَتِكَ، وَاخْتَرْتَهُمْ لِعِبَادَتِكَ، وَجَعَلْتَهُمْ خَالِصَتَكَ وَصِفْوَتَكَ

Učini me u noći ovoj jednim od Sebi bliskih koje izabrao si da pokorni Ti budu, odabrao da ti robuju i učinio ih predanima Sebi i odabranicima.

اللَّـٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ سَعَدَ جَدُّهُ، وَتَوَفَّرَ مِنَ الْخَيْرَاتِ حَظُّهُ، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ سَلِمَ فَنَعِمَ، وَفَازَ فَغَنِمَ، وَاكْفِنِي شَرَّ مَا أَسْلَفْتُ، وَاعْصِمْنِي مِنَ الْإِزْدِيَادِ فِي مَعْصِيَتكَ

Bože moj, učini me jednim od onih kojima je trud plodom urodio i čiji je udio dobrima obogaćen, i učini me jednim od onih koji su zdravi pa blagodati uživaju i koji su uspjeli pa korist postigli. Sačuvaj me od zla onoga što učinio sam i od veće neposlušnosti prema Tebi zaštiti me.

وَحَبِّبْ إِلَيَّ طَاعَتَكَ، وَمَا يُقَرِّبُنِي مِنْكَ وَيُزْلِفُنِي عِنْدَكَ، سَيِّدِي، إِلَيْكَ يَلْجَأُ الْهَارِبُ، وَمِنْكَ يَلْتَمِسُ الطَّالِبُ، وَعَلَى كَرَمِكَ يُعَوِّلُ الْمُسْتَقِيلُ التَّائِبُ

Omili mi pokornost Tebi, i ono što me Tebi približava, i bliskim me Sebi učini. Gospodine moj, kod Tebe onaj koji bježi utočište traži, od Tebe onaj koji traži moli i na Tvoju se plemenitost onaj ko oprost traži i kaje se oslanja.

أَدَّبْتَ عِبَادَكَ بالتَّكَرُّمِ، وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ، وَأَمَرْتَ بِالْعَفْوِ عِبَادَكَ، وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Odgojio si robove Svoje plemenitošću prema njima, a Ti si Najplemenitiji od svih plemenitih, i naredio si robovima Svojim opraštanje, a Ti si Onaj Ko puno prašta i Milostivi.

اللَّـٰهُمَّ فَلَا تَحْرِمْنِي مَا رَجَوْتُ مِنْ كَرَمِكَ، وَلَا تُؤْيِسْنِي مِنْ سَابِغِ نِعَمِكَ، وَلَا تُخَيِّبْنِي مِنْ جَزِيلِ قِسَمِكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِأَهْلِ طَاعَتِكَ

Bože, ono čemu se od plemenitosti Tvoje nadam ne uskraćuj mi, nadu u obilne blagodati Tvoje ne oduzimaj mi, udio u obilju koje u noći ovoj onima koji Ti se pokoravaju dijeliš ne uskrati mi.

وَاجْعَلْنِي فِي جُنَّةٍ مِنْ شِرَارِ بَرِيَّتِكَ، رَبِّ، إِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ، فَأَنْتَ أَهْلُ الْكَرَمِ وَالْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ

I od zlih stvorenja Svojih zaštiti me. Gospodaru, ako ja toga dostojan nisam, Ti dostojan plemenitosti, praštanja i oprosta jesi.

وَجُدْ عَلَيَّ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، لَا بِمَا أَسْتَحِقُّهُ، فَقَدْ حَسُنَ ظَنِّى بِكَ، وَتَحَقَّقَ رَجَائِي لَكَ، وَعَلِقَتْ نَفْسِي بِكَرَمِكَ، فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ

Daruj me onim što Tebi priliči, a ne onim što zaslužujem, jer je uistinu moje mišljenje o Tebi lijepo, i nade su se moje u Tebe obistinile, i duša mi se za plemenitost Tvoju uhvatila. Ti si Najmilostiviji od svih milostivih i Najplemenitiji od svih plemenitih.

اللَّـٰهُمَّ وَاخْصُصْنِى مِنْ كَرَمِكَ بِجَزِيلِ قِسَمِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَاغْفِرْ لِيَ الذَّنْبَ الَّذِي يَحْبِسُ عَلَيَّ الْخُلُقَ، وَيُضَيِّقُ عَليَّ الرِّزْقَ، حَتَّى أَقُومَ بِصَالِحِ رِضَاكَ، وَأَنْعَمَ بِجَزِيلِ عَطَائِكَ، وَأَسْعَدَ بِسَابِغِ نَعْمَائِكَ

Bože, obiljem onoga što udjeljuješ iz Svoje me plemenitosti odlikuj. I Tvom se oprostu od kazne Tvoje utječem, i grijeh mi koji moral mi kvari i opskrbu mi umanjuje oprosti, da bih dobro kojim Si zadovoljan činio i u obilju davanja Tvojih uživao i obiljem blagodati Tvojih sretan bio.

فَقَدْ لُذْتُ بِحَرَمِكَ، وَتَعَرَّضْتُ لِكَرَمِكَ، وَاسْتَعَذْتُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِحِلْمِكَ مِنْ غَضَبِكَ، فَجُدْ بِمَا سَأَلْتُكَ، وَأَنِلْ مَا الْتَمَسْتُ مِنْكَ، أَسْأَلُكَ بِكَ لَا بِشَىْءٍ هُوَ أَعْظَمُ مِنْكَ

Utočište sam u blizini Tvojoj našao i plemenitosti sam se Tvojoj izložio, i sklonište sam od kazne Tvoje u praštanju Tvome tražio, i od srdžbe Tvoje u blagosti Tvojoj, pa daruj mi što od Tebe sam tražio i učini da postignem ono za što sam Te zamolio. Ištem od Tebe Tobom, i ne postoji ništa veće od Tebe.”
Zatim se učini sedžda i dvadeset puta izgovori:

يَا رَبِّ

Gospodaru
sedam puta:

يَا اللهُ

Bože
sedam puta:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

nema moći ni snage osim u Allaha
deset puta:

مَا شَاءَ اللهُ

bit će ono što Allah hoće
deset puta:

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

nema snage osim u Allaha
te donese salavat na Poslanika i njegovu porodicu, neka je Božiji mir sa svima njima, a nakon toga zatraži od Boga ono što je potrebno.

12. Dova u vrijeme praskozorja

Također, prenosi se i dova koja se uči u noći polovine ša'bana u vrijeme sehura, nakon šaf‘i namaza:

إِلـٰهِي، تَعَرَّضَ لَكَ فِي هَذَا اللَّيْلِ الْمُتَعَرِّضُونَ، وَقَصَدَكَ الْقَاصِدُونَ، وَأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ

“Bože moj, Tebi se u noći ovoj predaju oni koji se predaju, i Tebi su naumili oni koji su ići nekome naumili, i Tvoje dobrote i dobročinstvo Tvoje očekuju oni koji traže.

وَلَكَ فِي هَذَا اللَّيْلِ نَفَحَاتٌ وَجَوَائِزُ وَعَطَايَا وَمَوَاهِبُ، تَمُنُّ بِهَا عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ، وَتَمْنَعُهَا مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ الْعِنَايَةُ مِنْك

Kod Tebe su noći ove pokloni, nagrade, davanja i darovi kojima dobro činiš onome od robova Svojih kome želiš i uskraćuješ ih onome kome pažnju Svoju poklonio nisi.

وَهَا أَنَا ذَا عُبَيْدُكَ الْفَقِيرُ إِلَيْكَ، الْمُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ، فَإِنْ كُنْتَ، يَا مَوْلَاىَ، تَفَضَّلْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْخَيِّرِينَ الْفَاضِلِينَ

Evo mene, malehnog Tvog roba, potrebitog Tebe, milosti Tvojoj i dobročinstvu nadajućeg, pa ako ćeš u noći ovoj nekom od stvorenja Svojih, Zaštitniče moj, dobrotu ukazati i nagradu mu neku iz blagonaklonosti Svoje dati, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu – čestite, čiste, dobre i odabrane.

وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، إِنَّ اللهَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَ، فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

I obaspi me darovima Svojim i dobročinstvom, Gospodaru svjetova svih. Neka su blagoslovi Božiji i pozdravi Muhammedu, pečatu vjerovjesnika, i njegovoj porodici čistoj. Zaista je Allah Hvaljen i Slavljen. Bože, dozivam Te kako si naredio, pa uslišaj mi dovu kako si obećao. Zaista, obećanja Ti ne kršiš.”
13. Prenosi se od Imama Sadika, mir s njim, da je rekao:

“U noći polovine ša'bana Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, bio je kod Aiše. Kada je nastupila ponoć, ustao je iz postelje da ibadeti. Kad se probudila, Aiša je shvatila da je Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, ustao, pa je i ona ustala i ogrnula se (i tako mi Boga, njen ogrtač nije bio od svile, lana ili pamuka, nego su mu vlakna bila od kamilje dlake i kamilje vune). Tražila ga je u sobama njegovih drugih žena i pretražujući svaku sobu ugledala ga na sedždi, poput kakve odjeće koja je pala na zemlju. Približila mu se i čula da na sedždi izgovora riječi:

سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي، هَذِهِ يَدَايَ وَمَاجَنَيْتُهُ عَلَى نَفْسِي، يَا عَظِيمُ تُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ، إِغْفِرْ لِيَ الْعَظِيمَ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ

‘Tebi sedždu čine tijelo moje i misli moje i u Tebe vjeruje srce moje. Ovo su ruke moje i ono što sam protiv sebe počinio. O Veličanstveni kod Kojeg je nada za sve što je veliko, oprosti mi grijeh moj veliki, zaista veliko ne oprašta niko osim Gospodara Veličanstvenog.’
Zatim je Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, podigao glavu i ponovo se vratio na sedždu. Aiša ga je čula da govori:

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَائَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُونَ، وَانْكَشَفَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، مِنْ فُجْأَةِ نَقِمَتِكَ، وَمِنْ تَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ، وَمِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ

‘Utječem se svjetlosti lica Tvog, kojom su Nebesa i zemlje sve osvijetljeni, tmine uklonjene i poslovi ljudi bivših i budućih sačuvani, od iznenadnog dolaska kazne Tvoje, od promjene spasenja Tvog i prestanka blagodati Tvoje.

اللَّـٰهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا تَقِيًّا نَقِيًّا، وَمِنَ الشِّرْكِ بَرِيئًا، لَا كَافِرًا وَلَا شَقِيًّا

Bože, srcem me čistim i bogobojaznim opskrbi, srcem od pripisivanja sudruga Tebi slobodnim, i učini da nevjernik ni nesretnik ne budem.’
Zatim je Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, obje strane svoga lica stavio na zemlju i rekao:

عَفَّرْتُ وَجْهِي فِي التُّرَابِ، وَحُقَّ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ

‘Spustio sam lice svoje u prašinu jer mi je obaveza da Ti na sedždu padam.’
Nakon toga, kada se Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, htio vratiti, Aiša je požurila u postelju. Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, došao je u postelju i primijetio da je zadihana, pa je upita: ‘Zašto si zadihana, zar ne znaš koja je ovo noć? Ovo je noć polovine ša‘bana, u njoj se dijele opskrbe, u njoj se pišu rokovi (života), u njoj se određuju oni koji će obaviti hadždž i zaista Uzvišeni Allah u ovoj noći oprašta većem broju Svojih robova nego što imaju dlaka koze plemena Kalb i Uzvišeni Allah u Mekki šalje Svoje meleke s Nebesa prema Zemlji.’”

14. Dobrovoljni namaz

Treba klanjati namaze namijenjene da se klanjaju noću, između ostalih i namaz koji se prenosi od dvojice Imama, Bakira i Sadika, mir s njima, koji su rekli: “Kada nastupi noć polovine ša‘bana, klanjaj četiri rekata namaza i prouči na svakom rekatu Fatihu i suru El-Ihlas sto puta, a kada završiš namaz, prouči:

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ، وَمِنْ عَذَاِبكَ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ، اللَّـٰهُمَّ لَا تُبَدِّلْ اسْمِي، وَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي، وَلَا تَجْهَدْ بَلَائِي، وَلَا تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي

‘Bože, zaista sam Te potrebit, i od kazne Tvoje strahujem, i za zaštitom tragam. Bože, ne zamijeni mi ime, ne promijeni mi tijelo, ne učini mi iskušenje iscrpljujućim i ne daj da mi se neprijatelji raduju zbog moga stanja.

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ ،وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، وَفَوْقَ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ

Utječem se oprostu Tvome od kazne Tvoje, i milosti Tvojoj od kažnjavanja. I utječem se zadovoljstvu Tvome od srdžbe Tvoje i utječem se Tebi od Tebe. Uzvišena je hvala Tvoja! Onakav si kako si Sam Sebe hvalio i iznad onoga što govornici kazuju.’”

Petnaesti dan ša'bana

 

To je rođendanski blagdan u kojem se rodio naš dvanaesti Imam, Mehdi, Božiji Dokaz, sin Hasana, Vlasnik našeg vremena, nek su blagoslovi Božiji na njega i njegove očeve. Mustehab je učiti njegov zijaret uvijek i svugdje i moliti za brzo olakšanje njegovog dolaska.

  • 10 Februara, 2019