Scroll to top
Podijeli

Oznaka: zejneb

Rođenje hazreti Zejnebe, s.a.

Rođenje hazreti Zejnebe, s.a.

Rođenje hazreti Zejnebe, s.a. Hazreti Zejneb, s.a., je kćerka Imama Alija, a.s., i hazreti Zehre, s.a., supruga Abdullaha ibn Dža’fera, rođena u Medini, 5.…

Govor hazreti Zejneb u Šamu

Govor hazreti Zejneb u Šamu

Hazreti Zejneb, kći Zapovjednika vjernih, mir s njim, u drugom dijelu svoga govora koji je održala u Šamu prvo je zastrašila Jezida onosvjetskim obračunom,…

Zašto je historija Ašure nezaboravna

Tokom pokreta Imama Husejna, mir s njim, bio je vrlo mali broj ljudi iz sama Ehli-bejta i njihovih sljedbenika koji je mogao procijeniti i analizirati ovaj događaj…

Imam Husejn tješi sestru Zejneb

Imam Husejn, vidjevši svoju sestru onespokojenu i zabrinutu rekao je: “O sestro, neka ti šejtan ne oduzme strpljenje.’”[1] Ove riječi Imama Husejna…

Imam Husejn tješi sestru Zejnebu

Noć uoči Ašure Imam Husejn je recitovao stihove kojima je  nagovještavao svoj šehadet. Hazreti Zejneba je to čula. Budući da je ona bila žena, a žene obično…

Ibn-Sa‘dova naredba vojnicima

Kada je Šimre stigao na Kerbelu i dao pismo Omeru ibn Sa‘du i kada su njih dvojca porazgovarali i Omer ibn Sa‘d konačno prihvatio naredbu svog zapovjdnika,…

Poslanikova porodica stiže na dvor

Poslanikova porodica stiže na dvor

Poslanikova porodica stiže na dvor Nakon što su zarobljenici stigli u Šam, Jezid je upriličio skup na kojeg je pozvao velikane. Kada su došli i čestitali mu…

Zarobljene žene i djeca kod Ibn Zijada

Zarobljene žene i djeca kod Ibn Zijada

Zarobljene žene i djeca kod Ibn Zijada Kada su unijeli glavu imama Husejna zajedno s njegovom porodicom, djecom i ženama kod Ubejdullaha ibn Zijada, Zejneb, sestra…

Majka nedaća

Majka nedaća Hazreti Zejneb je rođena 5. a preselila 62. godine po hidžri. Kada se ona rodila Poslanik nije bio u Medini. Hazreti Fatima je dala dijete Imamu…

Zejneb kćerka Imama Alija i hazreti Fatime

Zejneb kćerka Imama Alija i hazreti Fatime

Zejneb kćerka Imama Alija i hazreti Fatime Rođenje Velike Zejneb, a.s. Velika Zejneb, a.s., je došla na Ovaj svijet petog džumadel-avala pete ili šeste godine…

Kad Zejneb prozbori

Kad Zejneb prozbori

Kad Zejneb prozbori Prva uloga (ožalošćena kćerka) „O tugo moja golema, od kada babu izgubih ti saputnik moj neodvojivi postade! A kako ga samo dušmani ubiše!…

Preseljenje hazreti Zejnebe, s.a.

Preseljenje hazreti Zejnebe, s.a. Poslije šehadeta Imama Husejna, a.s., počelo je novo razdoblje u političkom i društvenom životu hazreti Zejnebe, s.a. Dok…