Izjava saosjećanja

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Izjava saosjećanja ožalošćenom

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko izjavi saosjećanje i podstakne na strpljenje ožalošćenog imat će nagradu kao i on.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko tješi majku kojoj je umrlo dijete, Uzvišeni Allah će ga smjestiti u hladovinu svoga Arša na Dan kada drugoga hlada neće biti.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Za izjavu saosjećanja dovoljno je da te ožalošćeni vidi.”[3]

Način izjave saosjećanja

4. Imam Ali, mir s njim: “Kada bi Poslanik, s.a.v.a., izjavljivao saosjećanje, govorio bi: ‘Neka vam Allah da nagradu i neka vam se smiluje’, a kada bi čestitao, govorio bi: ‘Neka vam Allah da sreću i neka vam bude s blagoslovom.’”[4]

Preče je čestitati ožalošćenom negoli mu izjaviti saučešće

1. Imam Rida, mir s njim, prilikom izjave saučešća Hasanu ibn Sehlu: “Preča je čestitka za sevape na Ahiretu negoli saučešće zbog žalosti na Ovome svijetu.”[5]


[1] Biharul-envar, 82/94/46.

[2] El-Kafi, 3/227/3.

[3] El-Fekih, 1/174/505.

[4] Musekkinul-fuad, 108.

[5] Biharul-envar, 78/353/9.

  • 2 Decembra, 2022