Rođenje hazreti Zejnebe, s.a.

Share

Rođenje hazreti Zejnebe, s.a.

Hazreti Zejneb, s.a., je kćerka Imama Alija, a.s., i hazreti Zehre, s.a., supruga Abdullaha ibn Dža’fera, rođena u Medini, 5. džumadu-l-ula 5. hidžr. god. U događajima na Kerbeli bila je uz svoga brata Imama Husejna, a.s. Po završetku rata zarobljena je i odvedena u Kufu, a potom u Šam, zajedno s ostalim preživjelim iz karavane Imama Husejna, a.s. Njeni potresni govori koje je održala u zarobljeništvu u Kufi i Šamu razotkrili su tlačiteljsku i sramnu emevijsku vlast. Zbog ogromnih nedaća koje je podnijela dali su joj nadimak Majka nedaća.

Po brojnim predajama hazreti Zejnebi je ime nadio sam Poslanik, s.a.v.a. Prenosi se da je Džibril, a.s., to ime Poslaniku, s.a.v.a., donio od Gospodara, a prenose se i brojni njeni nadimci, poput Akile Beni Hašim, Alime gajru mu’ellime, Arife, Muvesseke, Fadile, Kamile. Opširnije ovdje

  • 1 Januara, 2020