Djela noći uoči petka i petka

Share

Odlike noći uoči petka i petka

Znaj da se večeri uoči petka i na sam petak ističu nad ostalim noćima i danima po uzvišenosti, časti i slavi.

Preneseno je od Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, da je rekao: „Uoči petka i petak traju 24 sata, a Allah, Slavljen i Uzvišen je On, u svakom satu oslobađa 600 hiljada robova od Vatre.“

Od Imama Sadika, mir s njim, preneseno je da je rekao: „Onoga ko preseli na Ahiret u vremenu između podneva četvrtka i podneva petka, Allah će zaštititi od kaburske tjeskobe.“

Također je od njega preneseno i sljedeće: „Doista petak ima svoje pravo, čuvaj se da ga ne obeščastiš ili da ne propustiš nešto od ibadeta i približavanja Allahu čednim djelom i napuštanjem svih grijeha. Jer Allah, Uzvišen je On, zbilja petkom udvostručuje dobra djela, briše loše postupke i podiže na veće stepene. Dan petka (po časnosti) je kao i večer uoči petka. Pa ako budeš u stanju da večer uoči petka oživljavaš učenjem dove i obavljanjem (dobrovoljnih) namaza, uradi tako, jer Allah, Uzvišen je On, u toj noći šalje meleke na nebo Ovog svijeta kako bi udvostručili dobra djela i izbrisali loša. Allah, doista, sve obuhvata i plemenit je.“

Također, u vjerodostojnom hadisu od Imama Sadika, mir s njim, stoji: „Doista, vjernik zatraži nešto, pa Allah odgodi uslišenje do petka kako bi ga odlikovao dobrotom Svojom (tj. da mu udvostruči zbog vrline petka).“ I (Imam, mir s njim) je dodao: „Kada su Jusufova braća zamolila Jakuba, mir s njim, da traži oprost za njih, on im je rekao: ‘Od Gospodara ću svoga vama tražiti oprosta[1] i potom sačekao s traženjem oprosta do praskozorja uoči petka da bi mu bilo uslišano.“

Također je od Imama Sadika, mir s njim, preneseno da je rekao: „Kad nastupi večer uoči petka, ribe u moru i životinje na kopnu podižu svoje glave prema nebu i razgovjetnim glasovima viču: ‘Gospodaru naš, ne kazni nas zbog grijeha ljudi!’“

Imam Bakir, mir s njim, rekao je: „Doista, Allah, neka je Uzvišen, naredi jednom meleku da svaku večer uoči petka, od početka noći do jutra, iznad Arša doziva: ‘Ima li ijedan rob vjernik da Me prije zore moli za svoj Ahiret i Dunjaluk, pa da mu se odazovem? Ima li ijedan rob vjernik da se prije izlaska zore pokaje za svoje grijehe, pa da mu oprostim? Ima li ijedan rob vjernik čija je opskrba umanjena da prije izlaska zore traži njeno povećanje, pa da mu je povećam i olakšam mu? Ima li ijedan rob vjernik da je bolestan i da prije izlaska zore ište ozdravljenje od Mene, pa da mu dam zdravlje? Ima li ijedan rob vjernik tužni zatvorenik da prije izlaska zore traži od Mene da ga oslobodim iz zatvora i da mu odstranim tugu, pa da ga oslobodim i olakšam mu? Ima li ijedan rob vjernik obespravljeni da prije izlaska zore traži od Mene da vratim njegovo pravo, pa da mu pomognem i vratim mu pravo njegovo?’ Tako doziva sve dok se zora ne pojavi.“

Od Zapovjednika vjernika, Imama Alija, mir s njim, preneseno je da je rekao: „Doista, Allah je odabrao petak i učinio ga blagdanom, i odabrao je večer uoči petka i učinio ga istim kao i petak. Jedna od vrlina petka je i ta da niko ništa ne zaište od Allaha, Slavljen i Uzvišen je On, na taj dan, a da mu On to ne usliši. Ukoliko neki narod zasluži kaznu pa se zadesi da mole Allaha za oprost na dan ili uoči petka, Allah će od njih odvratiti kaznu. Šta god je Allah odredio i odabrao, uoči petka to konačno utvrđuje. Zato je noć uoči petka najbolja noć, a sami dan petak je najbolji dan.“

Preneseno je da je Imam Sadik, mir s njim, rekao: „Izbjegavajte neposlušnost uoči petka, jer se i loša i dobra djela udvostručuju; ko god napusti neposlušnost Allahu uoči petka, On će mu oprostiti sve što je prije toga bilo, a ko se suprotstavi Allahu uoči petka nekom neposlušnošću, kaznit će ga Allah zbog svih grijeha koje je počinio u životu i udvostručiti mu kaznu zbog ove neposlušnosti.“

Vjerodostojnim lancem je od Imama Ride, mir s njim, preneseno: „Rekao je Božiji Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom: ‘Petak je gospodar dana, Allah, Slavljen i Uzvišen je On, udvostručuje u njemu dobra djela, briše loša, podiže u njemu na veće stepene, uslišava dove, otklanja nedaće i ispunjava u njemu velike potrebe i to je dan povećanja Božijih blagodati. U njemu Allah puno oslobađa od Vatre, pa ako neko umre na dan ili uoči petka, umro je kao šehid i bit će proživljen sigurnim. Niko neće omalovažiti njegovu svetost i upropastiti njegovo pravo, a da Allah ne preuzme na Sebe da će ga pržiti vatrom Džehennema, osim ako se pokaje.’“

Vjerodostojnim lancem prenosilaca je preneseno od Imama Bakira, mir s njim: „Sunce nije obasjalo nijedan dan bolji od petka. Kada se petkom međusobno ptice susretnu, ovako govore: ‘Mir, mir, dobrostiv je dan.’ Ko od vas doživi petak, neka se ne obavezuje ničim drugim osim ibadetom, jer se u njemu doista prašta robovima i milost se spušta na njih.“

Mnogo je više odlika večeri uoči petka i samog petka nego što ovdje može biti navedeno.

Djela noći uoči petka

Djela preporučena uoči petka su mnogobrojna, a mi ćemo ukazati samo na neka od njih.

Prvo je da se puno izgovara:

سُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ

„Slavljen neka je Allah, Allah je najveći i Nema boga osim Allaha.“
i da se donosi mnogo salavata na Muhammeda i njegovu porodicu. Preneseno je da je uoči petka blistava noć i da je sam dan petak sjajan dan. Pa puno izgovarajte: „Slavljen neka je Allah“, „Allah je velik“ i „Nema boga osim Allaha“ i donosite mnogo salavata na Muhammeda i porodicu njegovu, mir neka je s njima. U drugoj predaji stoji: „Najmanji broj salavata na Muhammeda i njegovu porodicu u ovoj noći je stotinu puta, a koliko god da dodaš tome, to je bolje.“

Preneseno je da je Imam Sadik, mir s njim, rekao: „Doista, salavat na Muhammeda i njegovu porodicu uoči petka jednak je hiljadi dobrih djela, briše hiljadu ružnih djela i podiže čovjeka za hiljadu stupnjeva.“

Mustehab je da se u ovoj noći donosi puno salavata, i to nakon ikindije namaza u četvrtak pa do kraja dana petka.

Vjerodostojnim lancem prenosilaca je preneseno da je Imam Sadik, mir s njim, rekao: „Kad nastupi predvečerje u četvrtak, s neba silaze meleci u čijim rukama su pera od zlata i papiri od srebra, na koje, do uoči subote, ne pišu ništa osim salavata na Muhammeda i porodicu njegovu.“

Šejh Tusi, Bog mu se smilovao, je rekao: „Mustehab je u četvrtak donijeti hiljadu salavata na Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom.“ i rekao je: „Mustehab je proučiti ovu dovu:

اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

‘O Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, olakšanje im ubrzaj i upropasti njihove neprijatelje, i džinne i ljude, među prvima i posljednjima.’“
Ako se to prouči u periodu od nakon ikindije u četvrtak do kraja petka, postići će se mnoga dobra.

Također, šejh Tusi, Bog mu se smilovao, je rekao: „Preporučeno je da se ovim riječima traži oprost krajem četvrtka:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ خَاضِعٍ مِسْكِينٍ مُسْتَكِينٍ، لَا يَسْتَطِيعُ لِنَفْسِهِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَلَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا حَيَاةً وَلَا مَوْتًا وَلَا نُشُورًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعِتْرَتِهِ، الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

‘Tražim oprost od Allaha, osim Kojeg drugog boga nema, vječno Živog, Opstojećeg. Kajem se Njemu pokajanjem roba skrušenog, oskudnog, bijednog, koji u svoju korist ne može ni odvratiti, ni izmijeniti, ni doprinijeti, ni obeštetiti, ni oživjeti, ni usmrtiti, niti sam sebe proživjeti. Allah blagoslovio Muhammeda i potomstvo njegovo časno, čisto, odabrano, dobročiniteljsko i obasuo ih mirom potpunim!’“
Drugo je da se uoči petka prouče sure El-Isra, El-Kehf i tri sure koje počinju s Ta-sin[2] te sure Es-Sedžda, Ja-sin, Sad, El-Ahkaf, El-Vaki'a, Fussilet, Ed-Duhan, Et-Tur, El-Kamer i ElDžumu'a. Ukoliko se ne ukaže prilika da se prouče navedene sure, onda treba proučiti suru El-Vaki'a i sure spomenute prije nje.

Preneseno je da je Imam Sadik, mir s njim, rekao: „Ko uči suru El-Isra večer uoči petka, neće umrijeti sve dok ne doživi Kaima, mir s njim, pa bude jedan od njegovih ashaba.“ Također je rekao: „Ko uči suru El-Kehf svaku večer uoči petka, umrijet će kao šehid, Allah će ga proživjeti sa šehidima i na Sudnjem danu će uz njih stajati.“ I rekao je: „Ko uoči petka prouči tri sure koje počinju s Ta-sin, bit će jedan od prijatelja Allahovih, i bit će u Njegovoj zaštiti i milosti, i nikada ga na Ovom svijetu neće snaći nevolje, a na Ahiretu će biti darovan iz Dženneta toliko da bude zadovoljan, čak i više nego zadovoljan, a Allah će mu za supruge dati stotinu hurija.“ I rekao je: „Ko svaku večer uoči petka uči suru Es-Sedžda, Allah će mu dati njegovu knjigu djela u desnu ruku i neće tražiti obračun od njega za ono što je činio, a bit će jedan od drugova Muhammeda i njegove porodice.“

Pouzdanim lancem prenosilaca preneseno je i da je Imam Bakir, mir s njim, rekao: „Ko uči suru Sad uoči petka, bit će darovan dobrotom Ovog i Onog svijeta onim čime nije darovan niko od ljudi, osim poslani vjerovjesnici ili bliski meleki, i Allah će njega i svakog koga on voli iz porodice njegove u Džennet uvesti, čak i njegovog slugu koji ga je služio, iako se nije ubrajao u njegovu porodicu, niti je bio među onima za koje bi se on mogao zagovarati.“

Preneseno je da je Imam Sadik još rekao: „Ko uoči petka ili u petak prouči suru El-Ahkaf, Allah ga neće suočiti sa strahom na Ovom svijetu, a zaštitit će ga od straha i na Sudnjem danu.“ I rekao je: „Ko svaku večer uoči petka uči suru El-Vaki'a, zavoljet će ga Allah, neka je Uzvišen, i učinit će da ga svi ljudi vole, a na Ovom svijetu on nikad neće osjetiti bijedu, siromaštvo, ni oskudicu, niti bilo koju nesreću Ovog svijeta, i bit će jedan od drugova Zapovjednika vjernika, mir s njim. Ova sura je sura Zapovjednika vjernika.“

Preneseno je i ovo: ko svaku večer uoči petka uči suru El-Džumu'a, to će mu biti iskup za njegove grijehe između dva petka. Slično tome preneseno je i u vezi s onim koji svaku večer uoči petka uči suru El-Kehf i onim koji je uči petkom nakon podneva i ikindije.

Znaj da je preneseno mnogo namaza za večer uoči petka, a jedan od njih je i namaz Zapovjednika vjernika. Također, jedan od takvih namaza je namaz od dva rekata. Na oba rekata uči se El-Fatiha i sura Ez-Zilzal petnaest puta. Preneseno je da će Allah, neka je Uzvišen, onoga ko obavi ovaj namaz zaštititi od patnje u kaburu i straha na Danu sudnjem.

Treće je da se sura El-Džumu'a prouči na prvom rekatu akšam namaza, a El-Ihlas na drugom. Isto tako, da se sura El-Džumu'a prouči na prvom rekatu jacije, a na drugom El-A'la.

Četvrto je da se ne recituju stihovi. U vjerodostojnom hadisu od Imama Sadika, mir s njim, rečeno je: „‘Doista je pokuđeno recitovanje stihova postaču, osobama koje su u ihramima, (osobama koje se nalaze) u području harema, i (svima njima) na dan petak i noću bilo kojeg dana.’ Prenosilac je upitao: ‘Čak i ako stihovi budu istiniti?’, a Imam, mir neka je s njim, odgovorio je: ‘Makar bili i istiniti.’“

U pouzdanom hadisu od imama Sadika, mir s njim, rečeno je: „Doista je Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, rekao: ‘Ko izrecituje stih neke strofe uoči ili na dan petak, taj neće imati udio u nagradi te noći i tog dana osim toga.’“

Peto je da se mnogo uče dove za braću vjernike, onako kako je činila hazreti Fatima, mir neka je s njom, i kako je rečeno u hadisu: „Ako neko uči dovu za deset umrlih vjernika, Džennet mu je zagarantovan.“

Šesto je da se uče prenesene dove, kojih ima mnogo, a mi ćemo ovdje spomenuti samo mali dio.

  1. Vjerodostojno je preneseno da je Imam Sadik, mir s njim, rekao:

„Doista, ko uoči petka ovom dovom moli sedam puta na posljednjoj sedždi jacijske nafile, završit će namaz, a grijesi će mu biti već oprošteni. Najbolje bi bilo da se to uči svake noći:

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَاسْمِكَ الْعَظِيمِ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ

‘O Bože, ištem od Tebe, licem Tvojim plemenitim i imenom Tvojim velikim, blagoslov za Muhammeda i porodicu njegovu i oprost grijeha moga velikog.’“
2. Od Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, preneseno je:

„Ko sedam puta ponovi ove riječi uoči petka, pa umre u toj noći, ući će u Džennet, i ko to isto uradi petkom, pa umre u tom danu, ući će u Džennet:

اللَّـٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ، أَمْسَيْتُ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ (بِعَمَلِي) وَأَبُوءُ بِذَنْبِي (بِذُنُوبِي)، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

‘O Bože, Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, Ti mene stvori, a ja rob sam Tvoj, sin robinje Tvoje, u posjedu sam Tvome i perčin mi je u ruci Tvojoj. Poštovah zavjet Tebi i obećanje Tebi koliko mogah, i sad se utječem zadovoljstvu Tvom od zla onoga što sam uradio, priznajući blagodat Tvoju i priznajući grijehe svoje, zato oprosti mi grijehe moje, jer doista niko ne prašta grijehe osim Tebe.’“
3. Dova iz Misbaha

Šejh Tusi, Bog mu se smilovao, Sejjid ibn Tavus, Bog mu se smilovao,[3] El-Kef'ami, Bog mu se smilovao, i sejjid Ibn Baki, Bog mu se smilovao,[4] rekli su da je uoči i na dan petka te uoči i na dan ‘Arefe mustehab moliti Allaha ovom dovom, preuzetom iz šejhovog Misbahu-l-mutehedždžida:

اللَّـٰهُمَّ مَنْ تَعَبَّأَ وَتَهَيّأَ وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ، وَطَلَبَ نَائِلِهِ وَجَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَ، يَا رَبِّ، تَعْبِيَتِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَ عَفْوِكَ، وَطَلَبَ نَائِلِكَ وَجَائِزَتِكَ، فَلَا تُخَيِّبْ دُعَائِي، يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ، وَلَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ

„O Bože, ako neko naumi, sredi se, opremi i spremi da ode nekome, nadajući se njegovom daru, tražeći njegovo dobročinstvo i nagradu, pa Tebi su, Gospodaru moj, moje kretnje i pripreme upućene, dok nadam se oprostu Tvome i tražim dobročinstvo Tvoje i nagradu Tvoju; zato ne odbij dovu moju, o Ti, Koji nijednog molitelja nećeš odbaciti, niti će Te ikakav dar umanjiti.

فَإِنِّي لَمْ آتِكَ ثِقَةً بِعَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلْتُهُ، وَلَا لِوِفادَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ، أَتَيْتُكَ مُقِرًّا عَلَىٰ نَفْسِي بِالْإِسَاءَةِ وَالظُّلْمِ، مُعْتَرِفًا بِأَنْ لَا حُجَّةَ لِي وَلَا عُذْرَ

Pa ja Ti ne dođoh uzdavši se u djelo dobro koje učinih, niti nade polažući u neko od stvorenja, već Ti dođoh protiv sama sebe svjedočeći sva zla i nasilja koja učinih, priznajući da nikakva opravdanja nemam, niti isprike ikakve.

أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ، فَلَمْ يَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَىٰ عَظِيمِ الْجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ

Dođoh Tebi, nadajući se veličini oprosta Tvoga, kojim Ti već oprosti grješnicima, čije Te istrajavanje na velikim zlodjelima ne spriječi da im milost doneseš.

فَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ واسِعَةٌ، وَعَفْوُهُ عَظيمٌ، يَا عَظِيمُ، يَا عَظِيمُ، يَا عَظِيمُ، لَا يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ، وَلَا يُنْجِي مِنْ سَخَطِكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ

Dakle, o Ti, Čija je milost prostrana, Čiji je oprost veliki, o Veličanstveni, o Veličanstveni, o Veličanstveni, ne odvraća srdžbu Tvoju ništa osim blagosti Tvoje i ne izbavlja od gnjeva Tvog ništa osim skrušene molitve Tebi.

فَهَبْ لِي، يَا إِلـٰهِي، فَرَجًا بِالْقُدْرَةِ الَّتِي تُحْيِي بِهَا مَيْتَ الْبِلَادِ، وَلَا تُهْلِكْنِي غَمًّا حَتَّىٰ تَسْتَجِيبَ لِي، وَتُعَرِّفَنِي الْإِجَابَةَ فِي دُعَائِي

Pa podari mi, o Bože moj, olakšanje; tako Ti moći kojom mrtve gradove proživljavaš, ne upropasti me jadima dok mi ne uslišaš da susretnem se s odazivom dovi mojoj.

وَأَذِقْنِي طَعْمَ الْعَافِيَةِ إِلَىٰ مُنَتَهَىٰ أَجَلِي، وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي، وَلَا تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ، وَلَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي

Daj mi da uživam okus zdravlja dok ne dođe mi čas suđeni. Ne dopusti zluradost neprijatelju mome, nada mnom vlast mu ne daj ni u ruke vrat mu moj.

اللَّـٰهُمَّ إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي، وَإِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي

Bože, ako Ti me uniziš, pa ko je taj ko će me uzdići? I ako Ti me uzdigneš, pa ko je taj ko će me uniziti?

وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ، أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ، وَلَا فِي نَقْمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ، يَا إِلـٰهِي، عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

I ako Ti me upropastiš, pa ko je taj ko će se pred Tobom za roba Tvog ispriječiti ili Te za prilike njegove pitati? A znam da u odredbi Tvojoj nepravde nema i da u osveti Tvojoj preduhitrenosti nema. Doista požuruje samo onaj ko se boji izmicanja i doista ima potrebu za nepravdom samo slabašan. Uzvišen Ti si, o Bože moj, od svega toga, uzvišenost Ti je velika.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ فَأَعِذْنِي، وَأَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي، وَأَسْتَرْزِقُكَ فَارْزُقْنِي، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي، وَأَسْتَنْصِرُكَ عَلَىٰ عَدُوِّي فَانْصُرْنِي، وَأَسْتَعِينُ بِكَ فَأَعِنِّي، وَأَسْتَغْفِرُكَ، يَا إِلـٰهِي، فَاغْفِرْ لِي، آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ

O Bože, utječem se Tebi, pa daj mi utočište, i zaštitu kod Tebe tražim, pa zaštiti me, i opskrbu od Tebe tražim, pa opskrbi me, i na Tebe se oslanjam, pa zadovolji potrebe moje, i podršku Tvoju protiv neprijatelja svoga tražim, pa podrži me, i pomoć od Tebe tražim, pa pomozi mi, i oprost od Tebe, Bože moj, tražim, pa oprosti mi. Odazovi se, odazovi se, odazovi se.“
Sedmo je da se prouči Kumejlova dova.

Osmo je da se deset puta prouči:

يَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَريِّةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ، يَا صَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَآلِهِ خَيْرِ الْوَرَىٰ سَجِيَّةً، وَاغْفِرْ لَنَا، يَا ذَا الْعُلَىٰ، فِي هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ

„O Ti, čije su dobrote prema svim stvorenjima neprestane. O Ti, Darivatelju, ruku sveobuhvatnih, o Ti, Vlasniče dobročinstava uzvišenih, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, koji su najboljih ćudi, oprosti nam, o Svevišnji, u ovoj noći.“[5]

Deveto je da se pojede nar, kako je Imam Sadik, mir s njim, radio uoči svakog petka. Vjerovatno je bolje pojesti ga pred spavanje, jer je preneseno da će onaj koji pojede nar pred spavanje biti siguran za svoj život do jutra. Dobro je da se prostre nešto ispod (dok se jede), kako bi se sačuvala zrna koja ispadnu, a onda i njih skupiti i pojesti. Isto tako je dobro da svako sam pojede jedan nar.

Dove u praskozorje petka 

Ovu dovu su prenijeli šejh Tusi, Bog mu se smilovao, Sejjid ibn Tavus, Bog mu se smilovao, i drugi i objasnili da je mustehab učiti je petkom u praskozorje:

اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ، وَهَبْ لِيَ الْغَدَاةَ رِضَاكَ، وَأَسْكِنْ قَلْبِي خَوْفَكَ، وَاقْطَعْهُ عَمَّنْ سِوَاكَ، حَتَّىٰ لَا أَرْجُو وَلَا أَخَافَ إِلَّا إِيَّاكَ

„O Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, i spusti mi u jutro ovo zadovoljstvo Svoje, i nastani u srce moje strah od Tebe, i odvoji ga od svakog mimo Tebe, dotle da se ni u kog osim u Tebe ne nadam, niti se ikog osim Tebe bojim.

اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ، وَهَبْ لِي ثَبَاتَ الْيَقِينِ، وَمَحْضَ الْإِخْلَاصِ، وَشَرَفَ التَّوْحِيدِ، وَدَوَامَ الْاسْتِقَامَةِ، وَمَعْدِنَ الصِّبْرِ، وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ

Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, i podari mi postojanost uvjerenja, čistotu iskrenosti, čast vjere u Jedinost, dužinu ustrajnosti, dubinu strpljenja i zadovoljstvo sudbinom i odredbom.

يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ، يَا مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي ضَمِيرِ الصَّامِتِينَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ، وَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَاغْفِرْ ذَنْبِي وَأَوْسِعْ رِزْقِي وَاقْضِ حَوَائِجِي فِي نَفْسِي وَإِخْوَانِي، فِي دِينِي وَأَهْلِي

O Ti, Ispunjavatelju potreba molilaca, o Ti, Znalče najskrivenijih dubokih tajni šutilaca, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, uslišaj dovu moju, oprosti mi grijehe moje, uvećaj opskrbu moju, ispuni potrebe moje, braće moje po vjeri i porodice moje.

إِلـٰهِي، طُمُوحُ الْآمَالِ قَدْ خَابَتْ إِلَّا لَدَيْكَ، وَمَعَاكِفُ الْهِمَمِ قَدْ تَعَطَّلَتْ إِلَّا عَلَيْكَ، وَمَذَاهِبُ الْعُقُولِ قَدْ سَمَتْ إِلَّا إِلَيْكَ، فَأَنْتَ الرَّجَاءُ، وَإِلَيْكَ الْمُلْتَجَأُ، يَا أَكْرَمَ مَقْصُودٍ وَأَجْوَدَ مَسْؤُولٍ

O Bože, uzalud se nadati ičemu mimo Tebe, i uzalud se posvetiti ičemu osim Tebi, a težak je put svakog uma osim puta ka Tebi. Ti si Nada i kod Tebe je pribježište, o Najplemenitiji Cilju i Najdarežljiviji Ishodu molbi.

هَرَبْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي، يَا مَلْجَأَ الْهَارِبِينَ بِأَثْقَالِ الذُّنُوبِ أَحْمِلُهَا عَلَىٰ ظَهْرِي، لَا أَجِدُ لِي إِلَيْكَ شَافِعًا سِوَىٰ مَعْرِفَتِي بِأَنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ رَجَاهُ الطَّالِبُونَ، وَأَمَّلَ مَالَدَيْهِ الرَّاغِبُونَ

Utječem se Tebi, o Pribježištu odbjeglih, s teretima grijeha na leđima svojim. Ne vidim za se kod Tebe zagovornika, osim spoznaje vlastite da Ti si, zbilja, Najbliži Cilj tražitelja svojih i Sehara svega očekivanog Tebi privrženih.

يَا مَنْ فَتَقَ الْعُقُولَ بِمَعْرِفَتِهِ، وَأَطْلَقَ الْأَلْسُنَ بِحَمْدِهِ، وَجَعَلَ مَا امْتَنَّ بِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ فِي كِفَاءٍ لِتَأْدِيَةِ حَقِّهِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ عَقْلِي سَبِيلًا وَلَا لِلْبَاطِلِ عَلَىٰ عَمَلِي دَلِيلًا

O Ti, Rasvjetlitelju umova spoznajom Tebe, Pobudioče jezika na usklike zahvala Tebi, Stvoritelju blagodati robovima Svojim dovoljnim za izvršenje prava Tvoga, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, i ne dopusti šejtanu put do uma mog, niti laži u djelu mome prolaz.“

Djela u zoru petka

  1. Kad u petak nastupi zora, prvo treba proučiti:

أَصْبَحْتُ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ مَلَائِكَتِهِ وَذِمَمِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، عَلَيهِمُ السَّلَامُ، وَذِمَّةِ مُحمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَذِمَمِ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ آلِ محَمَّدٍ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

„Osvanuh u jamstvu Božijem, jamstvu meleka Njegovih, jamstvu vjerovjesnika Njegovih i poslanika Njegovih, mir s njima, jamstvu Muhammeda, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, i jamstvu opunomoćenika iz porodice Muhammedove, mir s njim.

آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَعَلَانِيَتِهِمْ، وَظَاهِرِهِمْ وَباطِنِهِمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُمْ فِي عِلْمِ اللهِ وَطَاعَتِهِ كَمُحَمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ

Vjerujem u tajnu porodice Muhammedove, mir s njima, i u javu njihovu, i u vanjštinu njihovu i u nutrinu njihovu. Svjedočim da su oni, doista, u znanju od Allaha i pokornosti Njemu, slični Muhammedu, Božiji blagoslov na njega i porodicu njegovu.“
2. Preneseno je da će onome koji u petak prije sabah namaza tri puta prouči:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

„Tražim oprost od Allaha, osim Kojeg drugog boga nema, vječno Živog, Opstojećeg i kajem se Njemu.“,
biti oprošteni njegovi grijesi, makar ih bilo više od morske pjene.
3. Šejh Džafer ibn Ahmed El-Komi, Bog mu se smilovao,[6] u knjizi El-‘Arus zabilježio je od Imama Sadika, mir s njim, da je rekao:

„Ko ovaj zikr prouči sto puta između sabahske nafile i sabahskog farza, za njega će u Džennetu biti izgrađena kuća:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

‘Slavljen je Gospodar moj Veličanstveni i hvala Njemu. Tražim oprosta od Boga, Gospodara mog, i kajem se Njemu.’“

Djela dana petka

Za petak je preneseno mnogo djela. Mi ćemo se ovdje zadovoljiti navođenjem samo jednog dijela od svega što se o tome prenosi.

Prvo, preporučeno je da se na prvom rekatu sabah namaza nakon Fatihe prouči sura El-Džumu'a, a na drugom nakon Fatihe sura El-Ihlas.

Drugo, treba proučiti ovu dovu nakon sabah namaza prije nego što se progovori, kako bi to bilo iskup za grijehe od petka do petka:

  1. Učiti:

اللَّـٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتَجاوَزْ عَنِّي، اللَّـٰهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَاتِي عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتَ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ

O Bože, oprosti mi i preko grijeha mojih pređi. O Bože, koga god blagoslovio si Ti, neka je na njega i blagoslov moj, a koga god prokleo si Ti, pa neka je na njega i prokletstvo moje.“

اللَّـٰهُمَّ مَا قُلْتُ فِي جُمُعَتِي هٰذِهِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ حَلَفْتُ فِيهَا مِنْ حَلْفٍ، أَوْ نَذَرْتُ فِيهَا مِنْ نَذْرٍ، فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ، فَمَا شِئْتَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأْ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ

„O Bože, šta god kažem u ovom petku mom, kojom god zakletvom da se zakunem, kojim god zavjetom da se zavjetujem, pa volja je Tvoja ispred svega toga; ono što Ti hoćeš, to će i biti, a ono što Ti nećeš, neće ni biti.

اللَّـٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتَجاوَزْ عَنِّي، اللَّـٰهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَاتِي عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتَ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ

O Bože, oprosti mi i preko grijeha mojih pređi. O Bože, koga god blagoslovio si Ti, neka je na njega i blagoslov moj, a koga god prokleo si Ti, pa neka je na njega i prokletstvo moje.“
Potrebno je da se ova djela izvrše makar jednom u mjesecu. Preneseno je da će onome koji petkom sjedne do izlaska sunca obavljajući prenesena djela, mjesto u Džennetu uzvišenom biti uzdignuto za sedamdeset stepeni.

2. Šejh Tusi, Bog mu se smilovao, je prenio da je petkom mustehab proučiti ovu dovu u djelima nakon sabah namaza:

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي تَعَمَّدْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي، وَأَنْزَلْتُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَمَسْكَنَتِي، فَأَنَا لِمَغْفِرَتِكَ أَرْجَىٰ مِنِّي لِعَمَلِي، وَلَمَغْفِرَتُكَ وَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي

„O Bože, ja se uputih Tebi s potrebama svojim i spustih Tebi danas siromaštvo svoje, oskudicu svoju i bijedu svoju. Ja u oprost Tvoj više nade položih nego u djela svoja, a oprost Tvoj i milost Tvoja, zbilja, prostraniji su od grijeha mojih.

فَتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا، وَتَيَسُّرِ ذٰلِكَ عَلَيْكَ، وَلِفَقْرِي إِلَيْكَ، فَإِنِّي لَمْ اُصِبْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا مِنْكَ، وَلَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءًا قَطُّ أَحَدٌ سِوَاكَ

Pa preuzmi ispunjenje svake potrebe moje, moći Tvojom i lahkoćom toga za Tebe i iz potrebe moje za Tobom, jer nijedno dobro ja postigao ne bih, a da to dobro od Tebe nije, niti bi ijedno zlo od mene odvratio iko osim Tebe.

وَلَسْتُ أَرْجُو لِآخِرَتِي وَدُنْيَايَ، وَلَا لِيَوْمِ فَقْرِي، يَوْمَ يُفْرِدُني النّاسُ فِي حُفْرَتِي، وَأُفْضِي إِلَيْكَ بِذَنْبِي سِوَاكَ

Ne uzdam se ni u koga za Onaj svijet moj, ni Ovaj svijet moj, niti za dane jada mojih kada me ljudi samog u mezaru mom ostave i kad s grijehom svojim kod Tebe pređem, osim u Tebe.“
Treće, preneseno je da onaj koji poslije podne namaza i sabah namaza petkom i ostalim danima izgovori:

اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

„Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu i ubrzaj olakšanje njihovo“,
neće umrijeti sve dok ne vidi El-Kaima (Imama Mehdija), mir s njim, a ako ovo izgovori sto puta, Allah će mu ispuniti šezdeset potreba – trideset ovosvjetskih, trideset onosvjetskih.

Četvrto je da se nakon sabah namaza prouči sura Er-Rahman, a poslije časnog ajeta

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Pa, koju blagodat Gospodara svoga vi poričete?!,
izgovori:

لَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ

„Nijednu blagodat Tvoju, Gospodaru, ne poričem.“
Peto, šejh Tusi, Bog mu se smilovao, je rekao: „Sunnet je da se nakon sabah namaza petkom sto puta prouči sura El-Ihlas, da se sto puta donese salavat na Muhammeda i porodicu Muhammedovu, da se sto puta čini istigfar (traženje oprosta) i da se uče sure En-Nisa, Hud, El-Kehf, Es-Saffat i Er-Rahman.“

Šesto je da se prouče sure El-Ahkaf i El-Mu'minun. Preneseno je da je Imam Sadik, mir s njim, rekao: „Onoga ko uoči petka ili petkom prouči suru El-Ahkaf, Allah neće suočiti sa strahom na Ovom svijetu, a zaštitit će ga i od straha na Sudnjem danu.“

Također je rekao: „Onome ko bude učio suru El-Mu'minun, Allah će dati sretan kraj ukoliko bude imao naviku da je uči svakog petka, a njegovo boravište će biti u uzvišenom Firdevsu s vjerovjesnicima i poslanicima.“

Sedmo je da se prije izlaska sunca deset puta prouči sura El-Kafirun, a onda da se moli kako bi dova bila uslišana. Preneseno je da bi Imam Zejnu-l-abidin, mir s njim, kad bi petkom osvanuo, počeo učiti Ajetu-l-kursijju do podneva, a kad bi klanjao podne namaz, onda bi počeo učiti suru El-Kadr.

Osmo je da se obavi gusul, što je jedan od potvrđenih sunneta. Preneseno je od Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, da je rekao imamu Aliju, mir s njim: „Ali, obavi gusul svakog petka, čak i ako budeš morao kupiti vodu za hranu tog dana i gladan ga provesti, jer doista, ne postoji veći dobrovoljni ibadet od gusula.“ Od Imama Sadika, mir s njim, preneseno je: „Ko obavi gusul na dan petak pa prouči ovu dovu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ

‘Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema sudionika, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, i učini me jednim od onih koji se kaju i onih koji se čiste.,’
to će za njega biti čišćenje od petka do petka (što podrazumijeva čistoću od grijeha, ili da će njegova djela biti čista i primljena).“ Predostrožnije je da se gusul ne izostavlja petkom sve dok ima mogućnosti za to. Vrijeme za obavljanje gusula je od zore pa do podneva, a što je bliže podnevu, to je bolje.

Deveto je da se skrate brkovi i podsijeku nokti, u čemu ima mnogo vrlina, od kojih su samo neke povećanje opskrbe, brisanje grijeha do narednog petka, sprječavanje ludosti, lepre i gube, i da se pri obavljanju ovoga izgovara:

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وِعَلَىٰ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

„S imenom Allahovim i pomoći Njegovom, i na način Muhammedov i porodice njegove“,
da se nokti počnu sjeći od malog prsta lijeve ruke i završe s palcem desne ruke, a isto tako i pri rezanju noktiju nogu, te da se odsječeni nokti zakopaju u zemlju.

Deseto je da se namiriše i obuče lijepa i čista odjeća.

Jedanaesto je da se udijeli sadaka, jer se po nekim predajama vrijednost sadake uoči petka i petkom poveća za hiljadu puta u odnosu na druga vremena.

Dvanaesto je da se za porodicu nabavi voća i mesa kako bi se radovala dolasku petka.

Trinaesto je da se čovjek posveti učenju propisa svoje vjere, a ne da taj dan provodi u hodanju po baščama, livadama, u druženju s bezobraznim ljudima, u govoru o tuđim mahanama, u grohotnom smijehu, besposličarenju i slično, jer posljedica takvih djela ima mnogo više nego što se mogu navesti.

Preneseno je da je Imam Sadik, mir s njim, rekao: „Teško muslimanu koji u sedmici ne izdvoji petak da uči o svojoj vjeri i ne bavi se isključivo time tog dana.“

Četrnaesto je da se prouči hiljadu salavata na Poslanika i njegovu porodicu.

Preneseno je da je Imam Bakir, mir s njim, rekao: „Nijedan ibadet petkom nije mi draži od donošenja salavata na Muhammeda i njegovu časnu porodicu, neka je Božiji blagoslov svima njima.“ Ukoliko neko ne bude u prilici da donese hiljadu salavata, neka onda ne propusti da ih prouči barem stotinu, kako bi njegovo lice bilo ozareno na Dan obračuna. Preneseno je da će onome ko petkom donese sto salavata na Muhammeda i njegovu porodicu te izgovori stotinu puta:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

„Tražim oprost od Allaha, Gospodara moga, i Njemu se kajem.“
i sto puta prouči suru El-Ihlas, sigurno biti oprošteno. Također je preneseno da je donošenje salavata na Muhammeda i njegovu porodicu između podneva i ikindije jednako kao sedamdeset puta obaviti hadž.

Petnaesto je da se posjeti mezar Božijeg Poslanika i časnih Imama ili da se prouči njihov zijaret.

Šesnaesto je da se posjeti mezarje i da se ide na mezare svojih roditelja. Preneseno je da je Imam Bakir, mir s njim, rekao: „Posjećujte umrle petkom, jer oni znaju ko im dolazi i raduju se tome.“

Sedamnaesto je da se prouči dova Nudbe, a to je jedno od djela četiri bajrama.

Osamnaesto je klanjati dobrovoljne namaze. Za petak je preneseno mnogo namaza, pored nafile koja ima dvadeset rekata. Način obavljanja te nafile, po poznatoj predaji, jeste da se obavi šest rekata kad sunce rasprostre svoje zrake, šest kada se sunce podigne, šest pred podne i dva poslije podneva, a prije farz namaza, ili da se prvih šest rekata obavi nakon džume ili podne namaza, onako kako je navedeno u fikhskim knjigama.

Ovdje je ćemo spomenuti nekoliko namaza koji su navedeni za petak, mada nisu ograničeni na taj dan, a svakako ih je bolje obaviti petkom danju.

  1. Potpuni namaz

Jedan od tih namaza je potpuni namaz (es-salatu-l-kamile), kojeg su zabilježili šejh Tusi, Sejjid ibn Tavus, šehid,[7] Allame[8] i drugi, brojnim pouzdanim lancima prenosilaca od Imama Džafera ibn Muhammeda Sadika, mir s njima, od njegovih plemenitih predaka od Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, a prenijeli su da je ovako rekao: „Od onoga ko u petak prije podne obavi četiri rekata i na svakom rekatu prouči deset puta Fatihu i sure En-Nas, El-Felek, El-Ihlas i El-Kafirun i Ajetul-kursijju, a po drugoj predaji uči se deset puta sura El-Kadr i deset puta ajet

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ، وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Allah svjedoči da osim Njega drugi Bog ne postoji, i meleki, i ljudi učeni, svjedoče isto i da pravedno postupa! Nema bog osim Njega, silnoga, mudroga!
i nakon što završi namaz prouči sto puta istigfar (traženje oprosta), i stotinu puta

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Slavljen nek je Allah, i sva hvala pripada Allahu, i nema boga osim Allaha, i Allah je najveći, i nema moć ni snage osim u Allaha Uzvišenom Velikom.
te donese stotinu salavata na Muhammeda i njegovu porodicu, Svevišnji Allah će udaljiti zlo stanovnika neba, zemlje, zla šejtanova i zla svakog vladara tiranina.“

Sljedeći namaz koji se preporučuje je namaz koji je El Haris el-Hamdani[9] prenio od Zapovjednika vjernika: „Ako budeš u mogućnosti da petkom obaviš deset rekata s potpunim sedždama i rukuima, a poslije svaka dva rekata proučiš stotinu puta subhanallah ve bihamdih, nemoj to propustiti, jer u tome ima veliko dobro.“

Osim ovog namaza, pouzdanim lancem prenosilaca od Imama Sadika, mir s njim, prenesen je i ovaj namaz: „Ko prouči sure Ibrahim i El-Hidžr na dva rekata namaza u petak, nikad ga neće snaći ni siromaštvo, ni ludost, niti nesreća.“

 2. Namaz Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Jedan od namaza petkom prenesen je od Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom. Sejjid ibn Tavus, Bog mu se smilovao, pouzdanim lancem prenosilaca je zabilježio od Imama Ride, mir s njim, da je bio upitan o namazu Džafera Et-Tajjara, Bog mu se smilovao,[10] pa je odgovorio: „Zašto ne bi obavio namaz Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, jer možda on uopće nije obavljao namaz Džafera, a možda je Džafer obavljao namaz Božijeg Poslanika?“ Prenosilac je zamolio: „Poduči me tom namazu.“ i Imam je rekao: „Obaviš dva rekata, a na svakom rekatu učiš Fatihu i suru El-Kadr petnaest puta. Potom ideš na ruku pa proučiš El-Kadr petnaest puta, uspraviš se poslije rukua pa proučiš petnaest puta El-Kadr, spustiš se na sedždu i na njoj proučiš El-Kadr petnaest puta, sjedneš poslije prve sedžde pa proučiš petnaest puta suru El-Kadr, potom se spustiš na drugu sedždu pa proučiš suru El-Kadr petnaest puta. Poslije druge sedžde sjedneš i proučiš suru El-Kadr petnaest puta, a potom završiš namaz. Tad između tebe i Allaha Svevišnjeg neće biti nijedan grijeh, a da ga On nije oprostio, a bit će ti dato sve što si iskao. Poslije namaza prouči ovu dovu:

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ إِلَـٰهًا وَاحِدًا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

‘Nema boga osim Allaha, Boga Jedinog, a mi smo Njemu predanici.

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Nema boga osim Allaha i nikom osim Njemu robovi nismo, iskreni smo Mu ispovjedaoci vjere, ne hajući za mržnju mnogobožaca mrskih.

وَأَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وِإِنْجازُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنّارُ حَقٌّ

Ti si Istina, obećanje Tvoje je istina, riječ Tvoja je istina, sprovođenje Tvoje je istina, Džennet Tvoj je istina i Vatra Tvoja je istina.

اللَّـٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ

O Bože, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, uz Tebe ulazim u spor i samo Tebi se obraćam radi presude. Gospodaru, Gospodaru, Gospodaru, oprosti mi sve što sam ispred sebe poslao ili za kasnije ostavio, i sve što sam pritajio ili objelodanio.

أَنْتَ إِلـٰهِي، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Ti si moj Bog, nema boga osim Tebe, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu. Oprosti mi, smiluj mi se i primi pokajanje moje, jer Ti, doista, puno pokajanje primaš i Samilostan si.’“
Šejh Medžlisi, Bog mu se smilovao, je rekao: „Ovaj namaz je jedan od poznatih namaza, prenijeli su ga i drugi, a i naša ulema. Neki od njih su ga smatrali jednim od namaza koji se obavljaju petkom, ali iz predaja se ne vidi da je ograničen samo na petak i izgleda da je u redu ako se obavi i u drugim danima.“

 3. Namaz Imama Alija, a.s.

Jedan od namaza u petak je i namaz Zapovjednika vjernika. Šejh Tusi i Sejjid ibn Tavus su zabilježili da je Imam Sadik, mir s njim, rekao: „Ko od vas obavi četiri rekata namaza Zapovjednika vjernika, taj je izašao iz svojih grijeha čist kao na dan kad ga je rodila majka i bit će ispunjene sve njegove potrebe.“ U ovom namazu na svakom rekatu Fatiha se prouči po jednom, a sura El-Ihlas po pedeset puta. Kad se završi namaz, uči se ova dova, a to je tesbih Zapovjednika vjernika:

سُبْحَانَ مَنْ لَا تَبِيدُ مَعَالِمُهُ، سُبْحَانَ مَنْ لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ، سُبْحَانَ مَنْ لَا اضْمِحْلَالَ لِفَخْرِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْفَدُ مَا عِنْدَهُ

‘Slavljen je Onaj Čija se znamenitost izgubiti neće. Slavljen je Onaj Čije se riznice umanjiti neće. Slavljen je Onaj Čija se slava rasplinuti neće. Slavljen je Onaj Čiji posjedi iščeznuti neće.

سُبحَانَ مَنْ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يُشَارِكُ أَحَدًا فِي أَمْرِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا إِلَـٰهَ غَيْرُهُ

Slavljen je Onaj Čije trajanje prestati neće. Slavljen je Onaj Koji u poslu Svome ni s kim ne sudjeluje. Slavljen je Onaj osim Kojeg drugog boga nema.’
Potom treba proučiti:

يَا مَنْ عَفَا عَنِ السَّيِئَاتِ وَلَمْ يُجَازِ بِهَا، ارْحَمْ عَبْدَكَ، يَا اللهُ، نَفْسِي نَفْسِي، أَنَا عَبْدُكَ، يَا سَيِّدَاهُ! أَنَا عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، يَا رَبّاهُ

‘O Ti, Koji loša djela praštaš i njima ne kažnjavaš, smiluj se robu Svom. O Bože, smiluj mi se, smiluj mi se, ja rob sam Tvoj. O Vlasniče! Ja, rob Tvoj, pred Tobom sam, Gospodaru moj.

إِلـٰهِي بِكَيْنُونَتِكَ، يَا أَمَلَاهُ! يَا رَحْمَانَاهُ! يَا غِيَاثاهُ! عَبْدُكَ عَبْدُكَ، لَا حِيلَةَ لَهُ، يَا مُنْتَهَىٰ رَغْبَتاهُ! يَا مُجْرِيَ الدَّمِ فِي عُرُوقِي

O Bože, tako Ti postojanja Tvoga, Nado moja! Svemilosniče! Pomagatelju! Rob Tvoj je rob Tvoj, on drugog izlaza nema. O Željo krajnja! O Ti, Koji krv moju kroz vene moje tjeraš!

يَا سَيِّدَاهُ! يَا مَالِكَاهُ! أَيَا هُوَ! أَيَا هُوَ! يَا رَبَّاهُ! عَبْدُكَ عَبْدُكَ، لَا حِيلَةَ لِي، وَلَا غِنَىٰ بِي عَنْ نَفْسِي، وَلَا أَسْتَطِيعُ لَهَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

Gospodine! Vlasniče! Ti! Ti! O Gospodaru! Rob Tvoj je rob Tvoj, nema za me izlaza, niti sobom samim zadovoljenja. Samome sebi ni štete ni koristi priskrbiti ne mogu.

وَلَا أَجِدُ مَنْ أُصَانِعُهُ، تَقَطَّعَتْ أَسْبَابُ الْخَدَائِعِ عَنِّي، وَاضْمَحَلَّ كُلُّ مَظْنُونٍ عَنِّي، أَفْرَدَنِي الدَّهْرُ إِلَيْكَ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ هٰذَا الْمَقَامَ

Nemam nikoga kome bih laskao, niti išta čime bih Te ‘prevario’, sve pretpostavke moje nestadoše. Svijet me sam otpremi Tebi, pa evo stadoh pred Tebe.

يَا إِلـٰهِي بِعِلْمِكَ كَانَ هٰذَا كُلُّهُ، فَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ بِي، وَلَيْتَ شِعْرِي، كَيْفَ تَقُولُ لِدُعَائِي أَتَقُولُ نَعَمْ، أَمْ تَقُولُ لَا

O Bože, pričam Ti što već znaš, pa šta ćeš s mene uraditi? Da mi je samo znati šta bi Ti rekao za molbu moju upućenu Tebi, bi li mi rekao: da, ili bi rekao: ne?

فَإِنْ قُلْتَ لَا، فَيَا وَيْلِي، يَا وَيْلِي، يَا وَيْلِي، يَا عَوْلِي، يَا عَوْلِي، يَا عَوْلِي، يَا شِقْوَتِي، يَا شِقْوَتِي، يَا شِقْوَتِي، يَا ذُلِّي، يَا ذُلِّي، يَا ذُلِّي

Ako bi rekao: ne, onda, teško meni, teško meni, o teško meni! O jao meni, jao meni, o jao meni! O nesrećo moja, nesrećo moja, o nesrećo moja! O niskosti moja, niskosti moja, o niskosti moja!

إِلَىٰ مَنْ، وَمِمَّنْ، أَوْ عِنْدَ مَنْ، أَوْ كَيْفَ، أَوْ مَاذَا، أَوْ إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ أَلْجَأُ، وَمَنْ أَرْجُو، وَمَنْ يَجُودُ عَلَيَّ بِفَضْلِهِ حِينِ تَرْفُضُنِي، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ

Kome, od koga, kod koga, kako, šta ili čemu da se utječem, kome da se nadam i ko će mi dobrotu svoju darovati, ako me odbiješ Ti, o Ti, oprosta prostranog?

وَإِنْ قُلْتَ نَعَمْ، كَمَا هُوَ الظَّنُّ بِكَ، وَالرَّجَاءُ لَكَ، فَطُوبَىٰ لِي، أَنَا السَّعيدُ وَأَنَا الْمَسْعُودُ، فَطُوبَىٰ لِي، وَأَنَا الْمَرْحُومُ

Ako bi rekao: da, upravo kako od Tebe očekuje se i od Tebe nada se, onda blago li meni, jer ja sam sretnik i ja sam usrećen. Pa blago li meni, jer meni se smilovalo.

اللَّـٰهُمَّ بِمُحَمَّدٍ سَيِّدِي، وَبِعَلِيٍّ وَلِيِّي، وَبِالْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اجْعَلْ عَلَيْنَا صَلَوَاتِكَ وَرَأْفَتَكَ وَرَحْمتَكَ

O Bože, tako Ti Muhammeda, prvaka mog, Alija, zaštitnika mog, i imama upućenih, mir s njima, spusti na nas blagoslov Svoj, blagost Svoju i milost Svoju,

يَا مُتَرَحِّمُ، يَا مُتَرَئّفُ، يَا مُتَعَطِّفُ، يَا مُتَجَبِّرُ، يَا مُتَمَلِّكُ، يَا مُقْسِطُ، لَا عَمَلَ لِي أَبْلُغُ بِهِ نَجَاحَ حَاجَتِي، أَسْأَلُكَ بِاْسمِكَ الَّذِي جَعَلْتَهُ فِي مَكْنُونِ غَيْبِكَ، وَاسْتَقَرَّ عِنْدَكَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَىٰ شَيْءٍ سِوَاكَ

O Samilosni, Milostivi, Blagi, Silni, o Vlasniče, o Pravedniče, djela ja nemam svoga kojim bih postigao ispunjenje potrebe moje. Ištem od Tebe imenom Tvojim, kojeg Ti stavi u skrivenost i nevidljivost Svoju i ustanovi ga u Sebi, da se ne ukaže osim za Tebe.

أَسْأَلُكَ بِهِ وَبِكَ، فَإِنَّهُ أَجَلُّ وَأَشْرَفُ أَسْمَائِكَ، لَا شَيْءَ لِي غَيْرُ هٰذَا، وَلَا أَحَدَ أَعْوَدُ عَلَيَّ مِنْكَ، يَا كَيْنُونُ، يَا مُكَوِّنُ، يَا مَنْ عَرَّفَنِي نَفْسَهُ، يَا مَنْ أَمَرَنِي بِطَاعَتِهِ، يَا مَنْ نَهَانِي عَنْ مَعْصِيَتِهِ

Ištem od Tebe, njime i Tobom, jer to Tvoje najuzvišenije i najčasnije ime je, sem ovoga ničega drugog ja nemam i od Tebe niko mi drugi korisniji nije. O Postojeći, Tvorče, o Ti, Koji me sa Sobom upozna, o Ti, Koji mi pokornosti Sebi naredi, o Ti, Koji me od neposlušnosti Tebi odvraćaš.

وَيَا مَدْعُوُّ، يَا مَسْؤوُلُ، يَا مَطْلُوبًا إِلَيْهِ، رَفَضْتُ وَصِيَّتَكَ الَّتِي أَوْصَيْتَنِي، وَلَمْ أُطِعْكَ، وَلَوْ أَطَعْتُكَ فِيمَا أَمَرْتَنِي لَكَفَيْتَنِي مَا قُمْتُ إِلَيْكَ فِيهِ، وَأَنَا مَعَ مَعْصِيَتِي لَكَ رَاجٍ، فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا رَجَوْتُ

O Ti, Kojega se moli, o Ti, od Koga se ište, o Ti, Koji si tražen, ja odbih oporuku Tvoju, ne pokoravajući se Tebi, a da se pokorih Tebi u onome što mi naredi, sigurno Ti bi mi udovoljio u onome zbog čega sam se Tebi uputio. Uza svu neposlušnost svoju, ja se u Tebe nadam, pa ne spriječi mi Ti ono čemu se od Tebe nadam.

يَا مُتَرَحِّمًا لِي أَعِذْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَمِنْ تَحْتِي، وَمِنْ كُلِّ جِهَاتِ الْإِحَاطَةِ بِي

O Samilosni prema meni, zaštiti me preda mnom, i iza mene, i iznad mene, i ispod mene, i sa svih strana oko mene.

اللَّـٰهُمَّ بِمُحَمَّدٍ سَيِّدِي، وَبِعَلِيٍّ وَلِيِّي، وَبِالْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اجْعَلْ عَلَيْنَا صَلَوَاتِكَ وَرَأْفَتَكَ وَرَحْمتَكَ

O Bože, tako Ti Muhammeda, prvaka mog, Alija, zaštitnika mog, i imama upućenih, mir s njima, spusti na nas blagoslov Svoj, blagost Svoju i milost Svoju,

وَأْوسِعْ عَلَيْنَا مِنْ رِزْقِكَ، وَاقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَجَمِيعَ حَوَائِجِنَا، يَا اللهُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

prostri nam opskrbu Svoju, vrati dug naš i ispuni sve naše potrebe, o Bože, o Bože, o Bože, jer Ti, doista, sve možeš.’“
Zatim je Imam Sadik, mir s njim, rekao: „Ko obavi ovaj namaz i prouči ovu dovu, taj je izašao iz namaza takav da između njega i Svevišnjeg Allaha nije ostao nijedan grijeh, a da mu nije oprošten.“

Šejh Abbas Komi, Bog mu se smilovao, je rekao: „Preneseno je mnogo hadisa o vrijednosti ova četiri rekata na dan petak. Ako klanjač, kad završi namaz, izgovori:

اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ وَآلِهِ

O Bože, blagoslovi Vjerovjesnika arapskog porijekla i porodicu njegovu,
u hadisu je rečeno da će mu biti oprošteni svi raniji i kasniji grijesi, i da će biti kao onaj koji je proučio dvanaest hatmi Časnog Kur'ana te da će Allah od njega otkloniti žeđ na Danu sudnjem.“

 

Devetnaesto, jedno od djela petka je i to da se, kada sunce pređe na drugu polovinu neba, prouči sljedeća dova, koju je Muhammed ibn Muslim prenio od Imama Sadika, mir s njim, a zabilježena je u El-Misbahu:

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

“Nema boga osim Allaha, Allah je najveći. Slavljen je Allah, hvala pripada Allahu, Koji nije sebi dijete uzeo, Koji sudionika u vlasti nema, niti od slabosti zaštitnika. I veličaj Ga dostojno.“
Zatim reci:

يَا سَابِـغَ النِّعَمِ، يَا دَافِعَ النِّقَمِ، يَا بَارِئَ النَّسَمِ، يَا عَلِيَّ الْهِمَمِ، يَا مُغْشِيَ الظُّلَمِ، يَا ذَا الْجُودِ والْكَرَمِ، يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْأَلَمِ

“O blagodati obilnih Davaoče, o patnji Otklonioče, o duša Stvoritelju, o u odlučnosti Uzvišeni, o Ti Koji mrakom ovladavaš, o darežljivosti i plemenitosti Vlasniče, o nevolje i bola Uklonitelju,

يَا مُونِسَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ، يَا عَالِمًا لَا يُعَلَّمُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ

o druže Prisni uplašenih u tminama, o Znalče neučeni, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu, i učini sa mnom šta Tebi dolikuje!

يَا مَنِ اسْمُهُ دَوَاءٌ، وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ، وَطَاعَتُهُ غِنىً، اِرْحَمْ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ، وَسِلَاحُهُ الْبُكَاءُ، سُبْحَانَكَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

O Ti, Čije je ime lijek, Čiji je spomen iscjeljenje, a pokornost Kojem je bogatstvo, smiluj se onom čija je glavnica nada, čije je oružje plač! Slavljen nek si Ti. Nema boga osim Tebe, o Premilosni, o Dobrostivi, o Stvoritelju Nebesa i Zemlje, o Vlasniče uzvišenosti i velikodušnosti.”
Dvadeseto je da se na podne namaz u petak prouče sure El-Džumu'a i El-Munafikun, a na ikindiju sure El-Džumu'a i El-Ihlas.

Šejh Saduk je prenio od Imama Sadika, mir s njim, da je rekao: “Obaveza svakom vjerniku, ako nas slijedi, jest da u namazu uoči petka prouči El-Džumu'a i El-A'la, a u podne namazu El-Džumu'a i El-Munafikun. Kada to čini, kao da je radio po primjeru Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, a nagrada i sevab za njega kod Allaha će biti Džennet.”

Dvadeset i prvo, preneseno je da je vrijeme nakon ikindijskog vremena najbolje vrijeme u petku. U to je vrijeme preporučeno stotinu puta izgovoriti:

اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

“Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu i ubrzaj olakšanje njihovo.”
Šejh Tusi je rekao da je mustehab stotinu puta izgovoriti:

صَلَوَاتُ اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَعَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

“Blagoslov Božiji, i meleka Njegovih, i vjerovjesnika Njegovih, i poslanika Njegovih, i svih stvorenja Njegovih na Muhammeda i porodicu Muhammedovu, i mir na njega i na njih, i na duše njihove i tijela, i milost Božija i blagoslovi Njegovi.”
Veliki šejh Ibn Idris u knjizi Es-Serair prenio je iz El-Džami'ja od Bezentija, a ovaj od Ebu Besira, da je rekao da je čuo Džafera Sadika, nek su blagoslovi Božiji i selam Njegov na njeg, kako je govorio: “Donošenje salavata na Muhammeda i porodicu Muhammedovu između podne i ikindije vrijedi kao sedamdeset hadžova, a nagradu djela svih ljudi i džinna u tom danu imat će onaj ko u petak nakon ikindije prouči ovaj salavat:

اللَّـٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، الْأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ، بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

‘Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, opunomoćene, pohvalne, najboljim blagoslovima Svojim, i milošću ih obaspi, najvećom milošću Svojom. Neka je mir na njih, na duše njihove i na tijela njihova, i milost Tvoja i blagoslov.’”
Ja (šejh Komi) velim: Ovaj je salavat, uz njegove mnogobrojne odlike, prenesen u knjigama velikana hadisa s vrlo pouzdanim lancima prenosilaca. Bolje je da se ponovi sedam, a još bolje deset puta. Od Imama Sadika, mir s njim, prenosi se da je rekao: ‘Ko deset puta donese ovaj salavat u petak, kada obavi ikindiju namaz i prije nego što ustane da napusti svoje mjesto, meleki će na njega donositi salavat sve do sljedećeg petka u to vrijeme.’”

Dvadeset i drugo je da se nakon ikindije sedamdeset puta izgovori:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

“Od Allaha, Gospodara svog, oprosta tražim i Njemu se kajem.”
Da mu Allah oprosti grijehe.

Dvadeset i treće, šejh Tusi, Bog mu se smilovao, rekao je: “Posljednji čas petka do zalaska sunca vrijeme je u kojem se uslišavaju dove. Zato se u tom času treba puno moliti.” Preneseno je da je to vrijeme onaj trenutak kada je jedna polovina sunca zašla, a druga je ostala. Hazreti Fatima, mir s njom, molila bi u tim časovima. Zato je mustehab da se u tom vremenu moli i mustehab je da se moli dovom koja je prenesena od Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, za čas uslišenja:

سُبْحَانَكَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Slavljen nek si Ti. Nema boga osim Tebe, o Premilosni, o Dobrostivi, o nebesa i Zemlje Stvoritelju, o uzvišenost i velikodušnosti Vlasniče.”
Mustehab je učiti dovu Simat u posljednjem času petka.

Znajte da petak ima posebnu vezu s Imamom Vremena, Allah ubrzao njegov dolazak, iz više aspekata. U tom se danu desilo njegovo časno rođenje, i u tom će danu ljude obuzeti radost zbog njegove pojave. Petkom se njegov dolazak iščekuje više nego u drugim danima. Zato je potrebno da se u ovom danu uče dove vezane za njega, nek je blagoslov Božiji i mir s njim.

[1]Jusuf, 97.

[2] Sure koje počinju harfovima ta i sin su: Eš-Šuara, En-Neml i El-Kasas.

[3] Sejjid Ebu-l-Kasim Ali ibn Musa ibn Džafer ibn Tavus, Bog mu se smilovao, 589–664. h. g., poznat kao sejjid ibn Tavus; riječ sejjid nije njegovo ime niti nadimak, već titula, s obzirom na to da pripada potomstvu Božijeg Poslanika, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom. Bio je jedan od najveće uleme svog vremena, napisao je mnogo djela, najviše iz oblasti dova i ibadeta, poput Džemalu-l-usbu’, Felahu-s-sail, El-Ikbal bil e'mali-l-hasene, Muhedžu-d-de'evat, Misbahu-z-zair, El-Eman min ahtari-l-asfari wel-ezman, Zehretu-r-rebi’ fi ed'ijeti-l-asbi’, Ed-Duru'u-l-wakije, Esraru-s-selevat

[4] Ali ibn Husejn ibn Hassan ibn Baki El-Kureši, Bog mu se smilovao, poznat kao sejjid ibn Baki i Ibn Baki, autor knjige Ihtijaru-l-Misbah, završio je s pisanjem 653. h. g. Mnogi velikani su preuzimali iz ove knjige.

[5] Ova časna dova je također prenesena za večer uoči ramazanskog Bajrama.

[6] Ebu Muhammed Džafer ibn Ahmed ibn Ali El-Komi, Bog mu se smilovao, poznat kao Ibn Er-Razi El-Ilaki, jedan od uleme četvrtog stoljeća, bio je savremenik šejha Saduka, Bog mu se smilovao, napisao je više djela od kojih su neka i Džami'u-l-ehadis, El-‘Erus, El-E'malu-l-mani'e min duhuli-l-dženne

[7] Šehid Sani.

[8] Vjerovatno se misli na Allame šejh Muhammeda Bakira ibn Muhammeda Tekija ibn Meksuda Ali El-Medžlisija, Bog mu se smilovao, 1037–1111. h. g., autora mnogih djela, od kojih je najpoznatije Biharu-l-envar, u 110 tomova.

[9] El-Haris ibn Abudullah El-Hemdani, poznat kao El-Haris El-E'ver, jedan od tabiina i najprisnijih drugova Imama Alija, mir s njim, od koga je mnogo naučio, bio je jedan od učača Kur'ana koji je stekao znanje kod Imama Alija, mir s njim, i Ibn Mesuda, Bog mu se smilovao, najvjerovatnije je preselio 65. h. g.

[10] Džafer ibn Ebu Talib Et-Tajjar, brat Imama Alija, mir s njim, deset godina stariji od njega, jedan od junaka, prvih muslimana, bio je na čelu muhadžira u Abesiniji; nakon što su mu prvo desna, a potom i lijeva ruka bile odsječene u bici Muta, postao je šehid.

  • 8 Februara, 2019