Povučenost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Povučenost

Vrijednost povučenosti

1. El-Kafi: Od onoga što je Uzvišeni došapnuo Musau, mir s njim: “Budi pohabane odjeće a neistrošena srca, bit ćeš nepoznat ljudima a poznat stanovnicima Nebesa.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Povučenost je ibadet.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Usamljivanje je odmor pobožnih ljudi.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko se povuče od ljudi, bit će u prisnoj vezi s Allahom, dž.š.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko se povuče od ljudi, spasio se od njihova zla.”[5]

Šta uzrokuje povučenost

1. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan za razloge svoga povlačenja u osamu: “Pokvarilo se vrijeme, promijenila se braća i vidio sam osamljivanje boljim za smiraj moga srca.”[6]

2. Imam Askeri, mir s njim: “Otuđenost od ljudi je u mjeri pronicanja u njih.”[7]

Kome povučenost nije potrebna

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik koji se druži s ljudima i podnosi njihova uznemiravanja bolji je od vjernika koji se ne druži s ljudima i ne podnosi njihova uznemiravanja.”[8]

2. Poslanik, s.a.v.a., reče čovjeku koji je namjeravao otići na brdo radi ibadeta: “Da se neko od vas strpi jedan časak u onome što mu ne odgovara u islamskoj državi bolje je od četrdeset godina ibadeta u osami.”[9]


[1] El-Kafi, 8/42/8.

[2] A‘lamud-din, 341.

[3] Gurerul-hikem, 661.

[4] Isto, 8644.

[5] Isto, 8151.

[6] Biharul-envar, 47/60/116.

[7] Isto, 70/111/14.

[8] Kenzul-‘ummal, 686.

[9] Ed-Durrul-mensur, 1/161.

  • 2 Decembra, 2022