Scroll to top
Podijeli

Oznaka: šefaat

O ajetu zahvale

O ajetu zahvale

O ajetu zahvale Robovanje i obožavanje  Nijedan musliman nema dileme da se robovanje u smislu smatranja Božanstvom odnosi isključivo na Allaha, dž.š. Već…

Uvjeti šefa'ata

Uvjeti šefa’ata Kao što je ukazano, osnovni uvjet da neko zagovara i da se za nekog zagovara jeste dozvola Božija. Kao što se u 255. ajetu sure Bekare…

Zagovaranje – Šefa'at

Zagovaranje – Šefa’at Jedna od privilegija koju Uzvišeni Bog daje isključivo vjernicima jeste sljedeće: Ukoliko čovjek vjernik sačuva vjerovanje do…

Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima?

Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima? Obećanje šefaata uzrokuje da se ljudi osmjele i postanu drski kada je riječ o činjenju grijeha i…

Prigovori u vezi sa šefa'atom

Prigovori u vezi sa šefa’atom Jedan prigovor tiče se određenog broja kur’anskih ajeta koji ukazuju na činjenicu da se na Sudnjem danu neće prihvatiti…