Šehadet dojenčeta

Autor: Muhammed Sadik Nedžmi
Izvor: Vječna poruka
Share

Šehadet dojenčeta

Taberi prenosi od Ukbe ibn Bešira Esedija da je rekao: Jednog dana sam bio kod petog imama, Muhameda Bakira. On se prilikom govora obratio meni rekavši:

“Ukbe! Mi, članovi Poslanikovog roda, imamo krvarinu kod vas iz roda Beni Esed.” Imam je to ovako objasnio: “Na dan Ašure jedno od djece Husejna ibn Alija su dali njemu u ruke i dok je dijete bilo u njegovom naručju, jedan čovjek iz vašeg plemena (Beni Esed) strijelom mu je poderao vrat. Husejn je rukom uzeo krv s djetetovog vrata i posuo je u zrak, a potom rekao: ‘Gospodaru! Ako si nam na ovom svijetu uskratio nebesku pomoć i pobjedu, onda nam u zamjenu daj bolju pobjedu na drugom svijetu i osveti se za nas ovim krvnicima.’”

Harazmi o ovome govori detaljnije i bez navođenja lanca prenosilaca:

“Nakon što su svi prijatelji Husejna ibn Alija bili ubijeni tako da u šatorima osim žena i djece i imama Sedždžada niko nije ostao, Imam je glasno povikao: ‘Ima li iko da odbrani harem Poslanika Božijeg, boji li se iko Boga da Ga se radi nas uplaši, ima li pomoćnika koji će nam, s nadom u Boga, pomoći, ima li iko da nam pritekne u pomoć…?’”

Harazmi nastavlja:

“Čuvši Imamovo zapomaganje, žene i djeca su u šatorima briznuli u plač. Imam se vratio prema šatorima i rekao: ‘Dajte mi sina Alija da se i od njega oprostim’ i dijete je bilo u očevom naručju kada ga je Harmale strijelom pogodio u vrat. Imam je uzeo krv s njegovog vrata u ruku i prosuo je u zrak, a zatim izgovorio navedenu rečenicu.”

U El-Luhufu se kaže da je Imam, nakon što je krv s grla djeteta prosuo po zraku, rekao i ovu rečenicu:

“I ova tegoba mi je lahka jer Bog vidi.” [1]

Napomena

Treba napomenuti da su, osim hazreti Ali Asgara, još četiri maloljetna djeteta postala šehidi uz Imama Husejna, s.a., na Kerbeli: Kasim ibn Hasan el-Mudžteba, Abdullah ibn Hasan el-Mudžteba, Muhammed ibn ebi Seid i Omer ibn Džunade.

 


[1] Tarihe Taberi, sv. 7, str. 360.

  • 8 Oktobra, 2019