Prigovori u vezi sa šefa'atom

Autor: Muhammed Teki Misbah Jazdi
Izvor: Amuzeše akaid
Share

Prigovori u vezi sa šefa'atom

Jedan prigovor tiče se određenog broja kur’anskih ajeta koji ukazuju na činjenicu da se na Sudnjem danu neće prihvatiti ničije zagovaranje. Poput 48. ajeta sure Bekare u kojem se kaže: I bojte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko u pomoć neće priteći.

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

Odgovor: Ovakvi ajeti govore o odbacivanju nezavisnog i bezuvjetnog šefaata, u koji su neki ljudi vjerovali. Pored ovoga, spomenuti ajeti su općeniti, a sužavanje značenja postiže se posredstvom ajeta koji govore o prihvatanju šefaata, Božijom dozvolom, uz određena pravila, kao što je u prethodnom poglavlju rečeno.

Izvor – Amuzeše akaid, Muhammed Teki Misbah Jazdi

 

  • 23 Februara, 2019