Ratovi Fidžar i Poslanikova, s.a.v..a., uloga

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 1
Share

Ratovi Fidžar i Poslanikova, s.a.v..a., uloga

U nekoliko velikim ratovima među Arapima nije se poštovala čast mjeseci u kojima je bilo zabranjeno ratovanje. Zato su ti ratovi nazvani Fidžar[1] ratovima.[2] Neki historičari tvde da je časni Poslanik, s.a.v.a., učestvovao u nekim od ovih ratova, dok drugi u to sumnjaju, i to zbog barem dvije stvari.

  1. Kako je proticao život časnog Poslanika islama, njegova ličnost sve je više blistala. On je kao i ostali iz porodice Beni Hašima bio poznat po izvanrednoj hrabrosti i smionosti. Međutim, to nije značilo da su ti plemeniti ljudi učestvovali u nepravednim i razarajućim ratovima – preneseno je da niko uz plemena Beni Hašim nije učestvovao u njima. A Ebu Talib je o tome govorio: “Ovi ratovi, osim nasilja, agresije, kidanja rodbinskih veza i skrnavljenja časti svetih mjeseci, nemaju nikakve druge rezultate. Zato ni ja, ni iko iz moje porodice, neće učestvovati u njima.“[3] Dakle, na ovaj način je spriječio da bilo ko iz njegove porodice učestvuje u tim ratovima. Abdullah ibn Džud'an i Harb ibn Umejje, koji su u to vrijeme bili poglavari Kenanea i Kurejša sklonili su se od ratova izjavivši: “U događajima u kojima Beni Hašim ne učestvuje nećemo ni mi sudjelovati.’[4]
  2. Kontroverzne su predaje o ulozi koju je imao časni Poslanik, s.a.v.a., u ovim ratovima. Neki su rekli da je on dodavao svojim amidžama strijele kako bi oni mogli uzvratiti na neprijateljske napade i također čuvao imovinu i opremu svojih amidža.[5] U nekim predajama se govori da je on sam bacio nekoliko strijela[6] u jednom od tih ratova, dok se u drugim predajama kaže da je on, iako još mladić[7], ubio kopljem Ebu Berae, koji je bio poznati arapski bacač koplja.[8] Međutim, nemamo preciznih podataka jesu li Arapi u to vrijeme dozvoljavali mladićima da učestvuju u ratovima i sukobima.[9]

[1] Fidžar je iz korijena fudžur, što znači „udaljiti se od istine, razvratno živjeti, činiti blud, nemoralno postupati“. Fidžar bitke su najmanje četiri velike bitke između Kurejša i njihovih saveznika protiv Hevazina i njihovih saveznika. U ovim bitkama je skrnavljena čast mjeseci u kojima je po njihovom vjerovanju bilo zabranjeno ratovati i kidane su rodbinske veze koje su se trebale čuvati.

[2] Mevsu'atu-t-tarihi-l-islami, sv. 1, str. 301-305, preuzeto iz: El-Egani, sv. 19, str. 74-80.

[3] Tarihu-l-Ja'kubi, sv. 2, str. 15.

[4] Tarihu-l-Ja'kubi, sv. 2, str. 15.

[5] Vidi: Mevsu'atu-tarihu-l-islami, sv. 1, str. 304.

[6] Es-Siretu-n-nebevijje vel-asaru-l-muhammedijje, Zejni Dehlan, sv. 1, str. 251.

[7] Tarihu-l-Ja'kubi, sv. 2, str. 16.

[8] Es-Siretu-l-halebijje, sv. 1, str. 127.

[9] Es-Sahih min sireti-n-nebijji-l-a'zem, sv. 1, str. 95.

  • 7 Decembra, 2019