Položaj pobožnjaka i onih koji oživljavaju noći

Autor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi
Izvor: Savjeti Božijeg poslanika, s.a.v.a., Ebu Zerru, r.a.
Share

Savjetujući Ebu Zerra Poslanik, s.a.v.a. kaže:

“O Ebu Zerre, Allah će jednu skupinu uvesti u Džennet i toliko će joj dati blagodati da će se oni koji spadaju u tu skupinu umoriti, a iznad njih je skupina na većim stupnjevima. Kada pogledaju njih, prepoznat će ih i reći će: ‘Gospodaru, ovo su naša braća s kojom smo na Onom svijetu (Dunjaluku) bili zajedno. Zašto si ih uzdigao nad nama?’ U odgovoru će im se reći: ‘Daleko je, daleko je to što tvrdite. Kada ste vi bili siti, oni su gladovali; kada ste vi utaživali svoju žeđ, oni su ostajali žedni (postili su); i kada ste vi spavali, oni su stajali (obavljali su namaz). Dok ste se vi u svojim kućama odmarali, oni su radi Boga žurno izlazili iz svojih kuća.’”

Ovim rečenicama Poslanik, s.a.v.a., slikovito nam predočava jedan od prizora Sudnjeg dana – prizor u kojem je osoba izvršavanjem obaveza i napuštanjem zabrana ušla u Dnennet. Nema smisla u vezi s ovim ljudima govoriti o Džehennemu i džehennemskim dubinama, budući da su oni spašeni od opasnosti Džehennema i postali su stanovnici Dženneta. Ipak, stanovnici Dženneta, koji su imali niske ambicije, zadovoljili su se nižim stupnjevima Dženneta i nisu imali ambicije da učine veće korake kojim bi dostigli veće stupnjeve. Sada se njima predočava: Iako ste vi izvršavanjem obaveza pronašli put do Dženneta, u Džennetu ima onih koji su na višim stupnjevima od vas, a vi se potrudite da postignete njihove položaje.

Bog će mnoge ljude uvesti u Džennet i dat će im bezbroj blagodati, tako da će oni jedno vrijeme biti zauzeti uživanjem u tim blagodatima. Poslanik to opisuje na sljedeći način: Toliko će im biti dato blagodati da će se oni umoriti. Svakako, ovaj izraz upotrijebljen je u uobičajenom značenju, a inače u Džennetu nema ni umora, ni klonulosti, kako Uzvišeni Bog kazuje:

…Gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti.[1]

U skladu sa rečenim, značenje Poslanikovih, s.a.v.a., riječi je da će im biti dato blagodati koliko god budu željeli.

Ovi stanovnici Dženneta odjednom će primijetiti da su njihovi prijatelji postigli veće stupnjeve Dženneta i začudit će se. Obratit će se Gospodaru svome riječima: Gospodaru, ovi su bili naši prijatelji, mi smo na Onom svijetu bili zajedno, klanjali smo u jednom safu i borili smo se u istim redovima. Šta je razlog da si njih uzdigao nad nama i dao im veće položaje?

U odgovoru će im se reći: Vi se dosta razlikujete od njih. Kada ste vi bili siti, oni su podnosili glad. Kada ste vi utaživali svoj žeđ, oni su bili žedni, posteći neobavezni post. Kad ste vi bili zauzeti uživanjem u dozvoljenim blagodatima i jelima, oni su postili. Mada vi niste učinili grijeh, ipak su oni u ljetnim vrućinama svoje stomake držali praznim. Vi ste se zadovoljavali izvršavanjem djela koja su obavezna i nakon toga ste odmarali, a oni nisu spavali, već su bili zauzeti ibadetom i moljenjem Boga. Prema kazivanju Kur'ana, oni su bili ljudi koji su: …Noću samo malo spavali, i u praskozorje oprost grijeha molili.[2]

[1] Fatir, 35.

[2] Ez-Zarijat, 17-18.

  • 15 Novembra, 2019